Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 2, 2010

SaLuSa, July 2, 2010

Ända sedan Årtusendet påbörjades har ni blivit slängda hit och dit, utav händelser som har utarbetats för att sätta er under fast kontroll. Situationer har skapats för att tvinga fram frågar angående er framtid, inte för att släppa er fria från begränsningar utan för att ta bort de sista spåren av frihet. När det föreföll som att ni var nära att bli fångar i era egna länder så uppstod en revolution i era sinnen och det stora uppvaknandet påbörjades. Det ökade exponentiellt tills energin för förändringar blev så kraftiga att det stoppade den negativa utvecklingen. Medvetande nivåer förhöjdes högst märkbart, och motstånd mot de mörka Tjänarna blev mer öppet. Idag står ni vid dörren till segern över dem, och deras ambitioner har trampats ned utav ert motstånd till deras planer för ert fängslande.

Er naturliga läggning är mot fred för alla, och med en sann representation på regeringsnivå skulle ni uppnå det. Det är därför viktigt att sådana förändringar görs utan förseningar. Tillsammans med våra allierade så utför vi fallet av många korrupta grupper, och de som tar deras plats väljs utifrån kunskap om deras påvisade stöd för er. Ni har skickat upp en alltmer högljudd bön om förlösning från de mörka Tjänarna, och det har gett oss befogenheter att agera och åtgärda. Plötsligheten av förändringarna kommer utan tvekan att överraska er, och de kommer att fortsätta tills er frihet är fullt återställd.

Undrar ni ibland vad det är med den mänskliga rasen som gör att den får så mycket uppmärksamhet, speciellt vid denna tid, och varför är det så att varje själ har så många Guider, oberoende av om ni är medvetna om dem eller ej? För det första så är er utveckling enormt viktig, och där det är möjligt måste den nå en nivå som gör Upplyftningen möjlig. Dessutom så är ni behov av skydd då det finns Varelser i de lägre astrala regionerna, och till och med enheter på Jorden som skulle attackera er och blanda sig i ert livs plan, såvida de inte förhindrades från att göra så. Era änglar är dörrvakter och där för att hålla dem borta, och ni har ingen kunskap om detta. Besättande och psykiska attacker händer ibland, trots försöken att förhindra dem, men det kan vara en del av er avsiktliga erfarenhet. Otaliga människor kan relatera till närvaron av Änglar, och mycket av vad ni kallar mirakel utförs av dem. Vad ni ofta kallar ett tursamt undvikande av fara kommer sig från deras inblandning, och i själva verket kan karaktären av er ”tur” inte förklaras på något annat sätt. Prata med dem, och kalla på dem om ni så behöver, och de är mer än villiga att hjälpa er med även ganska alldagliga frågor. Deras tjänst till er är deras kärlek till er, och den är helt ovillkorlig.

När ni lever i dualitet är era upplevelser så olika från de i de högre dimensionerna. Varje steg ni nu tar skulle kunna medföra utmaningar, och många är i direkt strid med de mörka Tjänarna. Ni måste kontinuerligt vara på vakt, då ni aldrig vet när ni kanske gör ett misstag trots att era Guider som hjälper er på vägen. Felaktiga beslut kunde temporärt hålla tillbaka er utveckling, men som tur är kan det ofta korrigeras under samma liv. Livet handlar om lärdomar och lektioner, så att ni inte behöver göra om dem igen. Det handlar om uppvaknandet av det sanna Självt som en Varelse av Kärlek och Ljus, och erkännande av guds gnista inom er. Vet att i verkligheten så har ni obegränsad makt att besluta er egen framtid. Dessa meddelanden tar sig fram till folk, och tillsammans skapar ni vägen ut ur mörkret och in på vägen mot Ljuset och Allt Som Är.

Gud håller er som en Mor håller sin baby, passar på er och hjälper er under varje steg på väg tillbaka hem. Gud lyfter upp er när ni ramlar, och är alltid närvarande vart ni än går. Gud viskar i ert öra om ni bara lyssnar, och besvarar era böner. Som vi ofta har sagt så är ni mycket speciella och vi säger inte detta för utöka ert ego, utan för att säga hur det är. Ni är Spirituella Varelser först och främst; Guds Söner och Döttrar, och vi är inget undantag. Allt liv har sin obrytbara förbindelse med Gud, oberoende av vilken form det tar. Allt utvecklas kontinuerligt uppåt och framåt, som ni gör nu. En sådan förståelse bör kunna göra det möjligt för er att övervinna några tvivel om Varelser från andra planeter som är olika er själva i utseende. Enbart de som har höjts upp till de högre nivåerna kommer att kunna besöka er på Jorden, och ni kommer lätt att acceptera dem när ni väl har upplevt deras fredliga utstrålning.

Ni kanske kommer ihåg att det är vår uttalade avsikt att först presentera er till de medlemmar av den Galaktiska Federationen som ser mest mänskliga ut. Det slumpar sig så att de också inkluderar många som har haft ett finger med i spelet när det gäller er utveckling och de är er verkliga familj. Med tiden kommer minnen av era förbindelser med dem att återkomma till er, de var bara avlägsnade för att låta er ta er igenom dualitet utan distraktioner. Vi vet att de flesta av er är fascinerade utav möjligheten att ni är Rymdvarelser, och med tiden kommer ni att träffa oss. Det kommer att bli många återföreningar och festligheter, och mer än några glädjetårar. Lyfter inte allt detta upp er och får er att inse att er framtid är säkrad, och ger er mer styrka att segla igenom resten av cykeln av dualitet. Det är enbart en övergångsfas som leder er till Upplyftningen.

Oljeutsläppet upptar naturligtvis en stor plats i era sinnen, och det kommer att förbli i fokus för er uppmärksamhet under en viss tid framöver. Det kommer att bli ett kraftfullt instrument för att föra er bort från ert beroende av fossila bränslen, och alternativ håller redan på att prepareras för att presenteras och för produktion. De kommer snabbt att gå vidare mot mer allmänna applikationer som sprids runt världen. Det behövs en katastrof av en magnitud av detta oljeutsläpp; för att väcka upp folk till sådana faror och onödig praxis, då rena och säkra alternativ redan är kända och används i hemlighet. Ha inga tvivel, Mina Kära, förändringarna kommer att inträffa och er vackra Jord kommer att återställas.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vi kan säga att vi är för tillfället mycket aktiva. Inom en mycket kort tid kommer sannlikt möjligheter att uppstå, vilka kommer att ge ett genombrott till våra allierade. Vi är redo att handla när vår närvaro behövs, och var säkra på att det önskade resultatet snabbt kommer att uppnås. Vi vet att ni förväntar er ett stort steg framåt, och det kommer absolut att äga rum. Kom ihåg att inget kommer att förhindra eller stoppa er slutgiltiga Upplyftning.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge