Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 27, 2009

SaLuSa, November 27, 2009

Vi tror att det har blivit uppmärksammat av många fler människor, att pressen för att framföra sanningen om händelser såsom Irak kriget ger utdelning. Det är bara början på ett antal undersökningar relaterade till många hemliga operationer utförda av de mörka krafterna. Under ett antal år alltsedan 9/11 har det funnits en kallelse för en oberoende undersökning, då som det samlade bevisen av vad som verkligen hände är obestridliga. Har vi inte berättat för er under en tid att de inkommande energierna ökar Ljuset på Jorden, och ni ser nu effekten av att avslöja sanningen? Vid en viss nivå, som ni kommer att nå efter Upplyftningen, kommer det en punkt då bara sanningen kan existera. I vilket fall som helst så är det nödvändigt att, som del av ert ökande medvetande, att ni känner till sanningen om er historia. Den kommer att besvara många frågor angående Människans fall, och varför fram till nu era framsteg in i mörkret har varit i en så maklig fart. Ni måste inse vid det här laget att ni har medvetet hållits tillbaka, och allt har gjorts för att hålla er okunniga om meningen med livet.

Ni kommer kanske inte se full rättavisa genomförd, på grund av utsträckningen av de mörka tjänarnas aktiviteter under det senaste århundradet. Dock kommer varje själ involverad med dem att till slut få stå till svars för vad de har gjort som har gått mot Lagen av En. Var och en av er gör en genomgång av ert livs tankar och handlingar, och normalt så är ni er själva era hårdaste kritiker. Ni behöver således inte bekymra er alltför mycket om ödet för dem som har planerat era erfarenheter att bli deras slavar. Dagarna för lynchningar är över och hämnd är inte något vi förordar. I själva verket är vi emot alla sådana vedergällningar och påminner er att ni är Guds Barn, och vistas i Kärlek och Ljus. Er mest givande reaktion till dessa frågor skulle vara att se alla själar som del av er själva, i behov av kärlek lika mycket som någon annan. Kanske, Mina Kära, desto mera om de skall återkomma till Ljuset snabbt, då alla gör så till slut. Även om ni är väl placerad i Ljuset nu, liksom alla andra har ni genomgått många erfarenheter vilka också har inkluderat den mörka sidan. Beakta de tillfällen då ni kanske har blivit hjälpt att resa er upp, och den kärlek ni måste ha mottagit för att läka skadan till er själ, och var generösa mot andra.

Vi är här för er alla, men om någon förskjuter oss så är det deras val och vi kommer att vara där då ett annat val görs. Ingen driver er till något ni inte vill, men vi uppmuntrar er att söka den sanna meningen bakom era liv. Uppfattningar kan vara mycket mäktiga, och allt vad vi begär är att ni erkänner att ni är i en period av stora förändringar som kan främja er. Ert uppvaknande kommer även om det är smärtsamt sakta, och var och en av er kommer bara att ta så mycket som ni önskar och kan klara av. Ni har Guider som känner er bättre än ni känner er själva, och om ni bara lyssnade på den inre rösten inom er kommer ni inte att bli förvillad. Det är när ni är i konflikt med er själva som ni ibland tappar bort er, men var förvissad ni kommer alltid tillbaka till Ljuset. Vägen kan vara så lätt eller svår som ni gör den, och det blir lättare när ni förstår att alla erfarenheter är för er själs utveckling. Lär er era läxor och gå vidare, och så kommer de inte tillbaka till er igen. Om ni däremot inte gör så kommer de tillbaka många gånger tills ni har lärt er läxan, men det behövs inte ha bråttom eftersom livet är oändligt och det är ni som sätter era mål.

Det finns så många själar som är involverade i er Upplyftning för att se till att ni har alla möjligheter att stiga upp. De finns både på och utanför Jorden, och naturligtvis så utgör vi själva en del av denna grupp, dock en mycket viktig sådan som berör er närstående framtid. Även om ni ser framstegen som mycket makliga, så är det delvis därför att ni behövde försiktigt bli väckta från er stora sömn. Alltför mycket alltför snabbt kunde göra mer skada än nytta, vilket är varför även nu så mycket möda läggs ned på sådana händelser som Första Kontakt. Av dessa anledningar justerar vi kontinuerligt allt som händer på Jorden, och enligt hur ni accepterar sådana möjligheter. Det finns många faktorer involverade och således kommer det alltid att finnas en ”rätt tid”.

Vad än som händer runt er förbli lugna och vet att ni kommer att träffa oss till slut, när det är säkert att vara bland er. Vi refererar inte så mycket till oss själva men till er, som i allmänhet är omedvetna om utsträckningen till vilken de mörka tjänarna är redo att gå för att förhindra det. Om vi är oförmögna att träffa er inom en viss tid, vilken vi inte kan avslöja, finns det ett slutligt datum vid vilket vi skall ta en annan riktning och gå framåt. Så Mina Kära ni har inget att frukta, eftersom vi på ett eller annat sätt kommer att följa uttalandena om vår existens med officiella landningar. Det är inte första gången som ni har blivit informerade angående vår plan, men vi vill påminna er om den och hålla er vid gott humör.

Spelet i dualiteten är verkligen allvarligt när det gäller er, så ni undrar varför ni valde att ta på er ett antal livslängder i sådana låga vibrationer. Ni visste i förväg att det skulle bli hårt, och att ni skulle finna er själva i situationer då ni skulle känna er avskuren från Källan. I själva verket kan detta inte hända, men när vibrationerna är låga är det så mycket svårare att lyfta en själv upp i Ljuset. Som konsekvens har ni känt er separerade från Allt Det Är, och ni har kämpat att upprätthålla era liv på andras bekostnad. Ni uppmuntrades att göra så av dem som kände till sanningen, men hade vänt sig till den mörka sidan för makt och kontroll över er. Vi vet att en del kommer att ställa frågan varför Gud tillät detta, och det enkla svaret är att ni utan tvekan ställde upp som frivilliga för erfarenheten. Ni kände er betryggade av löftet av Gud, att ni skulle bli hjälpta att resa er upp igen. Nu kommer ni snarast att fullborda er tid i denna cykel, och har inskaffat enorm kunskap och förståelse av Dualiteten. Ni kommer aldrig mer behöva gå denna väg igen, och Upplyftningen kommer att göra det möjligt för er att ta avsked i ära och framgång som ni rätteligen förtjänar.

Jag är SuLuSa från Sirius, och vi från den Galaktiska Federationen inser vilken högst turbulent tid ni lever i, då som det nya paradigmet tar in på det gamla, vilken har uttjänat sitt syfte. Det kan vara mycket förvirrande speciellt för dem som har mycket lite kunskap om vad som ligger bakom förändringarna. Som Varelser av Ljuset har ni förmågan att lyfta upp sådana själar, med en försäkran om att allt kommer att ställas till rätta till slut. Freden kommer när krigets kanoner har tystats, och vi kan försäkra er att efter en överenskommelse kommer att göras oanvändbara. Vi kommer att beskydda er från försök att störa delar av programmet för att återställa er Jord, och upprätta er väg mot Upplyftningen.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge