Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 7 februari 2020


Mike Quinsey - 7 februari 2020

Mike Quinsey

De hemliga framstegen inom teknikområdet har pågått i över 50 år, och med den hastighet med vilken den har utvecklats skulle det ta mansåldrar för er att på egen hand uppdatera er. Teknik finns nu för att snabbt hantera era nuvarande problem som i hög grad håller tillbaka er utveckling., Det är de mörka som hindrar er från att dra full nytta av tekniken. De ljusa krafterna har dock försökt skapa ett nytt scenario så att förändringstakten kan påskyndas. En komplett förändring kommer först när de mörka har avlägsnats från de positioner där de kan fortsätta kontrollera händelseutvecklingen på jorden. Under en tid nu har många av de underhuggare som stöder dem tagits bort och fängslats, men det är en formidabel uppgift att hantera tusentals felinriktade.

Beroende på hur snabb händelseutvecklingen blir är det möjligt att ”The Event”, Händelsen, inträffat innan de mörka är helt under kontroll eller fängslade, så det är för närvarande svårt att ge något annat än en ungefärlig tid 2029/2030. De gamla sätten under den senaste cykeln är inte längre tillämpliga För att mänskligheten ska gå vidare är det viktigt att gynnsamma förändringar införs så snart som möjligt. Alla ansträngningar görs för att uppnå det. Vi har nämnt fri energi många gånger, och det är möjligt att den kan avslöjas från en fri och oberoende källa. Enbart detta skulle leda till enorma förändringar och bland annat kraftigt hjälpa till att minska eller befria planeten från de föroreningar som kväver haven och förstör den marina livsmiljö som ni är beroende av för ett balanserat ekosystem.

Varje själ bör ta en titt på vad de kan göra för att hjälpa till att rensa upp på planeten och uppmuntra återupprättandet av alla livsmiljöer till en hälsosam nivå. Ni vet att ni är helt beroende av Moder Jord för ert välbefinnande och överlevnad, detta gäller inte minst ren luft. Jordens miljö har allt för länge varit försummad och nu är det dags för en storskalig upprensning för att återställa och läka naturen. Det finns mindre grupper som jobbar med förbättringar, men bara en världsomspännande plan ger tillräcklig effekt innan tiden rinner ut och en större katastrof är ett faktum. Du kanske tycker att brådskan vad gäller jordens tillstånd är oberättigad, men vi kan försäkra dig att tidskritiska signaler finns där för dem som har förmågan att tyda dem.

Som ni förstår är matförsörjningen i fara på grund av de gifter som finns i den odlingsbara jordarna och i vattentillgångarna. Man är medveten om dessa problem och vidtar nu åtgärder för att vända situationen. Man börjar just inse den enorma skadan på korallreven, hemmet för så många olika typer av marint liv. Naturligtvis är många organisationer medvetna om brådskan att få naturen i balans, men storleken på uppgiften kräver ett större engagemang. Era regeringar och världshälsoorganisationer vidtar åtgärder, men storleken på problemen är överväldigande och kräver mer samarbete mellan nationerna. Det går inte att vakna upp när det är för sent.

Den goda nyheten är att när ni verkligen kommer igång med att återställa jorden finns det hjälp som väntar från högre ort, även om universell lag håller er ansvarig för att åtgärda all den skada ni åsamkar miljön. Vi vill först se beviset på att ni tar hand om jorden och tar positiva steg för att övervinna de problem som finns. Återigen nämner vi att vi inte vidtar åtgärder som gör intrång på er fria vilja, men vi hjälper alltid till den grad vi tillåts. Vi är glada över att människan börjar ta ansvar för sina handlingar. Idéer om möjliga framsteg planteras i huvudet på dem som är i stånd att få saker och ting gjorda. Vanligtvis är det ett framgångsrikt sätt att uppnå resultat. Det är då upp till er om ni agerar på dem.

Förstå att det som händer nu,under den tid ni nu befinner er, inte är som de normala upplevelser ni tidigare har haft. I slutet av de tidigare fyra cyklerna på cirka 25 600 år har jorden renats så att mycket litet bevis återstod från de tidigare civilisationerna. Den här gången är Uppstigning möjlig eftersom tillräckligt med själar har höjt sina vibrationer och kommer att fortsätta göra uppstigningen genom att uppleva Händelsen. De bevis som fanns har försvunnit, det mesta djupt ner under jordens yta där ni ibland har hittat rester från avancerade raser.

Er version av tidigare civilisationer ligger långt från sanningen, även om Darwins version i princip var korrekt. På senare tid har ni hittat många skelett som berättar att det har funnits många fler olika mänskliga raser som har kommit och gått än ni vill erkänna, inklusive mänskliga varelser cirka 10 meter långa eller längre. Inom en relativt kort tid kommer ytterligare avslöjanden att göras och ni kommer att förstå mer om er sanna historia. Ni får lära er mycket som kommer att chockera dem som hittills inte har intresserat sig för den verkliga sanningen om er tidigare utveckling. Ni har en storslagen framtid framför er och många utomjordingar väntar på er uppstigning eftersom ni kommer att vara de första som upplever den såsom helt medvetna varelser. Händelsen är naturligtvis det som utlöser den och den kommer att vara omedelbar för varje själ. Inte alla kommer att vara redo att stiga upp men kommer att gå vidare eftersom den gamla cykeln avslutas.

Det finns en plats för varje själ att fortsätta sin utveckling och den kommer exakt att täcka deras behov så det finns ingen anledning att oroa sig för sin framtid, eftersom allt har tagits om hand för att säkerställa en smidig övergång från en nivå till en annan. Nuvarande tid är en spännande tid att få uppleva eftersom ni har väntat mycket länge på att uppnå denna punkt. Ni kan nu njuta frukten av era ansträngningar att övervinna alla de utmaningar ni framgångsrikt har mött. Var säker på att med tiden kommer saker och ting att lösa sig och din utveckling kommer att gå ännu snabbare. Då kommer de mörka att ha reducerats till en icke-effektiv styrka och de flesta av dem fängslas för sina brott mot mänskligheten. De kommer att ha spelat ut sin roll i ”maktspelet” och kommer aldrig att få tillåtelse att få övertrumfa de högre krafternas plan, den plan som var för utvecklingen av dem som levde i den Ende Gudomens energi. Alla själar kommer så småningom att göra sina framsteg, och kom ihåg att vi alltid står bredvid er och visar vägen.

I er värld med tid rör sig saker och ting mycket långsamt jämfört med i de högre vibrationerna men ändå gör ni stora framsteg. Eftersom ni inte kan se den övergripande bilden är det svårt att uppskatta att ni går framåt trots det kaos som ofta existerar. Men de allmänna insatserna bär frukt och det kommer gradvis att bli klart för er varthän ni ska. Mycket står redo att explodera på scenen och det kommer tydligt att indikera att ljuset från och med nu är den dominerande kraften. Var vid gott mod för ni har så mycket att se fram emot och det kommer snart att avslöjas.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordande. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag och varje själ har samma inre koppling till Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge