Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 2, 2009

SaLuSa, December 2, 2009

Vi är medvetna om att många av er undrar varför sluttiderna är bara en lång serie av problem som allvarligt prövar er. Ni undrar varför det inte kan vara en smidig överföring från den gamla cykeln till början av den nya, det vill säga både en njutbar och lycklig erfarenhet. I själva verket så överlappar båda cyklerna varandra, och omständigheterna ni erfar har skapats av de nya energierna när som de rensar bort de gamla. Det är oundvikligt eftersom det för nuvarande är en konflikt mellan energierna. Slutresultatet har alltid varit avgjort, och upphöjningen kan inte inskränkas på något sätt. Upplyftningen har startat och kommer att nå sin fullbordan när cykeln avslutas, och det är då som er fulla deltagande kommer att äga rum med stor glädje och lycka.

Var medvetna om att för varje inkarnation tar ni inte på er mer än ni är beredda för, och ni som är närvarande vid denna tid har valt det som er sista möjlighet att rensa ert karmiska ansvar. Det är så mycket som nödvändigtvis framstår som kaotiskt, inte minst alla försök från de mörka krafterna att föra bort er fokusering från ert mål. Ni kommer därför att inse att vad ni genomgår är inte alls ovanligt under rådande omständigheter. Inom allt som händer fungerar fortfarande planen vilken skall lyfta er till de högre dimensionerna. Era sista dagar kommer att bli mycket givande, och allt ni har önskat er som är av Ljuset kommer att bli ert. Era medvetande nivåer ökar ständigt när som högre energier strålar mot er från fjärran. Mina Kära, ni kan inte misslyckas om ni har siktet satt på upplyftning, och har dedikerat er själva till att göra så.

Kampen mellan Ljuset och mörkret pågår inte längre i de högre dimensionerna, och Ljusets makt begränsar det snabbt till Jorden, där det slutligen kommer att bli transmuterat. Ljuset omger er Jord och växer i intensitet till den kritiska massan är nådd och allt förändras. Det som inte är av det kommer att förflyttas dit vibrationerna är likartade. Universum fungerar som en väloljat maskin, och dess enorma storlek innebär inga som helst problem eftersom det hela lyder under Skaparens lagar. När ni har nått fullt medvetande kommer ni förstå sådana saker, men för tillfället är det att begära för mycket av era begränsade sinnen. När ni lär er mera kommer det att bli förtjusande att se ni har så många frågor att ställa. Allt kommer i sinom tid, och ni är begränsade för närvarande då ni mestadels tänker i linjär tid. När ni väl är i ”nuet” kommer ni snart att justera till att gå varthän ni än vill genom tankens makt.

Som ni börjar förstå, Upplyftningen för till er ett helt nytt sätt att leva, ett som för bort behovet av alla ärenden som nu upptar så stor del av er tid. Nödvändigheten av att arbeta som ni kallar det gäller inte längre eftersom det kommer att vara onödigt, era behov kommer att bli uppnådda genom era egna skapande krafter. Sådan frihet är något ni inte har upplevt på Jorden, och det kunde inte ha förväntats med alla de restriktioner som har placerats på er. Er tid är nämligen er egen att använda som ni vill, och ni har små möjligheter att söka efter meningen med livet. Det är viktigt att ni sätter åt sidan de ögonblick av lugn och fred, och träder in i dessa nivåer av högre medvetande som binder er med ert Högre Självt.

Under alla förhållanden har ni klarat det så bra att rida ut stormen, och fortfarande stå stadigt i ert Ljus. Det visar karaktärsstyrka och en förståelse av målet för ert liv, en förmåga att förbli fokuserad och därigenom värja bort försök att leda er uppmärksamhet mot smärre frågor. Det finns ingen anledning att bli involverad i de kaotiska förhållandena runt er, förutom att hjälpa de som är offer för dem. Det finns klart många möjligheter att visa er medlidsamma sida av er natur, och genom att dela med dem som har det sämre ställt, visar ni er kärlek för allt liv. En vänlig handling attraherar mer Ljus, så att ni också gynnas av sådana vänliga handlingar. Livet levererar kontinuerligt sådana möjligheter, och det är därför som andlig tillväxt kan ske snabbare på Jorden.

Att vakna och inse sanningen kan bli en chock för många av er, som har accepterat politiska ledare som ärliga och med era intressen i hjärtat. Tyvärr så är majoriteten egennyttiga, och har följt påbuden från de mäktiga familjerna som i realiteten härskar över er värld. Det är denna kartell som måste bortföras, och den Galaktiska Federationen arbetande med sina allierade gör framsteg i sina planer att göra så. Vår fördel är att veta vad som planeras mot dem som arbetar för att frigöra er från de mörka krafterna. De kan därför utföra sitt ansvar vetande att vi beskyddar dem.

Luta er tillbaka och notera vad som sker, och ni kanske ser ett mönster som indikerar framstegen som görs mot att uppnå några av de förändringar som är överhängande. Bevisen mot förgångna missdåd och de hemliga handlingarna mot Mänskligheten kan inte döljas mycket längre, och dess förövare kommer att avslöjas. Historia utspelar sig, och denna cykel i dualitet kommer att sluta med en vacker upphöjning in i Ljuset av de högre dimensionerna. Det är så planerat, och kommer att se till att varje själ kommer att ha möjlighet att lyftas upp.

Mina Kära, vi känner era behov när som ni söker för vägar ut ur mörkret, och också era välkomnande tankar med förväntan om vår ankomst till Jorden. Vi kommer inte att svika er, men låt vår kunskap avgöra när förhållandena är bäst för vår ankomst. Uttalandena om vår existens kommer att göras av nödvändigheten att dra alla nationer samman. Det är viktigt var och en förstår att vi kommer till förmån för alla människor och vi kommer inte att favorisera en över en annan. Vår mission kanske startar med de större makterna, men gjorda beslut kommer att appliceras på er alla. Att sammanföra er kommer att eliminera möjligt ogillande av oss, då det kommer att tillkännagivas vi närmar oss er med sikte att föra fred till er värld.

Jag är SaLuSa från Sirius och sänder välsignelser från så många av era vänner. Ni är så mycket mer förbundna med oss än ni kan tänka er, och med tiden kommer den fulla utsträckningen av våra förbindelser med er bli kända. Vi är inga främlingar för er och har arbetat med er vid många tillfällen. Denna gång kommer det att åter föra oss samman i ett kärleksfullt förhållande mellan gamla vänner.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge