Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 30 juni 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 30 juni 2017

Mike Quinsey

Tiden rullar på och fortsätter att öka takten på ett sådant sätt att ni inte kan missa att lägga märke till de förändringar som det medför. Ni verkar faktiskt inte ha tid att göra så mycket som ni tidigare brukade göra, men ändå finner ni att den tid som ni avläser enligt era tidtabeller verkar vara helt densamma. I själva verket gör ni lika mycket som vanligt men det finns en känsla av brådska som ger intryck av att det är ont om tid. Det är tillsammans med andra tecken en tydlig indikation på att tiden går snabbare nu när den tar er in i den Nya Tidsåldern. Mycket håller på att förändras och mycket litet kommer att återgå till som det var. Förändringarna är ordentligt på gång, men i de flesta fall är det svårt att sätta fingret på var de uppstår. Mycket måste rensas bort från det gamla innan det nya kan införas, men de som bär ansvaret för att föra saker och ting framåt är mycket aktiva och väntar på rätt tidpunkt för att införa det som de har förberett.

Den nya cykeln började år 2012 och redan då var ett antal källor beredda att föra fram sina bidrag till den Nya Tidsåldern. De håller sig beredda och allteftersom tiden går ansluter sig alltfler människor med sina bidrag, och så snart den rätta tidpunkten infinner sig kommer många saker att avslöjas och introduceras på mycket kort tid. Tills dess är ett visst kaos oundvikligt, eftersom människor normalt är motvilliga att förändra sina vanor och acceptera nya tillvägagångssätt som "rör till" deras invanda levnadssätt. En sak är säker, det kommer att bli omöjligt att hålla tillbaka framsteg, eftersom så många framsteg redan har gjorts. Allt kommer att bli mycket väl accepterat eftersom det ökar er livskvalitet och ge er gott om tid att följa era egna önskemål. Fred kommer att uppnås på en nivå som inte upplevts tidigare, och ni kommer verkligen att veta om att ni har flyttat in i den Nya Tidsåldern.

Budskapet till er alla är att fortsätta höja era vibrationer, och oavsett vad som händer med dig i framtiden kommer du att få skörda förmånerna. Jag nämner ofta era Guider, eftersom de vid ett sådant här tillfälle spelar en viktig roll. Utan att åsidosätta din fria vilja kommer de att göra allt för att säkerställa att du uppnår maximal framgång. Förhoppningsvis innebär det Uppstigning (Ascension) för dig, och den kommer att vara värd varje ansträngning du ger den för att bli framgångsrik. Även om du inte är redo att göra Uppstigningen så är det du skulle kalla ett misslyckande inget att oroa sig för, eftersom du kommer att ha lärt dig mycket som hjälper dig oavsett vilken väg du tar. Det innebär också att på grund av det du har fått ta del av har du mindre att lära i framtiden, eftersom ingenting går förlorat eller tas bort från dig.

Tänk på att du är summan av alla dina erfarenheter och använd det på ett bra sätt. Om det finns karma att rensa, kommer dina Guider att se till att den ingår i din livsplan och även hjälpa dig hantera den. Du kan inte ta ouppklarad karma med dig in i de högre världarna, så ju snabbare du tar itu med den, desto bättre blir det. Du har förmodligen haft ett stort antal liv under den senaste cykeln, och om du nu känner dig redo och säker på att göra ett kvantsprång framåt, kommer du med stor sannolikhet att lyckas. Ett säkert tecken på att du är redo är när du kan se på varje annan själ och veta att den är Ett med Dig. Att du kan acceptera dem som de är, oavsett deras tro, och kom ihåg, att Universell Kärlek är nyckeln till att frigöra dig från de lägre vibrationerna. Ingen kan begära mer av dig än att du gör ditt bästa för att höja dig. Genom att göra det måste du till slut lyckas. Du har redan färdats långt längs evolutionens väg och fått många erfarenheter under alla dina liv på Jorden.

Nu är det den tid då många avslöjanden förbereds inför sitt offentliggörande. Även om ni gjort framsteg och fått nya teknologier under flera år, är ni ingalunda nära där ni nu borde vara. Men allt detta håller på att förändras nu när både ni och Jorden gråter efter förändring så att Mänskligheten kan gå vidare till en punkt som underlättar livets bördor. Lika viktigt är att stödja de personer som är bäst lämpade att leda er in i en Ny Tidsålder. De är redan kända och väntar på sitt tillfälle att visa vad de kan göra. Deras vision är att göra sitt bästa för alla människor och lägga tillrätta de felaktigheter som har begåtts av dem med en annan agenda. Ni inser nu säkert att ni faktiskt är fångar i ett öppet fängelse som skapats av de mörka, som har försäkrat sig om att ni inte har något eller bara litet grann att säga till om i er framtid. Emellertid finns det de som arbetar för förbättringar som kommer att förändra ert levnadssätt och släppa er ur slaveriet. Planerna är avancerade och som alltid är det "rätt tidpunkt" som inväntas för att säkerställa att Ljus-varelserna stiger fram när det är säkert att göra det.

I tider med så långtgående förändringar är det till hjälp om de som har kunskap om den nuvarande situationen hjälper dem, som har hållits i det mörka, så att de blir medvetna om att det snart kommer stora och välkomna förändringar. Människor i allmänhet förstår inte vad som pågår och varför det finns så mycket kaos och ser ingen egen framtid. Alltför mycket information kan bli svårt för vissa att förstå, men några få ord som anger de positiva framförliggande förändringarna kommer att lyfta upp många människor. De är trötta efter alla dessa år med störningar och politisk oro, och behöver hjälp för att förstå att det finns hopp och att freden snart är ett faktum. Kanske ger det störst tröst att veta att ett världskrig inte kommer att tillåtas, och vägen till permanent och bestående fred redan är kartlagd. Det kommer många positiva förändringar som mycket snart leder er in i den Nya Tidsåldern, med många framsteg som utlovar ett underbart och lyckligt liv.

Från gång till annan är det nödvändigt att påminna er om att alla själar är älskade av Gud, även de som för närvarande utför negativa handlingar. De upplever exakt det som de behöver för att så småningom lära sig livets läxor. Karma kan vara krånglig och ser man på den från utsidan är det svårt för er att acceptera att alla berörda bara "spelar" sin roll för att ge dem de erfarenheter som de behöver utveckla. Genom att lära sig av resultatet av sina handlingar kommer alla berörda parter att göra framsteg. Var så säker, ni har vid något stadium upplevt båda sidor av livet, och allteftersom ni höjer era vibrationer blir behovet av sådana läxor mindre. De som nu utför negativa handlingar kommer att lära av sina misstag, men kommer att behöva mycket kärlek och hjälp för att övervinna sina extrema känslor av ilska och hat.

Kärleken är den mest kraftfulla energin i Universum, och Uppstigna Väsen är de själar som har uppnått en nivå där de helt kan uttrycka den under alla omständigheter. Det är även det ultimata målet för alla själar medan de går sin väg tillbaka till Källan (Gudshuvudet). Ni har en medfödd drivkraft som hela tiden driver er framåt till Ljusets högre dimensioner, och längtan att återvända "hem" är en kraftfull drivkraft som växer sig starkare och starkare hela tiden.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär Ljusets och Kärlekens energier.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge