Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, October 28, 2009

SaLuSa, October 28, 2009

Vibrationerna ökar så snabbt att många av er kan se förändringar i människor runt omkring er. Medvetande nivån är nu sådan att det ger en klarare uppfattning om vad som händer, och en insikt att de är ni folket som har svaren på de problem som står framför er. Som ett kollektiv är ni kapabla till nästan vilken prestation som helst som ni bestämmer er för, och det blir denna kooperativa insikt som leder till er framgång. Er potential är obegränsad och när ni projekterar era hjärtevisioner på vad ni ser som er framtid, så börjar den att ta form. Ni kan knappast ha undvikigt att se hur många människor som nu begär att förändringar sker. De gör så utan rädsla och håller frihetsflaggan högt i luften, med kunskap om att deras mission är gudomlig. Emellertid, så behöver de stöd och varje sympatetisk själ som skickar dem sitt Ljus stärker deras ansträngningar. Alltefter dessa aktioner växer, kommer andra att dra styrka från desamma, och en stark tankeform för förändring utvecklar sin egen energi.

Var försäkrad att om att oberoende av hur lite ni känner att ni bidrar till Ljuset på Jorden, kommer det att expandera som ett resultat. Ljus kommer till er från all håll, men starkast kommer det från den Centrala Solen, i ert Universum. Sammanhangen som finns på plats är alltför komplexa för er att förstå just nu, och ord kan inte beskriva tillräckligt. Behåll vetskapen att inom denna Sol finns de mest underbara Varelser av Ljus, vilka är magnifika utöver beskrivning. Deras medvetande fyller Universum och ger den energi på vilken allt beror för sin existens. Universum är helt och fullt organiserat och lyder Skaparens Lagar, och allt liv anpassar sig till detta. Annars skulle allt bli kaos och evolution skulle vara omöjligt.

Den enorma storleken på Universum är en annan fråga som ni har liten förståelse av, och återigen så är det svårt att ge tillräcklig beskrivning. Det innehåller millioner av Stjärnor eller Solar, där varje har sin komplimenterande planet system liknande ert eget. Medlemskapet i den Galaktiska Federationen är jämförelsevis litet i antal, men trots detta har den millioner av personal och rymdskepp tillgängliga. De opererar utöver hela Kosmos, och när det gäller Jorden så utförs de kommande uppgifterna av civilisationer som speglar Mänskligheten. Det är därför som när kontakt sker är det med mänskligt liknande varelser. Det betyder inte att Federationen inte har andra typer, vilket är fallet, men de är under alla omständigheter mänskligt relaterade i utseendet.

Ni ser ofta avbildade rymdvarelser från de många kontakter som har tagits under många år. De kan dock aldrig framföra den utstrålning som de ger, de är så kraftfulla och överväldigande när ni kommer dem nära. Det är deras höga vibrationer som ni tar emot, som en kärleksfull och upplyftande erfarenhet. Det är en fred som inte har någon motsvarighet och omger er i kärlek. Er jordiska upplevelser av kärleksenergi kan inte jämföras, men kan ge upphov till tankar om hur det skulle vara att vara i ett absolut tillstånd av extas.

Jorden är er skolgård, och liksom små barn älskar ni att leka. Det är dock inte bara barnsligt roliga lekar, utan mycket allvarliga lektioner i att ta ansvar. Varje själ kastas in i fysiska erfarenheter som har mening och ger möjlighet till själslig tillväxt. Ni skapar era samhällen och dess regler, människan strävar efter att följa desamma. De avspeglar inte alltid andlig vishet, och är ofta ämnade att hjälpa Mörkrets tjänare och deras planer att ta befäl. Detta är situationer där ni måste agera med fri vilja och begära suveränitet. Myndigheter skall vara av folket och för folket och inte för att berika de som representerar er. Er konstitution (USA) pekar klart på detta, om era representanter har svikit er genom att inte följa den har de brutit sin ed. Det är inte lång tid kvar tills att de politiker som har svikit er kommer att avlägsnas från sina poster. Istället kommer individer som önskar att tjäna till nytta för alla.

Många förmånliga förändringar ligger nu på horisonten, och de kommer att lyfta kvaliteten på ert liv mycket fort. Våra allierade är redan redo för sina olika uppdrag, och har i själva verket arbetat mot dessa mål i många år. Basen för förändringarna är lagd, och samarbetet har gått så långt så som till ledare i andra länder. President Obama kommer att leda planen som kommer att förlösa er från de Mörka tjänarna, och hans sanna färg kommer att ses när han väl kan fullt etablera sin maktbefogenhet. Han har sina kritiker och det kan bara förväntas, men hans förmåga är begränsad tills att han kan få det stöd han behöver för att gå vidare i full fart. Vår närvaro kommer att medföra att detta kan ske, vilket är en anledning till att de Mörka tjänarna försöker att förhindra att vår existens avslöjas. Detta är helt omöjligt, i och med att det är förbestämt att det nu är dags för er att träffa oss, men först måste avslöjandet av vår existens utföras så att vi är fullt erkända. Ni kommer att känna er bättre till mods med oss och våra landningar efter att ni känner till vårt uppdrag, och ni kommer då att finna att planen är ert Upplyftande till högre existensnivåer.

Många gånger har vi bett er att inte vara rädda, och vi kommer att fortsätta att göra så eftersom det i annat fall skulle tjäna de som försöker hålla er i mörkret. Var medvetna om vad som händer, men bli inte emotionellt involverade. Förmedla er kunskap till andra, då många är helt omedvetna om den kamp som pågår mellan mörkret och Ljuset. Det är ingenting nytt, då tvåfaldigheten tillåter att den ena eller den andra sidan fångar ert intellekt och själ. Makten pendlar från den ena sidan till den andra, men oberoende av hur länge det tar kommer Ljuset alltid att vinna till slut.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag är bara en av många representanter från den Galaktiska Federationen som har reguljär kontakt med er. Människor pratar om att hålla humöret uppe och det är precis vad ni skall göra, eftersom er framgång att besegra mörkret på de högre nivåerna medför att det också kommer att manifesteras på Jorden. Ett par veckor eller månader hit eller dit spelar ingen roll i det större perspektivet. Fortsätt med de glada minerna, det ger glädje och tillfredställelse till andra. Vi slutar aldrig att projicera vår kärlek och glädje på er och om ni lutar tillbaka och tänker på oss kommer detta till er.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge