Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 7 juli 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 7 juli 2017

Mike Quinsey

Det här är den tid när de länder som är involverade i utforskningen av Antarktis inte längre kan dölja sanningen. Så mycket har upptäckts under isen som de helst velat att ingen annan skulle få vetskap om, men deras fynd är så enorma att det är omöjligt att hålla det hela hemligt. Mänskligheten förtjänar att få veta sanningen om sitt förflutna och känna till en korrekt version av sin historia. Problemet är att alla inblandade länder försöker få fördelar framför varandra genom att hålla sina upptäckter för sig själva. Det skulle vara spännande för er att få lära känna ert sanna förflutna, vilket många skulle finna så otroligt att de skulle betrakta det som fantasier.

Sanningen är en sällsynt vara bland regeringarna i världen, men det måste det bli ändring på, eftersom de inför er är ansvariga för sina handlingar. Historien håller på att avslöjas och den tar er tillbaka längre än till den senaste istiden och avslöjar avancerade civilisationer från den perioden. Som jämförelse lever ni i de Mörka Tidsåldrarna, men trots detta har ni, mestadels tack vare utomjordisk teknologi, tagit stora steg framåt. Men allt är inte förlorat när det gäller att få er civilisation att gå framåt till en punkt som den nu borde ha uppnått, eftersom många teknologier och nya uppfinningar inom kort är redo att ges till er. De kommer att göra det möjligt för er att ta ett stort steg framåt in i det som verkligen kommer att bli den Nya Tidsåldern.

När ni alla inkarnerade på Jorden visste ni att ni skulle testas svårt, men samtidigt skulle ni också dra nytta av stora framsteg som skulle leda till att ni kunde leva i fred och njuta av livet. Det gäller som ni brukar säga att "binda samman de lösa ändarna" från en av de mörkaste perioderna i mänsklighetens historia som inte har någon plats i framtiden, så det är nödvändigt att rensa bort de gamla vibrationerna för att skapa plats för de nya. Som individer kan ni alla göra skillnad genom att hålla era vibrationer och inte påverkas av de saker som händer runt omkring er. Er närvaro kommer att hjälpa till att lyfta upp andra som är omedvetna om varför det finns störningar i deras liv. För vissa människor får förändringar skrämmande konsekvenser och de drar till sig lägre vibrationer.

Försäkra dig återigen om att du alltid är skyddad av dina Guider, men de måste respektera din fria vilja, även om de kommer att göra sitt yttersta för att påverka dig till det bästa resultatet. När problem uppstår måste de ibland lämna över till dig. Det gäller problem som det av karmiska orsaker kan vara på sin plats att du själv klarar av. Men i de flesta situationer kan de hjälpa dig och arbeta med dig för att uppnå det mest önskvärda resultatet. Du kommer sannolikt att ha hört ordstävet att "det du gör mot andra gör du mot dig själv" och det förklaras genom Lagen om Attraktion. Det innebär att för varje handling finns en reaktion och den kallas karma. Den kan vara antingen positiv eller negativ, det spelar ingen roll, så var försiktig med hur du hanterar dina medresenärer.

Utan en livsplan skulle inkarnationen vara meningslös och sakna syfte, så varje själ har en sådan och den bestäms innan inkarnationen äger rum. De flesta själar tror att de skapar sin egen livsväg, men den är förplanerad för att ni ska få uppleva det som avsetts. Ni söker alla efter själens tillväxt och strävar efter den tid då ni kan avsluta era resor i de lägre dimensionerna. Mycket få religioner lär ut sanningen om reinkarnation och man borde berätta för er om ert behov att fortsätta att höja era vibrationer under varje liv ni har på Jorden, eftersom ni inte kan förflytta er in i de högre dimensionerna förrän ni uppnår den önskade högre vibrationsnivån. Det är därför som tonvikten på ditt livsarbete ligger i ansträngningen att höja dina vibrationer.

Livet kan tyckas vara mycket svårt beroende på hur mycket du har att lära. När den där allra viktigaste tiden kommer är det viktigt att du försöker förstå vilka läxor som du behöver lära, eftersom de är extremt viktiga för din framtid. Om du lyckas hantera dem finns det ingen anledning till varför de någonsin måste upprepas, men om du misslyckas kommer anledningen att diskuteras så att när nästa tillfälle dyker upp är du mer beredd att hantera det. Oavsett hur lågt en själ sjunker finns där alltid en väg tillbaka och många högre Väsen kommer att ge er all hjälp. Syftet är att göra det möjligt för varje själ att växa tillräckligt i medvetande, så att den kan höja sina vibrationer och göra uppstigningen. Så ge aldrig upp och var medveten om att det alltid finns hjälp för dig, men ibland blir vi först ombedda att låta bli att lägga oss i er fria vilja.

Tänk på att du får det du behöver för att uppfylla din livsplan, och att det nödvändigtvis inte är det du vill ha. Var bara medveten om att händelser kommer in i ditt liv allteftersom de behövs för att säkerställa att du får alla möjligheter att göra framsteg. Om du missar första gången kommer du alltid att få ytterligare möjlighet att lyckas. Var också medveten om att dina tankar och handlingar drar till sig liknande energier så skydda dig mot negativa slentrianmässiga tankar. Försök att sända ut rena och positiva tankar hela tiden och önska inte skada någon annan själ. Varje persons karma ser till att man får betala för sin negativitet och lära sig läxor utifrån den.

När samhällen först bildades var det början på samarbete mellan människor från olika områden eller till och med länder. Det hände när man insåg att man kunde ha stor nytta av att gå samman och dela med sig av sin kunskap och sina förmågor. Det var ett stort steg framåt som växte mycket snabbt och så småningom ledde till att kommuner bildades. Idag har ni stora städer som har tjänat folket väl, men allteftersom nya idéer uttrycks är det uppenbart att människor nu befinner sig vid en vägkorsning. De gamla tillvägagångssätten verkar inte längre kunna tillmötesgå människors krav, men ändå verkar en ny riktning ligga bortom regeringars förmåga. Detta är förknippat med finansiella system som inte lever upp till de syften för vilka de behövs, och livet har stagnerat utan någon klar riktning.

Förändringar krävs, men var finns de människor som kan förstå vad som behövs och har förmågan att få saker gjorda. Så länge saker och ting befinner sig i ett kaotiskt tillstånd kommer litet att förändras tills rätt personer med framsynthet och beslutsamhet träder fram. Ändå görs så mycket i liten skala av många individer, vilket banar väg för en plötslig förändring inom er förmögenhetsfördelning. Det är en tid då de som ska leda er måste ta några djärva steg framåt och ta ansvaret för en ny livsstil. Ni behöver riktning och ledarskap av rätt sort, som tar ansvar för händelser på Jorden. Det är planerat, och mycket snart kommer många förändringar som för er in i en Ny Tidsålder.

Det finns mycket arbete att ta itu med och så snart Mänskligheten känner att det finns en plan för att lyfta upp den kommer en underbar samarbetsperiod att påbörjas, en period utan närvaro av dem som skulle förstöra era prestationer och förhindra förändring. De fördelaktiga förändringarna diskuteras redan och kommer att genomföras med rätt människor i ledningen. Tidpunkten är beroende av många faktorer men var så säkra, förändringar är nödvändiga, och de kommer att komma oberoende av alla försök att stoppa dem.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär Ljusets och Kärlekens energier.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge