Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 30, 2009

SaLuSa, November 30, 2009

För många är er största oro under era liv er hälsa, och hur man skall få lämplig behandling. I en del länder som USA är det styrt av möjligheten att betala, men under President Obama tas steg för att hjälpa de som minst har råd. I ett omtänksamt och rättvist samhälle väsentligheten av att säkra god hälsa skulle inte tillåta diskriminering på en sådan bas. Det är speciellt nödvändigt där folk är utsatta för föroreningar, och attackerade av användandet av skadliga kemikalier i produkter och mat. Industrierna som är involverade har en skuld att återbetala, där deras ringaktning och flagranta användning av dem har orsakat sjukdom och död. Lagstiftning skyddar dock ofta förbrytarna istället för offren.

Vad kan ni göra Mina Kära, när som det finns botemedel för alla kända sjukdomar hålls många medvetet tillbaka eftersom det går att tjäna pengar på en löpande behandling. Vi pratar inte bara om läkemedel, men det har funnits plats för dem för att kontrollera sjukdomar och rädda liv. Problemet som de kommer med är relaterade till deras biverkningar, vilka är ibland mer allvarliga än sjukdomen. Ta till exempel den fruktade cancern vilket är ett gissel i era moderna samhällen. Det finns ett antal bevisade botemedel, men lidande och död tillåts att fortsätta. Naturliga botemedel är förringade och deras användning försöks att begränsas med alla medel. Mina Kära, allt detta kommer att förändras och inte bara kommer alla botemedel att bli tillgängliga för er, nya typer av behandling kommer att introduceras av oss. De kommer att involvera metoder som ni bara börjar förstå, vilka är snabba och de involverar inte kirurgi.

Kom ihåg att ni kommer att uppstiga med era fysiska kroppar, och de förändras redan nu sakta. Så småningom kommer de att vara fria från sjukdomar och ni kan se fram emot en skinande och hälsosam framtid. Allt handlar om er vibrationsnivå, och desto högre den är desto renare och hälsosammare kommer era kroppar att bli. Många faktorer har en inverkan såsom ert medvetande nivå, er attityd och hälsosam respekt för er kropp. Rädsla för sjukdomar är ett problem för en del folk, och det kan resultera i att de får just den som de är oroade för. Lagen om attraktion är ganska enkel, och vad era tankar konstant är fokuserad på attraheras till er. Som ni vet, på en större skala är rädsla de mörkas vapen och de använder sig av det för att skapa kaos. De har inte gett upp än med deras lönlösa försök att förhindra den oundvikliga kollapsen av deras välde.

Se framemot de positiva förändringarna som är mycket överhängande, vilka kommer att totalt reformera era samhällen. Tänk på fördelarna som kan uppnås genom att fokusera på vad ni vill ha istället för på vad ni inte vill ha. Hjälp andra som är oroade att slutet på cykeln av dualitet kommer att få sällskap av katastrof och död. Detta är den typ av situation som föder rädsla, och kan åstadkomma det värsta scenariot. Slutet kommer inte att bli infriandet av förutsägelser enligt Apokalyps. Låt det bli känt att det inte finns något att frukta utan bara fruktan själv, och att sluttiden kommer att välkomnas när som ni frigörs från cykeln av dualitet. Fysiska förändringar måste naturligtvis sammanföras med renandet och återställandet av Jorden. De kommer dock att hanteras på ett sådant sätt att faran för er är minimerad.

Er oro och förhoppningar kan antingen vara med det gamla sättet, eller dras till vad som är förutsagt med kommandet av den Nya Eran. Det är bäst att ni tillåter det gamla att falla isär och bli bort svept, då det i stort sätt inte har någon plats i planerna för er och den nya Jorden. Framtiden är svaret på era böner, och kommer att tillfredställa alla era drömmar om ett hänsynsfullt samhälle som är baserat på delande och omhändertagande. De som opponerar sig mot förändring på grund av deras själv fokuserade önskningar kan fortsätta att göra så, men det kommer inte att bromsa framstegen för andra som har satt sitt sikte på upphöjning. Planen för detta öppnar sig nu och förverkligas, och inom de närmaste månaderna kommer några remarkabla händelser att infalla. När väl förändringarna börjar kommer det att bli spännande tider, när som ni ser att löften som har givits blir er verklighet. Ni har varit underbart tålmodiga och rådiga, med erfarenheter som har hårt prövat er tro på framtiden förutspådd som kommandet av Upplyftningen.

Vår närvaro har varit för att agera som era beskyddare, men också som sändebud från Skaparen. Ni har gjorts medvetna om hur sluttiden är nödvändig för att bringa ett avslut till cykeln, och inte ett av katastrof och otalig död. Det skall bli en glädjefull och upplyftande erfarenhet, när som alla förbindelser med aktiviteterna av de mörka Tjänarna är avskurna för alltid. Den Galaktiska Federationen tillsammans med andra från de högre domänerna har fått i uppgift och ansvaret att se till att avslutandet blir som bestämt och förordnat av Härskarna av Karma. Ni har skapat sättet på vilket ni kommer att ta er plats under de sista dagarna på den gamla Jorden och era ständigt ökande nivåer av medvetande fyller igen groparna på vägen mot Upplyftningen. Det kommer att bli en extremt spännande erfarenhet, och ni kommer att lära er om processen i sinom tid.

Den mänskliga rasen är uppmärksammad för att vara mycket motståndskraftig och att ha en stark karaktär, och i hjärtat är ni goda och kärvänliga med era medmänniskor. När ni väl får chansen, vilken kommer snart, kommer ni att sätta åt sidan livslånga skildaktigheter ganska lätt. Ni har redan accepterat att ni är En ras och framsteg görs när ni arbetar i samförstånd. Vid många tillfällen då stora faror har hotat har ni visat att ni kan arbeta fredfullt tillsammans. När som gränserna har öppnats mer och mer har ni rest runt och blivit integrerade och har sett och erfarit de olika kulturerna och trossystem. Det målet kommer att uppnås genom de förändringar planerade att starta mycket snart, och inte över natten Kära Ni utan på ett noggrant genomtänkt och metodisk sätt.

Jag är SaLuSa från Sirius and lämnar er mycket att tänka på, och med kunskapen att vi gör allt vi kan för att lätta lidandet på Jorden. Det är med stor kärlek som vi tjänar er, och tack för att ni arbetar med oss för Ljuset.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge