Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 28, 2011

SaLuSa, January 28, 2011

Midnattstimmen närmar sig och ni får all hjälp för att höja era medvetandenivåer. Det kommer att bli en ganska så snabb acceleration, då ett antal olika energier kommer till er och de bland er som är mer känsliga känner redan skillnaden. Det kan vara början till telepati, vilket i kommande tider blir mer vanligt än det talade ordet. Det är mer beskrivande och exakt och förmedlar packet av information då ord ibland är otillräckliga. En allmän indikation på att ert medvetande förhöjs visar sig som ett inre lugn och avståndstagande från den yttre turbulensen. Att bli centrerad börjar bli lättare och när ni väl kan hålla fast vid det så dras ni inte lätt in i de lägre vibrationerna. Dessa tider är helt klart en god test av er beslutsamhet, och det kommer fortfarande att ta ett litet tag innan ni verkligen kan luta er tillbaka och ta det lugnt. De goda tiderna kommer dock, men vittgående förändringar innan årets slut.

Ni är inte involverade så mycket i ett ovisst slutresultat utan ett stadigt uppbyggande av ett påtryckande tills att den första segern kan uppnås. Våra planer ger utrymme för ett antal händelser att falla på plats, och vi måste vara tålmodiga och se hur det utvecklas. Vår intention är att saker och ting framskrider mycket snart, men det är en komplicerad fråga som involverar många människor. När handling sker så måste det vara helt och hållet positivt, och införa de resultat som behövs. Förutsättningarna förbättras dock hela tiden och vi väntar helt klart inte i evigheter. Vi vill få er frigörelse från de Mörka Tjänarna att bli ett tillfälle att fira, och inte behäftat med oönskade handlingar.

NESARA har i allra högst grad varit i folks tankar under en lång tid, och dess fördelar kommer till er. Den nya inställningen mot den finansiella sidan kommer att bli mycket djupgående, för att på så sätt undvika allt upprepande av den nyliga kollapsen. Banker kommer att stå till svars inför folket och spelsyndromet kommer inte att tillåtas. Pengar kommer att återigen har verkligt värde och inblandning i marknaderna i rent spekulativa syften kommer att upphöra. De viktigaste förändringarna kommer att bli i samband med delandet av tillgångar så att alla gynnas, och det inte längre finns en så stor skillnad mellan fattiga och rika. Vi behöver säga att det finns mer än tillräckligt av tillgångar i världen för att bekvämt uppnå våra mål.

Det förfaller ganska så extraordinärt för oss att så mycket behöver förändras i er värld. Under tusentals år har ni dock blivit ledda in i den nuvarande situationen och nästan nått en punkt utan återvändo. Erosionen av era rättigheter genom den ökande kontrollen över er och missanvändandet av era skatter har nästan fört in en kollaps av er civilisation. I alla andra fall så kunde ni vid det här laget lätt ha levat ett bekvämt liv, med alla era behov tillgodosedda. Ni kommer att smaka på friheten vi talar om mycket snart och vid det laget kommer ni att ha kontakt med oss, och en garanti av era rättigheter att välja er egen framtid. Det kommer naturligtvis i huvudsak inom planen för Upplyftningen, men en alternativ väg kan väljas.

Er roll är för nuvarande att ha en lugnande effekt på de runt omkring er, och att göra ert bästa för att eliminera räddselfaktorn. I långa loppet så har inget någon större betydelse, eller att ha förmågan att förneka er möjligheten att lyftas upp. Det är så skrivet och det skall bli så som utlovat, då de mörka har misslyckats med att uppnå deras mål av full kontroll av världen. De kaotiska förhållandena kommer att klaras upp och en total fred bli deklarerad, genom att tysta ned alla krigsvapen. Med de ökande medvetandenivåerna blir det mycket lättare att lyfta folks sinnen till ett nytt sätt att tänka, i stort sätt kommande från en nyfunnen önskan för fred. Ni kommer att bevittna en stor våg av kärlek och glädje som sveper över världen, och barriärer mellan människor kommer snabbt att tas ned. De flesta av er söker efter samma saker från livet, och med återställandet av er frihet kommer ni att uppnå framgång.

Nästan varje dag någonstans i världen så kommer det som var gömt nu fram och sanningen kommer att fortsätta att bli mer känd. Det kommer att ge tillfället att gå vidare från accepterade korrupta och kriminella aktiviteter. Sådana energier kommer gradvis att försvinna och bli utbytta mot önskningar för ett öppet hanterande som ärligt utförs. När det väl ses föra in förändringarna, så kommer ett nytt sinnestillstånd in som verkligen blir ett nytt sätt för att leva. Detta kan naturligtvis starta när som helst och desto snarare ju bättre, då det inte finns något mer sannolikt att efterfölja som höjer de värden från vilka Människan arbetar. Var ett exempel för andra och hjälp till att skapa en ny energi av rättvisa och låt det komma fram i ert vardagliga hanterande av frågor. Allt detta är aspekter av de nödvändiga förändringarna om ni nu skall fullborda er resa i ett upplyft tillstånd.

Den Galaktiska Federationen förstår helt och fullt uppgifterna som ligger framför er, och vi kommer att göra dem så lätta som möjligt. I själva verket så kommer vi att arbeta tillsammans på gemensamma projekt, och vara tillgängliga för att gynna er med vår erfarenhet. Då kommer ni verkligen att gå snabbt framåt och som vi så ofta har informerat er så skall det bli spännande och tillfredställande tider. För tillfället kanske de förefaller att vara långt borta, men ni kommer att bli överraskade av hur snabbt saker och ting kan förändras. Sätt bara ert sikte på era personliga mål och använd er av allt som ni har lärt er. Separationen av olika vägar har redan påbörjats, och de som väljer annat än Upplyftningen kommer att tendera att sakna intresse i lika frågor. I sådana fall måste ni tillåta dem att gå sin egen väg då det är ett val av fri vilja som inte skall påverkas. Vi har ofta pratat om dessa förhållanden, då vi är mycket medvetna om vårt eget behov att observera sådana Lagar då det gäller er.

Att låta var och en leva som de vill har sina fördelar, men inte om det tränger sig in på en annan själs liv. Om ni gör det så kan de slå tillbaka mot er i form av karma och ge er en annan erfarenhet att hantera. Ofta så är det mest små ting, men de kommer att göra sig hörda, minst sagt, då vad ni upplever attraherar ni till er själva. Var försiktiga nu med vad ni tänker, då era skapande krafter ökar och ni kanske inte alltid önskar er resultatet. Om ni lägger allt som ni önskar till er själva också till andra så kan ni inte göra mycket fel.

Jag är SaLuSa från Sirius och önskar er all framgång i er intention att föra er ur dualitet och in i de högre dimensionerna genom Upplyftningen.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge