Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, October 30, 2009

SaLuSa, October 30, 2009

Känns det inte som att tiden går allt snabbare för fler och fler människor - vi närmar oss redan slutet av året. Om det behövdes bekräftelse på att förändringar sker, så är det svårt att hitta en bättre. Vibrationerna fortsätter att höjas och ni är på väg att lyftas upp till en högre dimension. De kommer snarast att nå en nivå där de som finns kvar inom de lägre vibrationerna ej längre kan förbli där och de med själar av högre vibrationer kommer att försvinna ur deras synfält. Detta är ett naturligt resultat av en sådan förändring och gör att enbart själar av högre vibrationer höjes upp till den 4:de Dimensionen. Detta fortsätter att ske då ni förhöjs till nästa högre dimension. Det är en underbar erfarenhet att finna sig själv tillsammans med likasinnade och det blir en stor sammankomst av mening och förståelse.

Med vetskap om det transformationer av ert samhälle som kommer kan ni se framtiden an med lugn och ro och segla igenom de sista månadernas kaotiska händelser. På det fysiska planet börjar ni nu att se indikationer på att planer för Jorden är på plats. Tillsammans är vi en mäktig kraft för godhet, och vi har inte följt ert framåtskridande under årtusenden för att se er misslyckas vid denna kritiska tidpunkt. Vi ser ingen möjlighet till ett misslyckande, och vad som behövs modifieras skes omedelbart. Liksom ni, väntar vi på utvecklingar vilka visar att det är dags för oss att agera och starta en hel serie av händelser. Var förvissade om att ni ses med stor kärlek och respekt som de vackra själar ni är, och vi önskar att ni kan acceptera er hållning som gudar under utveckling. Ni är mycket unika och ni har en underbar framtid framför er när ni tar er berättigade plats i Kosmos.

Er närvaro på Jorden vid denna tid är viktig för dem som har gått vilse i mörkret, och ert Ljus medför en klarare syn för dem. Det ger dem också upplyftning och hopp mitt i deras förvirring. Att bry sig om andra är ett tecken på andlig utveckling, och en inre kunskap om att ni är alla en och samma. Behandla andra som er själva, och mänskligheten förändras omedelbart och ser godheten i varandra. Utan denna förståelse dömer ni lätt andra baserad på ytliga attribut, som kan vara helt felvisande. Kom ihåg att var och en av er är utrustade för att spela era roller i livet, och därför gör rikedom och position inte någon en bättre person än en annan. Ni har alla era egna utmaningar, men ni kan inte undvika att förblanda er med alla sorts människor, och oftast har ni ingen aning hur långt deras själar har utvecklat sig. Förlitelse är därför en fråga om intuition, och det blir ert personliga skydd.

När ni tänker på hur perfekt och välordnat som universum fungerar, kan ni knappast undgå att uppskatta storheten och kraften av den intelligens som ligger bakom det. Det hela fungerar på en otrolig stor skala, och det finns galaxer och solsystem som all rör sig i perfekt ordning. Vi är också förundrade över dessa skapande krafter. Vi har en naturlig förståelse av de större sammanhangen, som är långt mer avancerad än er. Det betyder inte att vi skryter, det bara är så för oss, medan er medvetande nivå inte tillåter en sådan djup förståelse. Vishet uppnås med erfarenhet och utveckling, och detta kan inte påskyndas. En av våra första uppgifter är att rätta till er uppfattning om ert ursprung, och föra bort de förlegade uppfattningar som gör det omöjligt för er att se sanningen. När ni alla en gång vet sanningen blir det lättare för alla att komma samman och respektera de olika kulturerna. Ni kan lära av varandra eftersom all erfarenhet ger sin egen kunskap.

Vi har lagt märke till att på grund av de omedelbart stundande förändringarna har ni blivit mer självsäkra och djärva när det gäller att tala era sanningar. Vi applåderar de som känner att nu är den rätta tiden att göra så. Så länge som det uttrycks i vänskap och inte påtvingas andra kommer det att tända en ny nivå av tänkande som kommer att belysa deras tänkande. Det kommer att bli mycket svårt för en del människor att ändra sitt rigida tänkande, som har blivit deras liv, men sanningen måste komma ut helt och fullt innan Upplyftningen äger rum. Ni är den viktigaste delen av planen för Upplyftningen. Moder Jord kan, om det skulle behövas, ta hand om sig själv, men förvandlingen och renandet blir mycket lättare om alla deltar i det. Om Moder Jord startade nu kunde ni inte förbli kvar på jorden, eftersom ofantliga förändringar skulle hota er existens. Emellertid, detta är inte planen som kommer att utföras eftersom det finns samarbete mellan oss alla så att förändringarna blir så smidiga som möjligt.

Jag är SaLuSa från Sirius, att jag önskar er alla väl med min välsignelse för ert välstånd. Oberoende av vad som kommer att hända så är ni beskyddade, och våra skepp är redo att hjälpa om ni skulle komma i fara. Det betyder inte under alla omständigheter, då en del relativt små förändringar kommer att medföra att vissa själar lämnar Jorden och detta är i deras levnadsplan. Ni måste vänja er med tanken att döden i sig själv inte är något att frukta och när ni väl kommer till de högre nivåerna kastar ni lätt av eventuellt kvarvarande trauma. Vibrationerna i sig själva är läkande, men ni blir omhändertagna av dem som snabbt kan hjälpa er att bli återställda. Vi är fulla av kärlek och det är vårt sätt att vara och om ni kan göra samma sak kan ni leda vägen för andra.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge