Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, August 27, 2010

SaLuSa, August 27, 2010

Vi är mer er för att guida er, och vi är bara en av många källor som gör så. Genom att följa med er till Upplyftningen så är förbundna att se till att ni når den. Vi har därför två roller, vilka är att upplysa er om vad ni kan förvänta er, och hur ni skall förbereda er för det. Eftersom många inte är flexibla så är det inte lätt att acceptera nya idéer, men vi vet att när ni presenteras med sanningen så kommer den att påverka er. Det är meddelandena som är i konflikt med er förståelse som orsakar förvirring. När detta händer så vet ni att vi råder er att gå inom er själva. När ni blir sagda att ni har all kunskap inom er, så är det därför att ni är slutprodukten av allt som ni har lärt er. Er svårighet är att se skillnad mellan ert Högre Självt och ert ego som kontrollerar ert dagliga liv. Det är därför som vi starkt rekommenderar att ni finner tid för att hitta dessa tysta och lugna ögonblick när ni kan gå inom er själva.

Vägen mot en större förståelse är mycket lättare om ni håller ett öppet sinne, och accepterar de källor som är acceptabla för er. Ni kanske inte nödvändigtvis håller med om allt som kommer från dem, men sätt det innehållet åtsidan för tillfället så att ni kan gå tillbaka till det senare. Eftersom ni är sanningssökare har ni säkerligen redan funnit att information förefaller att komma till er utan att ni letar efter det, och förser er med de bitar som fattas som fullbordar bilden. Det är på det sättet som Lagen om Attraherande fungerar, och bevisar att vad ni fokuserar er på kommer till er. Det är etablerat att ni inte är er fysiska kropp, och i så fall kanske ni undrar varför ni inte kan få kontakt med ert Högre Självt. Det är därför att det existerar vid en mycket högre vibrationsnivå än ni normal använder. Ni måste därför förbereda er själva innan ni försöker att få kontakt.

Under denna nuvarande tid när Jorden konstant överflödas med Ljus så kommer ni att finna att ert medvetande nivå expanderar. Med det så kommer förmågan att få kontakt med ert Högre Självt när ni vill, och vi vet att många av er har utvecklat en sådan förbindelse. Paradoxen här är att även om vi pratar om högre vibrationsnivåer när det gäller ert Högre Självt, så är det inte utanför er utan inom er. Ni är en komplex Varelse med ett antal olika aspekter, och ni existerar på många olika nivåer samtidigt. Den kunskapen får dock vänta tills framtiden då ni har lyft era medvetande nivåer till en högre förståelse. Det är dock nyttigt att ha den idén i tankarna och när som mer information kommer fram så är ni delvis förberedda för det.

Efter uttalandena om vår närvaro kommer ni att bli översvämmade med information som har undanhållits er tidigare. Under en tid kommer ni att ha det svårt att hålla jämn takt med det, vilket är anledningen till att vi ber er att hålla sinnet öppet. Få människor är fortfarande ovetande om våra skepp, eller förnekar deras existens. Så, en bekräftelse om vår existens kommer knappast som en chock. Den reaktionen är mer sannolik att komma när ni lär er hur ni har blivit utnyttjade av de mörka Tjänarna, för att de skulle kunna uppnå deras plan utav global kontroll. Ni lade er tillit och era liv i händerna på dem som skulle ha arbetat i era bästa intresse. Ni kommer att finna att de var bara ute efter att förslava er, och gjorde diaboliska planer för att uppnå detta. Det är dessa avslöjanden som oroar de som är ansvariga för vad som har hänt, och även om sanningen läcker ut till allmän kunskap så är det mycket mer vittgående än ni någonsin kan tänka er.

Tills att ni lär er sanningen om er själva och er historia så kommer ni att förbli förvirrade. När ni lär er sanningen kommer ni att bli frisläppta från kontrollen som har lagts på er frihet. Dessutom, med en större förståelse av vilka ni verkligen är så kommer ni att erfara ett snabbt öppnande av ert medvetande. Hindren för er förståelse kommer att avlägsnas, och ni kommer att få alla möjligheter att lära er sanningen från oss, och från andra Varelser som kommer att dyka upp bland er. Det hela är planerat och under en tid kommer det att vara en berg- och dalbana, men mycket njutbar. Lättnaden från det hela kommer att omsluta Jorden och en ny energi kommer att tränga igenom allt och föra Kärlek och Ljus till er alla.

Även om Upplyftningen är en pågående process, så påtvingas den inte på någon. Gud kommer inte att ta bort er fria vilja att kunna välja er egen väg, och andra val finns. De som inte är redo för Upplyftningen kommer att gå på en annan väg, för att fortsätta sina erfarenheter enligt vad de föredrar. Många kommer att förbli i den nuvarande dimensionen, men inte i detta Universum, vilket upphöjs i sin helhet. Er själs resa ses i linjära termer, men i verkligheten så sker alla erfarenheter i Nuet. Så ni kan lätt växla från en väg till en annan, men bara inom samma vibrationsnivå. Ingen själ går förlorad eller har som öde att förbli i de lägsta dimensionerna, då utvecklingen är en kontinuerlig process.

Att återupprätta era sanna minnen har noga planerats, genom att introducera er till lärare som har kommit till Jorden från de upplysta världarna. Deras energier har infiltrerat Jorden, och gradvis så har ett spirituellt uppvaknande ägt rum. Även de mest slutna sinnena har påverkats av dem, och det är därför att ett kärleksfullt och förstående sätt antas. Det finns inget dömande i de högre nivåerna, och vi ser bara vackra själar som finner sin väg tillbaka till Ljuset. Hela anledningen till att vara i dualitet är att växa genom upplevelser, så varför skulle någons val ses annorlunda än någon annans. Era liv innehåller alla ansvar och ni är ansvariga för era handlingar, men när det hela är karmiskt uppklarat så finns det inga återstående beskyllningar. Kom ihåg att upplevelser sätts upp med själar som alla har gått med på att spela sina respektive roller. Någon måste spela rollen av den mörka Tjänaren, och tro oss Mina Kära – ni har alla spelat roller på båda sidorna.

Jag är SaLuSa från Sirius, och kan säga att den Galaktiska Federationen trycker på för att de förväntade uttalandena skall göras. Våra allierade inkluderar folk i exceptionellt viktiga positioner som alla driver på med full kraft. Sanningens dag ligger framför oss, men beror på att scenen sätts ordentligt för ett sådant monumentalt tillfälle. Förändringar i regeringar är så viktiga, och de nödvändiga utmaningarna till dem som nu har makten görs snart. Vi vet att det testar ert tålamod medan ni väntar på handling, men planerna har gjorts och i överensstämmelse med de högre krafterna som övervakar er framtid. Tidpunkten är alltid av yttersta vikt, och vi vet innan någon annan när det är rätt tid för att träda fram med vår plan. Framtiden är i våra händer och er Upplyftning är förvissad.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge