Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 30 mars 2018


Mike Quinsey - 30 mars 2018

Mike Quinsey

Vibrationerna ökar ganska snabbt och har redan märkbar effekt. Där finns en förändring i människors sinnesstämning och känsloläge som leder till ett mer fredligt förhållningssätt till världshändelser. Sympatin för dem som är behövande och lever under svåra förhållanden har vuxit, och enhetskänslan inom mänskligheten är uppenbar och uppskattad. De som tidvis varit ärkefiender kommer nu samman. Äntligen ser man det meningslösa i krig och dess följder som oacceptabla, och det finns en rörelse i riktning mot ömsesidigt samarbete. Man finner möjligheter och lösningar på gamla problem på ett sätt som är acceptabelt för alla involverade.

Resultatet kommer till viss utsträckning att vara beroende av vilka som leder förändringarna, att rätt personer blir involverade, personer som förstår problemets alla aspekter och kan erbjuda acceptabla förslag som tillfredsställer alla. När nu Ljusets Legioner drar sig närmare och närmare jorden så får deras närvaro större inverkan på era handlingar. Det betyder att med tiden kommer de negativa energierna att ha mindre påverkan, och att ni kan se fram emot fler fredsinitiativ på jorden. Det finns nu helt klart fler själar på jorden som arbetar för Ljuset och de har mer inflytande än sina föregångare, plus viljan att lyckas såsom förutspåddes för länge sedan.

Ljusets uppbyggnad fortsätter och accelererar så att händelser nu sker mycket snabbare än någonsin tidigare. Samtidigt avslöjar ljuset det långvariga hemlighetsmakeriet inom de mörka och deras onda beteende. Hur mycket de än försöker kan de inte förhindra att sanningen kommer ut, och det kommer heller inte att finnas någonstans där de kan gömma sig och undvika att hållas ansvariga för sina handlingar. Det finns ingen möjlighet att fly även om de lämnar jorden innan rättvisa har skipats. Oavsett var de befinner sig, på eller utanför jorden, står de till svars för sina handlingar. Kriminella tror ofta att de kan undvika rättvisan, men det finns inga gömställen, så oroa er inte för resultatet. Det är rättvist och avsett att rehabilitera dem och fortsätter i efterföljande liv tills de lärt sig läxan. Det är därför fel att betrakta det som ett straff.

Naturligtvis, om en själ har vaknat och så att säga "vänder blad", kan de karmiska konsekvenserna minska, men det finns fortfarande läxor att lära. Ibland kan karma förlåtas, så det är upp till själen att ”reparera” så snart de förstår att deras sätt att verka är fel. Det innebär också att de erkänner Ljuset och visar sin avsikt att förändras. All hjälp de då behöver finns tillgänglig för dem. Som själar med fri vilja är ni ensamt ansvariga för era handlingar och att förstå dess sanningar. Det är nödvändigt för den andliga tillväxten och för att undvika att repetera och åter få betala av den karma som blir resulterat av att andra skadats. Det är ett faktum att när en själ har sett ljuset gör den ibland en total kursändring och uppvisat en fullständig karaktärsförändring.

En storslagen framtid väntar er och det börjar snart på allvar, eftersom några stora förändringar verkligen kommer att föra er in i den Nya Tidsåldern. Så småningom kommer ni inte längre att behöva dela era liv med dem som fortsätter att förneka er era rättigheter, eftersom de kommer att föras bort och placeras där de inte längre kan störa era liv. Därefter kommer en lycklig och tillfredsställande upplevelse, eftersom ni då har avancerat väsentligt. Så du har allt att vinna på att ta dig an den uppgift som föreligger och låt ingenting avleda dig från din väg mot Uppstigningen (Ascension). Du har kommit långt sedan du först tog dig an din resa och nu äntligen närmar den sig sitt slut där du siktar in dig på ljusets högre dimensioner.

Det bästa sättet för närvarande är att om möjligt ignorera det som händer omkring er och koncentrera er på er egen utveckling, med vetskapen om att allt kommer att utvecklas på ett bra sätt. Er väntan kommer att bli rikligt belönad och ni kommer att upptäcka att alla era förväntningar väl kommer att uppfyllas. Resultatet av Uppstigningen (Ascension) är både rättvist och välförtjänt eftersom alla själar har haft samma möjlighet att höja sina vibrationer och ingen förlorar. Ert nästa utvecklingsstadium är noggrant planerat så att era framsteg ska ske i ordnad form och varje själ blir hjälpt efter sin förmåga. Självklart behöver vissa själar mer tid att absorbera den information de får. Du går framåt i din egen takt och ingen förväntar sig mer av dig än du förmår. I verkligheten finns det ingen tid så som ni uppfattar den, allt sker i "nuet".

Ni måste tycka att det är konstigt att er nuvarande verklighet kan liknas vid ett drömtillstånd, trots att allt verkar helt verkligt. Den är allt igenom resultatet av tankens kraft och även nu har den mänskliga rasen ett finger med i att manifestera förändringarna. Var ni placerar er energi kommer att bestämma förändringarnas art utifrån era befintliga förhållanden. Kampen mellan Ljuset och mörkret fortsätter, men på grund av att vibrationerna höjs har de negativa energierna inte längre samma kraft som de hade innan den Nya Tidsåldern började. De mörka är som en tandlös tiger, de låter skrämmande men är inte längre samma fara för mänskligheten som de brukade vara. Många av dem har insett att spelet är förlorat och flyr från rättvisan för att undvika att få svara för sina brott mot mänskligheten. Det är lönlöst eftersom varje själ i slutändan kommer att få svara för sina handlingar, men, som tidigare sagts, inte på något sätt utsättas för straff utan få hjälp till att övervinna sin negativitet.

Inse att när ni lever i ett parförhållande har ni också förts samman för att ni har något att erbjuda varandra. Att leva med en som är fylld av problem är ett sätt att testa ditt tålamod och din förmåga, men alla erfarenheter är uppbyggda så att alla som är involverade lär sig av dem. Inget tvivel om att dina erfarenheter i stor utsträckning är planerade och inriktade på sätt som ger dig alla möjligheter att dra nytta av dem så att du inte behöver samma erfarenhet igen. Men med din fria vilja kan du avvika från din väg vilket kan leda till mer karma, vilket i sin tur innebär att du måste gå igenom vissa erfarenheter igen. Ur ert perspektiv verkar det vara komplicerat och till och med osannolikt, men var säker på att dina guider kommer att inspirera dig till att följa din livsplan.

Lev inte i det förflutna, det är redan gammalt och satt åt sidan för att ge plats för de nya energierna. Med dem kommer allt som är positivt och mycket acceptabelt eftersom ni lyfts upp av högre vibrationer. Ni har förtjänat de fördelar som nu kommer i er väg och i verkligheten behöver ni inte vänta särskilt länge på deras manifestation.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander











En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!




Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?




Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com




Galactic Channelings

Create Your Badge