Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 30, 2010

SaLuSa, June 30, 2010

Beroende på er förståelse av vad som omger händelserna som nu äger rum så känner ni er förmodligen upprymda, eller har en viss illa bådande föraning om framtiden. Människan har blivit van vid att acceptera problem och kämpandet som en naturlig del av livets erfarenhet, och har aldrig fått uppmuntran att tänka på ett annat sätt. Som suveräna Varelser så har ni rätt att välja lyckliga och tillfredsställande erfarenheter. Så, vad är det som har resulterat i att ni har tappat bort er, och vad är svaret? Mina Kära, ni har låtit andra ta kontroll, och när som vibrationerna gradvis sänktes förlorade ni till och med era minnen av att någonsin ha varit större Varelser. Vägen tillbaka har varit plågsam and smärtsam, men till er ära så har ni aldrig givigt upp. Med hjälp att väcka upp er till ert sanna Självt och er fulla potential så har ni börjat inse att ni är speciella. Ni har levt liv omgivna med så mycket negativitet att er Ljus nästan har förminskats, men ni har rest er upp igen. Ert Ljus, även om det lyser svagt, kan bli upplivat igen, då löftet är att varje själ har evigt liv och är odödlig.

När som ni går igenom de sista åren innan Upplyftningen så kommer er fokus på det att bli attackerat av vad som förefaller att vara slutet på världen. Förutsägningarna om Armageddon kommer att förefalla att infrias, och fruktan kommer att fylla många människor. Innan händelserna ser ut att inte kunna stoppas så kommer dock otroliga händelseutvecklingar att vända ”vågen” till det bättre. Plötsligt kommer svaren genom avslöjanden som åtföljs av sanningen. Det som var gömt från er kommer att föras ut i det öppna för att renas, så att där ni har blivit förnekade möjligheter att avancera er själva kommer det nu att placeras framför er. Vi refererar till många upptäckter som skulle ha förstärkt och lyft upp era liv till en mer acceptabla nivå, och vi tillsammans med många andra har nu befogenhet att se till att ni skall få vad om är ert.

Liksom ni så måste Jorden renas. Då ni har utnyttjat den för era upplevelser så kan ni inte bara lämna den bakom er i det skick den befinner sig i. Kom ihåg att ni lyfts upp med Moder Jord, och liksom ni måste hon preparera sig inför det. Inget skulle ha blivit lärt från era upplevelser om ni inte förstod konsekvenserna av era handlingar, och inte tog ansvar för dem. Detta är i stor utsträckning samma sak för er som individer, och ni måste också lära er från era misstag. Detta är hela poängen med att ni tar er igenom dualitetscykeln, och som vi alltid påminner er så ställde ni upp frivilligt och ivrigt för att få denna erfarenhet. Vi kanske ställer frågan då ni nu har målsnöret i sikte varför skulle nu en del av er tappa bort faktumet att inget kan förhindra Upplyftningen.

Trots en del människors uppfattning av jämmer och elände så försök att se bortom de omedelbara händelserna och njut av vad ni kommer att uppleva i perioden omedelbart innan Upplyftningen. Än bättre är det om ni sysselsätter er i era sinnen med vad som kommer därefter, med alla dess löften om lycka och glädjefull existens. Ha tålamod och om ni har möjlighet så hjälp andra i förtvivlan att övervinna sina känslor och ha tro på er framtid. Många, många grupper bildas nu och driver på omedelbara förändringar, och deras protester kommer att åhöras. Ni håller på att bli folkets röst, och det medför en stark energi som kommer att attrahera medlen för att genomföra det. Det är så som Lagen av Attrahering fungerar så vi ber er att använda den där ni kan.

Hela Universum framskrider på ett organiserat sätt då det preparerar att lyftas upp, men ändå så går mycket uppmärksamhet till er på Jorden som en väsentlig del av det. Ni måste vara redo när den stora dagen kommer, och ert Universum kommer att förefalla att försvinna, bara för att omedelbart återuppstå i en högre vibration. Detta är skalan på vad som håller på att hända, och ni kanske funderar på vilka magnifika Varelser som kan ha sådan makt, och tänk inte längre än till Guden för ert Universum. Kan ni för ett kort ögonblick tänka er hur mäktiga det gör er, för ni har alla Guds Gnista inom er? Ni har naturligtvis inte än manifesterat er fulla potential, men med tiden då ni höjs upp till än högre dimensionerna så kommer det gradvis att infalla.

Vi uppmanar er att följa David Wilcock och hans avslöjanden, om ni vill hålla er informerade om vad som händer i er värld och mer. Få huvudpunkterna av många händelseutvecklingar och det sannolika resultatet. David har tagit på sig att föra sanningen till er, och är en högst respekterad själ som är totalt engagerad i sitt arbete. Många letar efter guidande och söker en pålitlig källa, och han är en som ligger högt på listan. David inspirerar ett sådant självförtroende och försäkran att hans mål är att ta fram sanningen. Samtidigt sätter han upp tidsplanen och ett troligt scenario som kommer att föra er ut ur mörkret och in i Ljuset. Vårt skydd går till var och en som tjänar Ljuset, och många av er gör så. Ni är alla älskade och respekterade för ert totala engagemang i den roll ni har tagit på er till gagn för alla. Er vackra värld har blivit välsignad med närvaron av så många Varelser av Ljuset, så att de för in mer Ljus till den.

Mörkret på er Jord som har hotat att förstöra den har stoppats från att kunna orsaka en sådan monumental katastrof, som skulle ha tagit en oändlig tid att komma tillbaka från. Det har hänt på andra planeter i ert solsystem, och det påverkar alla andra planeter och orsakar skada och uppbrott. Det kan till och med få en planet att inte vara bebolig under många tusen år. Gud har förordat att er juvel i himlen, er skimrande Jord inte skall bli förstörd och den Galaktiska Federationen kommer att se till att ni är skyddade från fara. Ni har mer än en gång tidigare stått inför total annihilering, och vi har trätt in på er sida.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vi litar på att ni lyfts upp utav de goda nyheterna som vi kommer med. En dag i en nära framtid kommer ni att lära er mycket om er historia och det sista kapitlet slutar med er Upplyftning. När ni väl är färdiga med dualitetscykeln kommer er utveckling att stadigt gå framåt då ni för er in i högre och högre dimensioner. Ni har allt att se framemot och inget av det ni nu har kan komma att jämföras med vad ni kommer att ha när ni har höjts upp. Kom ihåg detta när ni är distraherade utav jordliga frågor, och vet att de inte kan ha någon effekt på er såvida ni inte tillåter det. Vår kärlek är med er för evigt.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge