Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 2, 2009

SaLuSa, November 2, 2009

Det finns en känsla av lättnad bland så många av er som har följt vägen mot Upplyftning. Ni har blivit medvetna om att oberoende av vilka personliga övertygelser om hur det kommer att utvecklas, har ni blivit övertygade om att vi från den Galaktiska Federationen måste helt och fullt bli del av era liv. Det har varit känt en längre tid och scenen har gradvis blivit satt för Öppen Kontakt. Det är enbart början av många fler som kommer att garantera att målet med vår närvaro är förstådd till fullo. Många vet redan vad som är planerat, men den stora majoriteten av människor som har liten eller ingen kunskap behöver varsamt bli informerade om vad som komma skall. Det har redan blivit så många avbrott i era liv, att våra intentioner och den myndighet med vilken vi kommer behöver klart uttryckas. Oberoende av er personliga tro, de som tror på en Gud bör kunna acceptera tanken om en Skapare som den yttersta intelligensen bakom allt som existerar. Även de som har förnekat en sådan möjlighet, kommer att finna detta lättare att acceptera i vår mening än de som har en uppsättning av rigida uppfattningar. Anledningen är att Skaparen inte är bunden till någon religiös organisation och manifesterar enbart det som är Sant.

Vi är de som har gått före er och vi kommer tillbaka för att upplysa er i alla aspekter, och vi representerar utvecklingssteg som ni kommer att uppnå med Upplyftningen. Beakta vad som driver oss att tjäna er vid denna tid, eftersom det klart inte är i egen vinning, enbart en tillfredställelse att ha gjort ett bra arbete. Vi är Skaparens representanter och vi utför planen för er befrielse från de mörka Tjänarna. Deras tid som en dominerande kraft har kommit till ett slut i och med slutet av cykeln av tvåfaldighet. Om det inte fanns en kraft för det Goda skulle ni fortsätta att leva under kaotiska förhållanden utan nåd. Den Gudomliga Planen är perfekt och tillåter att ni upplever tvåfaldigheten, samtidigt som den begränsar dess möjlighet att totalt överväldiga er. Undermedvetet vet ni att det är så, då ni höll med planen när ni anmälde er som frivilliga för denna erfarenhet. Ni kanske undrar vad som var anledningen till att ni skulle vara redo att genomgå en sådan dramatisk förändring, från den fredfulla och lyckliga tillvaron som ni lämnade i de högre nivåerna. Det är, Mina Kära, att tillfredställa kraften inom er, som driver er evigt vidare och tillbaka mot Källan av Allt Som Är.

Vad vi berättar är enbart en bråkdel av vad vi har att föra vidare till er. Sanningen måste framföras till var och en av er, om ni skall ha möjligheten att göra ett informerad val att följa Ljusets väg eller ej. Den fria viljan är er största tillgång och vi är inte här för att övertala er att göra något annat än vad ni själva väljer. Emellertid så tillhör den Universums Lagar, och enligt er vibration så kommer ni att finna er exakt vid den nivå där ni skall vara. Ni förstår dock, att när Upplyftningen sker så kan det bara bli för dem som har höjt sina vibrationer tillräckligt för att bli del av det. Varje cykel slutar inte på detta sätt, men denna är slutet på en cykel som för er upp till en ni vibrationsnivå. Eftersom den av natur är universal betyder det att allt i ert Universum måste ändras, och det berör varje planet, dess satelliter, månar och Solen.

Förberedandet för de stora transformationerna har pågått under en sådan lång tid, inte minst för er uppvakning så att ni skulle vara redo att acceptera den underbara förhöjningen, vilken bär er vidare mot Upplyftning. Ni kommer att observera att en stor betoning är placerad på denna aspekt av er erfarenhet, eftersom ni är en väsentlig del av planen. Vi kan inte undvika att beundra er idoghet att överkomma så många hinder som har placerats i er väg, då de mörka Tjänarna har försökt att med all medel förhindra er succé. Det har alltid varit ett krig mellan mörkret och Ljuset ända sedan den nuvarande cykeln startade. Ni har alla nått mörkrets botten, men ni har rest er över dem och nu skiner ert Ljus starkare än någonsin. Ni har fått styrka och beslutsamhet tack vare era erfarenheter, vilket ni kommer att dra stor nytta av i framtiden. Ingen skall känna att det har varit spilld tid, och eventuell skada till ert psyke kommer snart att läkas i de högre dimensionerna. Det kommer att finnas enorma möjligheter till alla sorters läkning, när vi väl fridfullt kan blanda oss med er.

Musik har visat sig var ett remarkabelt utlopp för era känslor, och ett värdefullt instrument för läkning. Mina Kära, ljud kommer att bli ett av de mest använda medlen för läkning och skapandet av en balanserad och frisk kropp. Musik är ett uttrycksmedel som kan excitera er, eller skapa lugn och fred. Det kan också ha en störande effekt, eftersom i tvåfaldigheten finns det ett helt spektrum av olika nivåer. Allteftersom ni blir mer och mer av Ljuset, kommer ni att finna att ni dras mer och mer till de rena ljuden och dessa finns mestadels i klassik musik. Tonsättare såsom Mozart var andligt inspirerade, vilket är anledningen till att han ofta vaknade från sömn med en komposition redan formad i sinnet. Vild och högljudd musik bestående av en kakofoni av olika ljud skadar er aura, och kan till och med leda till fysik eller mental sjukdom. Det finns två sidor till allt ni träffar på och detta, mina vänner, är tvåfaldigheten i aktion.

All vägledning ni behöver finns inom er, om bara ni lyssnar – men ofta avskedar ni den lilla inre rösten eftersom den kommer i vägen. Denna lilla röst är ert Högre Själv som försöker att nå er, och ni är väl rådd att lyssna. Ni kan kalla det för ert samvete eller er intuition; det är en del av er lika viktig, om inte än mer, som ert vakna medvetande. Allteftersom mer sanningar kommer ut lägger vi märke till att folk står rakt och deklarerar deras Sanning, och det kommer att fortsätta att växa alltefter Ljuset stadigt växer i styrka. För er del behöver ni bara vara urskiljande och ni vet vad ni vill införa i ert trossystem.

Jag är SaLuSa från Sirius och allt efter som har det blivit möjligt för oss att tala mer i klartext, och ta er till högre nivåer av förståelse. Allt är del av er utbildning i de större sanningarna, vilka ni behöver förstå för att vem och vad ni egentligen är i relation till Skaparen. Vi är ni, och ni är oss på en ändlös resa genom livet tills att ni blir Ett med Källan av Allt Som Är. Tillåt er själva att förena er med Ljuset och Kärleken vilket alltid omger er, och ni öppnar era sinnen och hjärtan till sanningen.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge