Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 28, 2010

SaLuSa, June 28, 2010

Nedräkningen har startat och på det ena eller andra sättet kommer möjligheter att skapas för att tillåta utvecklingarna att avancera snabbare. Viljan att gå vidare med monumentala förändringar stöds av fler och fler bland allmänheten. Deras medvetande om vad som har hänt i det förgångna har kraftigt ökat, då sanningen cirkuleras vitt och brett. Den kan inte gömmas bort som i det förgångna, och ni är mycket mer förmögna att upptäcka de avsiktliga försöken att missleda er. Förlitan är något som har saknats under en längre tid, men det återkommer med nya ledare som tar plats i många länder runt om hela världen. Det har också gett er människor som är de rätta för tiderna ni är i, som är redo att föra det hela bortom de gamla sätten. Vi stödjer dem och våra allierade stöder dem i allra högsta grad. Det måste leda till omedelbara förändringar då tiden går så fort att handling nu krävs. Det är bekant att ert stöd växer från många olika källor och trycket har ökat på dem som är beslutsfattare.

Vårt meddelande är att ni skall hålla era sinnen, ögon och fokusering på det resultat ni önskar er. Energierna som ert kollektiva medvetande producerar är så mäktigt att det kan forma er framtid, och gör så redan nu. I själva verket så har det drivit er framåt sedan sekelskiftet, och det är nu som ni ser förändringarna som manifesteras som ni, folket, har hjälpt att skapa. Ni har krigat med de mörka krafterna och deras lömska planer, och har stoppat deras frammarsch. Allt har omvandlats, men ni kommer snart att se klara tecken på vart ni är på väg. Lyssna noggrant på dem som skiner, då de Vita Knektarna leder er alla in i en Ny Ålder. Det är deras mäktiga Ljus som bereder en väg mot Upplyftningen, och ni kommer att känna igen dem genom det arbete som de utför. Många kära själar står redo att hjälpa dem som är på frontlinjen när det gäller förändringar, och ni kan vara förvissade att det kommer att användas. Den korrekta tidpunkten är fortfarande väldigt mycket i våra sinnen, och det är ert medvetandetillstånd som är en nyckelfaktor när det gäller detta. De mörka Tjänarna hyser fortfarande tankar på att skapa kaos, och ni måste värja er mot att falla för deras spel som enbart är för att skapa rädsla bland er.

Vi kan hjälpa och vi gör så på många sätt som ni är omedvetna om, men till slut så är det ni som har sista ordet. Som tur är så har arbetet från era Guider och Mästare förberett er väl för tiden ni är i nu. Ni har gjort transformeringen från en uppsättning av stelbenta uppfattningar till sådana som är mer flexibla, och som en konsekvens så är ni mer öppna till sanningen och inte rädda för att gå vidare. Er förgångna historia visar hur ni har blivit missledda att tro på den härskande hierarkin, som har hållit er tillbaka till deras egen fördel och för makt. Nu finner ni det inte längre nödvändigt att bli tillsagda hur ni skall leva era liv. Ni är tillräckligt medvetna för att gå inom er och prata med er personliga Gud. Ta regelbundet tiden för att meditera så kommer det att gynna er på många sätt, inte minst så kommer ni att bli mer avslappnade och med färre sjukdomar. Stress har varit er värsta fiende sedan urminnes tider, men det håller på att förändras då möjligheten för ständig fred och lycka är inom ert räckhåll.

Vi säger igen att ni är suveräna Varelser och ni har av gud givna rättigheter som kommer att respekteras, och vi inom den Galaktiska Federationen kommer att leda er till det Utlovade Riket. Ni pratar ibland om att ni önskar se Himlen på Jorden och när som förändringarna införs så kommer ni att se det skapas mitt framför era ögon. Det är ert att göra anspråk på och var ni i själva verket skulle vara, då dualitet inte är ert hem utan enbart en cykel av upplevelser som aldrig var menade att vara permanenta. Det har tjänat sitt ändamål och höjt era medvetande nivåer till de högre som för er vidare mot Upplyftningen. Skaparens plan är perfekt och inom den finns fortfarande ert uttryck för er fria vilja, vilken har fört er personliga erfarenhet i den riktningen som ni har önskat. Det är nu dags att sätta punkt för den perioden, och renandet är på gång så att allt till slut kan bli återställt.

Det finns fortfarande en viss förvirring när det gäller Utomjordingar som har besökt Jorden. Det finns även bland dem som är mer informerade när det gäller sådana aktiviteter, och det kommer sig framförallt av disinformation från myndigheternas sida. Emellertid så anses det osannolikt med tanke på pratet om Första Kontakt. Vi har betonat att det refererar till öppen och officiell kontakt, men det betyder helt klart att det inte är det ända förhållandena under vilka kontakt eller besök kan infalla. Universell Lag säger att en civilisation inte kan blanda sig i utvecklingen av en annan civilisation, men kan av oss tillåtas att besöka Jorden under förutsättning att de följer vissa regler. Vad som ni ofta finner är att när sådana besök äger rum; så fort som Rymdvarelserna blir sedda så avlägsnar för snabbt sig själva. I det förgångna så har det funnits undantag angående verklig kontakt, men dessa har varit förutbestämda med tillåtelse från den som kontaktas.

Så ni kanske undrar hur det kan vara så att det pratas om Utomjordingar som har baser. Svaret är återigen att så länge de inte blandar sig i folkets angelägenheter så tillåts de att ha sådana baser, vilket vi också har. Det är vanligtvis djupt inom Jorden, eller på havens botten och säkra mot inkräktare. De är skyddade av avancerad teknologi för att hålla dem säkra från de mörka Tjänarna, vilka försöker att penetrera eller förstöra dem. Det har funnits tillfällen då privilegierade människor från Jorden har tillåtits inträde, men det handlar då om speciella undantag. Där det ofta blir förvirring är på grund av de Grå, som har haft baser på Jorden under många år under avtal med den Amerikanska regeringen. Som vi tidigare informerade er så i och med att de var inbjudna att stanna så kan vi inte tvinga dem att ge sig iväg, så vida de inte bryter mot gällande regler. Till och med kidnappningar och stympning av boskap tilläts, och denna aspekt förvirrades än mer av den Amerikanska Militären som också var involverade. Förvirringen tilltog också tack vare kortvariga sammandrabbningar mellan de två sidorna.

Vi hoppas att ha klargjort denna sak och vi vill påminna er att Avslöjandena och Första Kontakt är nödvändiga för att ge oss tillstånd och starttillstånd att officiellt landa på Jorden, och då kan vi omedelbart gå till handling. Skaparen är den enda auktoriteten som kan ändra sådana förhållanden, och när en viss tidpunkt är nådd har vi tillstånd att själva organisera Första Kontakt. Dessa händelser kommer allt närmare, och blir mer brådskande när som förhållandena på Jorden blir allt värre. Frukta inte eftersom Ljuset kommer för evigt att förbli med er.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge