Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 23 november 2018


Mike Quinsey - 23 november 2018

Mike Quinsey

Det finns fortfarande människor som pratar om möjligheten till krig mellan nationer, men var säkra på att alla åtgärder vidtas för att se till att det inte händer. Folkets gemensamma åsikt är att de har fått mer än nog av krig och blodsutgjutelse och att det nu är dags för mänskligheten att njuta av att alla människor går samman i en världsomspännande rörelse för att skapa permanent fred. Vi i de högre världarna övervakar händelserna på jorden samtidigt som vi inte stör er frihet att ta egna beslut. Samtidigt stöder vi dem som inriktar sina liv på att skapa fred bland alla folk, de som kollektivt sänder ut kraftfulla tankar för att en total fred ska återvända till jordens yta. Det kommer fortfarande att finnas smärre skärmytslingar inom och mellan länder där oreglerade tvister pågår, men även dessa kommer att minska i takt med att det uppstår en insikt om att oavsett konfliktens natur så är en fredlig lösning möjlig och mycket bättre för alla inblandade. Under många år har de som handlar med förstörelsevapen tjänat enorma pengar, men det är blodpengar som kunde ha gynnat mänskligheten på så många sätt, att fattigdom inte behövt existera.

Nyheter om fredlig politik och de som bidrar till den får inte den publicitet de förtjänar. De mörka styr och kontrollerar fortfarande pressen och de fortsätter att lyfta fram det som talar för krig och hot om krig. De koncentrerar sig på att hålla världen i ett tillstånd av anspänning, stress och missnöje. Men det finns de som arbetar hårt för att bryta mönstret och som gör framsteg, och de tycker att det inte är så svårt som tidigare eftersom Illuminaterna nu är kraftigt begränsade. Så bakom kulisserna går allt bra och det händer mycket mer än ni sannolikt känner till under nuvarande omständigheter. Även i ledande positioner finner man personer som arbetar för Ljuset, men det ligger i deras intresse att skydda sig genom att tills vidare vara anonyma. Genom deras handlingar känner ni till vissa av dem och här finner vi de nya ledarna som bidar sin tid och kommer att dyka upp när det är säkert att göra det.

Temperaturen stiger vilket är ganska vanligt återkommande under cyklerna på Jorden. Det ger Moder Jord en möjlighet att rensa ut en del inför de förändringar som kommer med den nya cykeln. Er historia visar att jorden över tiden har upplevt stora förändringar, även under er mänskliga historia på 200 000 år. Ni har gott om tid att förbereda er inför förändringarna och med ny teknik bör de inte bli svåra att hantera. Ni kommer fortfarande att möta utmanande tider, men de Högre Krafterna kommer att finnas tillgängliga och influera er att vidta de rätta åtgärderna.

Vid tillfällen då ovanliga problem uppstår kan vi hjälpa er och även ta hand om dem direkt, men ni vet inte nödvändigtvis att de hanterades på det sättet. Genom hela er historia har ni fått hjälp från ovan, men samtidigt finns det situationer som ni själva har ställt till med och har ansvar att rätta till. Helt klart skulle ingen lära av sina misstag om någon annan rättade till dem. När allt kommer omkring så är ni här på jorden för att göra erfarenheter och växa i andlig förståelse och att fortsätta utvecklas genom dem. Det är ibland svårt för er att förstå betydelsen av era erfarenheter och att förstå att allt sker för er tillväxt och förbereder er att på sikt göra er klara för livet i de högre världarna.

Ni har varit så isolerad på jorden att ni först nyligen börjat acceptera att ni bara är en av tusen och åter tusen planeter som har intelligent liv. Alla är i färd med att utvecklas och även om vägen kan skilja sig ganska mycket från er så utvecklas de ändå fram emot de högre vibrationsnivåerna. Ni står vid en avgörande punkt och det är därför som ni skyddas på er resa. Ingen annan civilisation får störa era framsteg. Sedan ni passerade markören (ö.a. december år 2012) har situationen förändrats. Blue Avians har utsetts att guida och skydda er och är därför nu i ert solsystem. De kommer att se till att ni inte hålls tillbaka av Illuminaterna eller av någon annan grupp som är närvarande på jorden eller i ert solsystem.

De som är redo att göra Uppstigningen (Ascension) kommer att gå hela vägen utan att uppleva några störningar. Ni har fortfarande mer att lära innan ni är redo, men från och med nu blir vägen mycket lättare och roligare. Ni befinner er på gränsen till stora förändringar som kommer att föra er framåt språngvis och på relativt kort tid kommer ni att ha lämnat de flesta av den gamla dualitetens vibrationer bakom er. Livet kommer att bli roligare och de olika raserna kommer närmare varandra men respekterar fortfarande de skillnader som gör er unika. Det är så här det kommer att gå till när vi alla inser att vi är jämbördiga i Guds ögon. Det kommer att bli början på sann lycka eftersom ni alla delar varandras upplevelser. Universell Kärlek kommer att fungera eftersom varje själ förstår Enheten hos Allt som är.

Allteftersom tiden går, kommer ni helt enkelt att vänja er vid förändringarna, eftersom de kommer att höja er livskvalitet. Ni kommer att spendera mycket mindre tid på livets knog och kneg än ni gör nu, och kommer att ha gott om tid att utveckla er medvetenhet och andra färdigheter. Inse att du är ett andligt väsen och att ditt slutliga mål är att bli ett Ljusväsen. Det ligger naturligtvis en bra bit in i framtiden men det är lika bra att veta vart dina erfarenheter leder dig. Det kanske låter konstigt för en del av er, men kom ihåg att ni reser tillbaka längs dem väg som förde er till er nuvarande upplevelse. Det finns absolut ingenting att oroa sig för eftersom ni kommer att utvecklas i er egen takt. Det är annorlunda nu under er nuvarande utvecklingsperiod där era rörelser är mycket långsamma och återhållsamma, men när ni gör uppstigningen in i ”Nuet” öppnas ett helt nytt perspektiv för er. Ni kommer att få många alternativ om vad ni vill göra, de är obegränsade. Eftersom ni kommer att kunna resa vartsomhelst med hjälp av er tankekraft kommer den att ske omedelbart.

Det vardagliga liv som ni lever nu kommer inte att hålla er kvar så mycket längre. Väldigt mycket mera väntar på er. Den Nya Tidsåldern kommer helt säkert att komma igång inom en mycket nära framtid. Grunden för den utvecklas för närvarande och när tiden är den rätta, och det innebär främst när tiden är säker, kommer den att snabbt introduceras. En spännande tid väntar, men ha tålamod eftersom det är viktigt att introduktionen av så mycket nytt släpps när det är "rätt tidpunkt".

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er vägen till fullkomning. Det är verkligen nödvändigt mitt i så mycket förvirring och osäkerhet. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge