Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 6 september 2019


Mike Quinsey - 6 september 2019

Mike Quinsey

I takt med den Nya Tidsålderns inträde kommer vi sakta men säkert att bli upplysta om de betydande förändringar den medför. Mysteriet om "vilka" eller "vad" vi är avslöjas och Kryon är den huvudsakliga källan som visas i följande utdrag. Det är uppenbart att det är en lång väg att gå innan vi är redo och tillbaka till Källan, men det är upplyftande och hjärtevärmande att veta vart vår framtid är på väg.

UTDRAG: Kyron, april, 2019. Det viktigaste för dig är att återvända till ditt Högre Jag.

Det går inte att återgå till det som var. Den nya normala, om det finns något sådant, är en väg som aldrig tar slut och är i konstant förändring. Med förändringen kommer nytt, och det nya kommer alltid att vara bättre än det dagen innan. Det finns en Kreativ Källa som vi alla befinner oss i. I framtiden kommer det inte att förekomma någon kanalisering, ni kommer att tänka lika och veta vad ni ska göra.

”Vem är du?” Det kan idag inte helt förklaras, du är ett derivat från den Centrala Källan som är Gudomen. Så många, många, är en del av dig och de var en gång förkroppsligade - allesamman. Det finns en energi på er planet som inte har några begränsningar, en energi som är fylld med kärlekskänslor. Dessa känslor finns alltid i kärnan av allt och utgör KÄRLEKEN i allt. Det finns en kärleksförbindelse mellan alla, om ni tillåter er att släppa fram den. Ju högre ditt DNA fungerar desto mer kärlek kommer det att finnas i kroppens celler - Skaparens kärlek.

Ingen av er är Hemma, ni befinner er i arbete på Jorden. Vet du var Hemma är någonstans? Det är där jag kommer ifrån och där vi alla kommer ifrån. Jag vill berätta att när vi är i paritet och i samklang sker ett samflöde av kärlek som ni i er nuvarande situation inte ens kan föreställa er eller fatta. Det finns en del i dig som vill medvetandegöra sin anslutning till dig, den del du letar efter. Om du vill sätta ett namn på den, eller vill klargöra situationen, så är det den del av Gudomen som vill medvetandegöra anslutningen till den del av dig som befinner sig på andra sidan slöjan, den del som bokstavligen är blind för den Gudomliga anslutningen. Men ni har vaknat inför möjligheten att det finns mer, mycket mer av er än som uppdagas vid första ögonkastet.

SLUT PÅ UTDRAGET.

De stigande vibrationerna medför att mänskligheten visar de första positiva tecknen på uppvaknande. Den svarar genom att bli mer medveten om den verkliga vägen som leder till existensnivåer som lämnar alla gamla energier bakom sig. De gamla energierna har tjänat sitt syfte och det är nu dags att gå vidare och njuta av de högre vibrationerna som inte kan nås av störningar från de mörka. Även om vägen redan är definierad så skapar ni till stor del er egen framtid. Syftet är att säkerställa att ni börjar skapa ett nytt paradigm som tar er i den riktning som är nödvändig för att uppnå ett stort utvecklingssteg framåt. De av er som är redo kommer lätt att anpassa er till de nya nivåerna och kommer med glädje att arbeta inom dem. Tidsbesparande hjälpmedel och system kommer att göra livet mycket acceptabelt och njutbart. Men först måste det komma en utrensning av allt som återstår av det gamla så att det nya till fullo kan komma till sin rätt. I slutändan kommer ni att se tillbaka och undra hur ni lyckades, och era metoder verkar varit mycket grova jämfört med de nya sätten att leva. Ni har förtjänat en plats i de högre ”divisionerna” och kommer att njuta av många års snabb utveckling.

Vi är medvetna om att ni är trötta på den förvirring som råder på jorden, men det är som ett öppet sår som måste läka innan de fulla fördelarna med Ascension (uppstigningen) kan börja. I det avseendet får ni hjälp, men som ni säger ibland, man måste göra rent hus för att säkerställa framgång. Förberedande förändringar pågår redan och kommer att utgöra grunden för en ny civilisation. Många förändringar planeras och dessa kommer att lyfta den dystra stämning som för närvarande råder. Var säkra på att vi påverkar resultatet av nuvarande händelser, och även om ni kanske inte ser det ännu så kommer allt så småningom att fungera till er smak. Ni har redan nu förtjänat de nya sätten att leva och vi vet att de kommer att glädja er.

Vi tar nu återigen upp det ämne som verkar oroa er mest, det vill säga ödet för dem som inte kommer att vara tillräckligt utvecklade för att vara redo för Ascension. De kommer att dra nytta av sina nuvarande upplevelser och kommer att få en ”flygande start” när de börjar sitt nya liv på sin nya och fortsatta utvecklingsväg. Det måste här påpekas att varje själ går in i sin inkarnation med en plan och vet på förhand om de är redo för Ascension eller inte. Om de har placerats i din familj så är det för den upplevelsen, och det kommer att hjälpa dem i framtiden. Var säker på att varje själ utvecklas i den takt som passar dess förmåga att förstå meningen med evolutionen och vad den innebär. Alla själar är omsorgsfullt omhändertagna och hjälp finns alltid tillgänglig.

För närvarande mognar världshändelser sakta men säkert och sätter scenen för nödvändiga förändringar som gör det möjligt för er att deltaga i genomförandet av dem. Ni skulle bli förvånade om ni visste hur mycket makt ni har att påverka de som representerar er. Vad gäller er framtid är er uppgift att göra era önskemål kända, så att tid och pengar inte slösas bort på att gå i fel riktning. Ert inflytande påverkar i hög grad den riktning som energierna löper, ju mer ni fokuserar på vad ni vill desto mer kommer ni att uppnå framgång.

Vi ser rörelser runtom i världen som snabbt kommer att ge resultat. Även om det tar tid att fullt ut få erkännande för era prestationer kommer ni att se början på stora förändringar i er livskvalité. Ni harr allt för länge hållits tillbaka och ofta nekats de grundläggande behoven för ett lyckligt och uppfyllande liv. Tvivla inte på att saker och ting kommer att förändras till det bättre, det måste bli så och den ökande nivån av positiva energier säkerställer att det blir så. I och med slutet på den Gamla Tidsåldern blockeras det som är olämpligt för er framtid. Planeringen av förändringarna har redan genomförts. Det innebär att ni kan vara säkra på en bättre och ljusare framtid och ännu viktigare, ett liv där fattigdom och nöd har eliminerats. Det kan uppenbarligen inte hända över en natt, men ingenting kommer att tillåtas störa eller hålla tillbaka framstegen.

Stå stadigt och möt beslutsamt de utmaningar som leder er fram till det "utlovade landet". Försök att känna den lycka, den tillfredsställelse och den glädje som är på ingång så att ditt humör höjs. Vi står alltid vid din sida och ger all uppmuntran och vi finns där med ett lyssnande öra så att vi kan hjälpa dig där det är möjligt.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag och varje själ har samma koppling till Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge