Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 23 juni 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 23 juni 2017

Mike Quinsey

Händelser på Jorden sätter fart i takt med att ouppklarad karma arbetas igenom, och som ni upplever det, verkar det bli värre. Tänk på att bara de som behöver rensa karmaskulder är direkt involverade, och det omfattar även dem som ofta ses såsom oskyldiga åskådare. Så otroligt som det verkar för många av er kan alla involverade själar rensa gammal karma, eftersom de önskar starta den nya cykeln med så litet olöst som möjligt. Tänk alltid på att de har gjort överenskommelser innan de inkarnerade, så inget som händer är av en slump eller oavsiktligt.

Vissa själar kan dock fångas upp i händelser som lämnar dem med en upplevelse som inte var planerad, och det kommer på ett sätt att betraktas som en fördel för dem. Med andra ord kan det leda till en belöning av något slag. Det är naturligt att ni känner stor sympati för alla själar som fångas upp i karmiska situationer, eftersom ni självklart kan känna den sorg och smärta som upplevs. Om möjligt, sänd dem kärlek och helande energier för att hjälpa dem att återhämta sig. Mycket snart kommer saker och ting på Jorden att förbättras avsevärt, allteftersom positiva förändringsenergier får fäste, och era erfarenheter blir mer acceptabla och mindre upprörande.

Glöm aldrig det faktum, att ni lever i ett samhälle med fri vilja och det är anledningen till att händelser ibland blir oförutsägbara. Nåväl, där åtgärder ses som om de kan leda till oro och inte beror på karmiska orsaker kommer Högre Varelser att göra sitt bästa för att påverka resultatet utan att åsidosätta er fria vilja. Men det har varit mycket svårt att vägleda er och hålla er på en väg som lyfter er upp ur de lägre vibrationerna. Mänsklighetens sista tre cykler har tyvärr slutat med misslyckande, även om det är sant att säga att era erfarenheter har gjort det möjligt för många själar att höja sina vibrationer, medan andra har glidit tillbaka.

Så det är i fullständig glädje och lycka som vi kan konstatera att er nuvarande cykel har uppnått den punkt där Uppstigningen är säkrad för många, många själar. LjusSjälar har hjälpt till att skapa vägen till detta, medan andra är verksamma med att föra själar till en ny Jord där de kommer att fortsätta sin utveckling. Återigen försäkrar jag dig att du, där du så önskar, alltid kommer att ha en länk till själar till vilka det finns något slags kärleksband. I de högre vibrationerna upplevs inte tiden på samma sätt som på Jorden, och den går så fort att du snart förstår att Allt finns i Nuet. Det kanske låter så annorlunda än vad du är van vid på Jorden, men inse att du förmodligen har spenderat mer tid i de högre världarna än på Jorden.

Många själar frågar vad livet handlar om och vad syftet är och det omedelbara svaret är erfarenhet. Du återvänder gradvis till de högre vibrationerna och kommer i slutändan att bli ett Galaktiskt Väsen, även om det för närvarande ligger ganska långt borta. Ditt omedelbara mål att stiga ovanför Jordens polariserade energier är viktigast och väl värt varje ansträngning eller uppoffring som du gör. Det finns inga genvägar och varje själ har samma möjligheter att göra uppstigningen genom att höja sig över Jordens negativa energier. Det är en svår utmaning när man omges av människor som lever ett "normalt" liv och saknar verklig förståelse.

Du måste, så att säga, isolera dig mot det negativa, t.ex. genom att hålla din aura intakt och på plats hela tiden. Detta gör du med din tanke, vilken faktiskt är mycket kraftfullare än du föreställer dig. Se din aura inför ditt inre öga som en kokong omkring dig, och förutsatt att den inte är skadad är du skyddad. Om du känner till din mest framträdande färg, använd den och se den som ren, ljus och obefläckad. Negativa själar har sannolikt mörka och dunkla färger som saknar Ljuset. Energierna uppfattas av andra människor och är delvis ansvariga för antingen en känsla av kärlek eller motvilja i en del av de mer extrema fallen. Detta förklarar delvis varför ni känner er mer lugna och avslappnade tillsammans med vissa människor och inte med andra. Det betyder att ni instinktivt kommer att dras till vissa människor och tvärtom till andra.

Du har antagligen läst om att Jorden ger fler möjligheter till utveckling än någon annanstans, eftersom du här troligen kommer att möta utmaningar varje dag i ditt liv. De som är av större betydelse kommer naturligtvis att vara mer framträdande, eftersom de inte endast är triviala. Så var försiktig med hur du uppför dig och behandla alla andra så som du själv skulle vilja bli behandlad. På så vis kommer du inte att gå särskilt mycket fel. Ge om möjligt generöst av din tid och hjälp. Resultatet blir att du skapar och samlar god karma och resulterar i att, som ni säger "en god handling smittar av sig". Där du arbetar för lön är det helt annorlunda, men om avsikten är att vara till hjälp blir det mera positivt. Var bara hjälpsam där du kan, och även några få ord kan ibland lyfta upp en person.

Eftersom ni inte kan veta varför en viss själ har valt sin specifika livsväg betyder det att alla bör respektera varandra av den anledningen. Världen är en plats som rymmer många olika trosuppfattningar och seder, och dessa bör ses för vad de kan göra för en själs utveckling. Var och en har undervisning som försöker göra guda-lika människor, men i vissa fall har de blivit snedvridna, negativa och självupphöjande. Religionen är i grund och botten en disciplinerad undervisning som kräver lydnad och fokuserar på kärlek och bön. Men den var aldrig avsedd att separera människor från varandra eller förorsaka de många historiska krig som blivit resultatet. Saker och ting kommer att förändras när människors förståelse växer och de slutar vara så beroende av organiserad religion.

Kom ihåg att du är odödlig och att du har all tid i världen och därbortom, så var inte orolig om du känner att du inte har gjort det du skulle velat. Ibland fokuserar din livsplan på en viss aspekt hos livet som du behöver få mer erfarenhet av. Så var säker på att ett liv aldrig är bortslösat oavsett vilken situation du än befinner dig i, och självklart kommer dina Guider att arbeta med dig hela tiden. De har ditt bästa i sitt hjärta och vet vilka utmaningar du ställdes inför innan du inkarnerade. Men med din fria vilja kan du också följa dina egna intressen och ge dig många möjligheter att njuta, men naturligtvis inte på andras bekostnad. Sport och liknande tidsfördriv lär dig att vara hänsynsfull och spela hederligt.

Framtiden ligger inte långt bort från att föra in de länge förväntade förändringarna. Var medvetna om att de involverade personerna inte är sysslolösa och fortsätter att göra upp planer för dessa. Frågan är fortfarande att hitta den tidpunkt när det är säkert att fortsätta vidare helt öppet. Sakta men säkert kommer dock nyheterna ut och sprids, så att människor kan förbereda sig. Den dag kommer allt närmare när ni fritt kan tala om sanningen om er odödlighet och när religionerna revideras och inkluderar de nya sanningar som kommer att avslöjas. Det kommer att bli så, eftersom många själar föredrar att följa sin tro efter den tid som är.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge