Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 30 augusti 2019


Mike Quinsey - 30 augusti 2019

Mike Quinsey

Det händer så mycket på jorden just nu och om resultatet blir som avsett är ni på god väg mot mycket acceptabla förändringar. De varelser som positivt påverkar er för alla människor bästa försöker påverka er att vidta åtgärder som påskyndar dagarna till Ascension (Uppstigningen). Som vi nyligen nämnt är ledarskapsförändringar viktiga, så att ni kan vara säker på att ni lämnar det gamla och ger plats för de försenade framsteg som kan föra er vidare in i den Nya Tidsåldern. Framstegen kan inte hållas tillbaka längre, och om era regeringar inte tar de första stegen kommer andra att göra det. Även om ert öde vilar i era egna händer finns det ett mål som vi riktar in er mot, så var beredda på en framtid som är mycket annorlunda än den ni upplever för närvarande. Utan vår hjälp skulle ni vara i händerna på de som har sin egen agenda, en agenda som på intet sätt bidrar till er evolutionära utveckling.

Ni kan tveklöst peka på saker som indikerar att mänskligheten verkar ha förlorar inriktningen mot ett bättre sätt att leva, och ni inser helt klart att ni borde njuta av en mycket mer avancerad livskvalitet. Den ligger verkligen där och väntar på er, men tvivelaktiga särintressen gör allt de kan för att hålla den tillbaka. Deras gud sätter ekonomisk vinst före mänsklighetens bästa. Men detta kommer det att bli ändring på. Att fördela mellan varandra och ta hand om varandra är grunden för att lyfta levnadsförhållandena så att de blir mer acceptabla för alla. Misströsta inte, för de flesta av er kommer det att inträffa under er livstid och alla era uppoffringar har varit väl värda sitt pris. En en gång säga vi; fortsätt att hålla ert fokus stadigt rakt fram och försöka att inte bli distraherad av andra händelser. I den stora bilden är allt bra och många olika civilisationer står beredda och ser till att ni säkert och tryggt når ert mål.

Oavsett vad som händer på världsscenen är ni försäkrade om att göra framsteg eftersom det även nu finns många bakom kulisserna, människor och organisationer, som arbetar för att förändringarna ska komma till stånd. De växer nu i takt med att allt fler vaknar upp till sin livsplan att hjälpa till att få positiva förändringar till stånd. Ni kommer att märka en uppdelning där de med högre vibrationerna har mindre och mindre att göra med de med negativa energier. Detta är en form av segregering som förbereder er alla för den tid då ni ska gå skilda vägar. Detta rymmer en rimlig och perfekt rättvist utan att något dömande är inblandat. Framtidens möjligheter står öppna för alla själar utan undantag och förhoppningsvis kommer alla att utvecklas i enlighet med sin livsplan.

Tänk på det faktum att ni alla har haft hundratals liv och levt under de mest skiftande livsbetingelser, både som man och kvinna, fattighjon och ”prins”, och alla har bidragit till ett brett spektrum av tillväxt, skräddarsydd för dig så att du nu kan inta din plats bland dem som redan har stigit upp (ascended). Ditt sista liv på den lägre Jorden är ett liv då du ska fila av lite kantigheter och dra full nytta av dina högre vibrationer. Så är det och du kommer på intet sätt att bli besviken.

Se på de unga som har kommit in i livet mycket mer medvetna och mer vakna än ni var i deras ålder. De ser på världssituationen och har svårt att förstå hur ni har lyckats skapa den röran ni nu befinner er i. Får de bara chansen så visar de vägen ut ur röran. De har inte bara erfarenheten med sig utan även lösningar på de problem som har drabbat världen. För närvarande kämpar de för att bli hörda över alla konflikter som pågår. De unga har svaren och har kommit väl beredda för att hjälpa er att gå vidare och verkligen lämna de gamla vibrationerna bakom er.

Ni har väntat länge för att nå den här punkten i er utveckling. Ert tålamod har varit mödan värd alltmedan de saker som plågar nästan varje land sorteras ut. Mellan raderna kan du läsa att folk söker en väg framåt och har sina egna idéer om vad som behövs. Vissa söker inte mer än hemmets bekvämlighet som har förnekats dem medan andra ser bortom materiella ägodelar och vet hur viktig deras andliga tillväxt är så att de kan följa med i de högre energierna. Ni skapar i själva verket er framtid nu och den kommer gradvis att manifestera och underlätta för er och föra er in i en ny era med alla dess fördelar.

Du är här på jorden eftersom du har förtjänat din plats i den Nya Tidsåldern. Du har mycket att erbjuda din omgivning och har kommit till jorden som en av de själar som har mycket erfarenhet att ge som kan hjälpa andra att stiga upp. Var så säker, det finns en plan för er utveckling, inget lämnas åt slumpen, och många själar stöder er med avsikten att ni ska vara fullt förberedd när uppstigningen äger rum. Ett gott råd i den här tiden är att följa din intuition som förmedlar uppmaningar från ditt Högre Jag.

Ta saker som de kommer, om möjligt utan att i förväg bestämma vad resultatet ska bli. I ärlighetens namn har du liten uppfattning om din livsplan men ditt liv har trots det organiserats runt de upplevelser du behöver för att fortsätta utvecklas. Du har alltid fått hjälp, nu mer än någonsin, eftersom du nu nått ett kritiskt skede där det är viktigt att du lyckas. Du inser inte hur många själar som är involverade i dina liv, som följer dig från ett liv till nästa och försöker så långt möjligt se till att allt flyter som planerat. Livsupplevelser är alltid ordnade så att om du är framgångsrik kan du njuter av utvecklingen och behöver aldrig mer följa samma.

Rikedom och ägodelar har inte längre något större värde för dig, eftersom du med tiden helt enkelt skapar det du behöver med din egen tankekraft. Som vi nämnde nyligen, kollektivt projicerar den mänskliga rasen tankeformer av vad mänskligheten önskar sig och när projiceringen är tillräckligt stark för att manifesteras kommer den att göra det. Du lockar naturligtvis också till dig de energier som krävs för att manifestera saker när ditt fokus är kraftfullt och fokuserat. Du tenderar att betrakta dessa saker som en ren slump men snart kommer du att inse att det beror på din egen förmåga. Så inom en nära framtid kommer livet helt klart att bli så mycket lättare och roligare.

Bli inte distraherad av vad som händer omkring er, i många fall handlar det mycket om att rensa bort problemfyllda varhärdar. Även om ingen lösning verkar möjlig så kommer losningen att infinna sig, eftersom den måste för att möjliggöra att nya energier manifesteras som lyfter upp allt. De gamla sätten att lösa skilda uppfattningar håller på att bli föråldrade. Samarbete kommer att ta över i stället för våld och maktmetoder för att lösa problem. Kompromiss och förståelse kommer att ta över och krigiska handlingar kommer att ses som icke-produktiva och skadliga för alla berörda. Enkelt uttryckt, det är dags att växa upp och hitta fredliga svar på era problem, svar som tillfredsställer alla berörda.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag och varje själ har samma koppling till Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge