Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 23 mars 2018


Mike Quinsey - 23 mars 2018

Mike Quinsey

Under en tid nu har mycket hänt bakom kulisserna, och om det är något som har ökat i takt med att de mörka avlägsnas är det nödvändigheten av att förändringarna kan införes utan störningar. Under en lång period har händelser skapats och manipulerats för att spela de mörka i händerna. Dessa dagar är nästan över och de mörka har inte längre den kraft och makt som de brukade ha. Under tiden har inga möjligheter försuttits vad gäller att skapa en Ljusväv som vid rätt tidpunkt kommer att aktiveras till hundra procent. Det har kommit mer stöd till Ljusarbetarna och deras influens kommer att bidra till att påskynda förändringarna.

Ni kanske har märkt att det nu rent allmänt finns en trend bort från ”krut och dunder” och på alla nivåer spirar nu fredligare sätt att genomföra förändringar. Det har varit en stor utmaning att stävja aktiviteterna från dem som vill hålla fast vid de gamla sätten och de gör allt de kan för att hålla tillbaka framstegen. Men framstegen kan inte stoppas och det är förutbestämt att den Nya Tiden kommer att ersätta den gamla och föra in ett system baserat på medkänsla och kärlek. Ni kommer att se ett mer rättvist samhälle som leds av dem som har bevisat sin genuina avsikt att föra in Ljuset i alla former av ledarskap.

Förändringarna utgör en stor utmaning, men de själar som bär mänskligheten framåt har starka viljor och stöds från Ljusets legioner. De kan inte misslyckas med att uppnå framgång och resultatet av deras ansträngningar kommer så småningom att bli känt. Det sker förändringar över hela världen och vid första anblicken kan det verka kaotiskt, men det ni inte kan se är det övergripande skeendet och det nödvändiga i det som händer. Var säkra på att allt framskrider väl, och inom kort kommer ni att få mer insikt i det som händer. Hemlighetsmakeriet kring allt som händer, till exempel det som pågår i Antarktis, kommer inte att kunna upprätthållas mycket längre. Det är en del av er historia och ni borde ha rätt att få veta vad som händer.

När saker kan diskuteras öppet och ni får kännedom om er sanna historia kommer ni att vara förberedda att träffa era galaktiska förfäder. Barriären som förhindrar sådana besök lyfts och det dröjer inte länge innan ni får möta dem. De kommer med kärlek och med avsikten att erbjuda stöd och hjälp för att påskynda era framsteg mot Ascension. Inse att ni levt "skyddade liv" helt enkelt för att de mörka människorna medvetet har hållit er ifrån sanningen om vilka ni verkligen är, men det förändras. Ni går in i en period när människor kräver att få veta hela sanning och få gå vidare i stället för att hållas tillbaka.

Om man ser tillbaka finner man många fall där ni fått hjälpt av Ljusstyrkorna, men ni har liten eller ingen kunskap om deras ingripanden. De om några har förhindrat åtgärder som allvarligt kunde ha hämmat era framsteg. Dessa ingripanden har varit motiverade och tillåtna alltsedan ni passerade markören (ö.a: 2012), och nu är ert skydd starkare än någonsin. I själva verket har många utomjordiska civilisationer erbjudit sin hjälp på något sätt som varit nödvändigt för att säkerställa att ni uppnår Ascension. Några av dessa högutvecklade varelser har utvecklats bortom behovet att bära fysiska kroppar, men kan medverka i en mer eterisk form när det är nödvändigt. Dessa varelser följer en accepterad andlig praxis där de som kommit längre i sin utveckling alltid hjälper de själar som kommer efter dem.

Låt det bli känt bland era vänner att det nu är dags att prata klarspråk, eftersom sanningen om er historia långsamt sipprar ut. Den kommer att visa att ni utvecklats andligen trots att ni testats hårt under en mycket lång tid. Att inte bara ha överlevt en sådan testperiod är ett bevis på er beslutsamhet att utvecklas oavsett de motgångar ni har upplevt. Ni har alla blivit väl belönade och många av er har gjort jättelika framsteg. Ni visar vägen och kommer att ihågkommas som de som övervann alla hinder på er väg. Genom era framgångar har ni gjort det enklare för andra att följa efter.

Ni är de utvalda som inte bara har upplevt slutet på den senaste tidsåldern, utan går nu in i den Nya Tiden som innehåller många trevliga överraskningar för er. Inte varje själ är redo för Ascension, redo för uppstigningen, men alla kommer att vinna på att ha upplevt de högre vibrationerna. Det hjälper till att påskynda er utveckling och erfarenheterna har förberett er inför större saker. Oavsett förståelsenivå har ni var och en utvecklats mycket snabbare tack vare de ständigt ökande vibrationerna. Redan nu kan ni se bevis på hur snabbt de påverkat den mänskliga rasen. Där det tidigare var praxis att gå i krig för att avgöra skiljaktigheter finns det nu en ny inställning som ser värdet av fredligt samarbete, och så kommer det att förbli. Ni har verkligen gått vidare och fördelarna med det kommer så småningom att resultera i världsfred.

Den mänskliga rasen har tagit ett stort steg framåt och det medför fördelar som kommer att hjälpa mänskligheten att flytta in i en ny era. Det blir en tidsålder där girighet och korruption är utrotad och där rikedom sprids mer lika mellan alla. De mest trängande behoven kommer att identifieras och få hjälp att komma ur sin situation som ofta är resultatet av krig. De som ägnat sig åt krigiska lösningar har vanligtvis bara ekonomisk vinning som motiv och har ingen preferens för någon sida. De kan lätt stötta båda och historien kommer att avslöja att krig även har startats i rent vinningssyfte utan någon annan anledning och utan hänsyn till att människoliv går förlorade. Ni har blivit klokare nu och snart kommer det inte att vara möjligt att profitera på något som är kopplat till krig. Försvaret kommer naturligtvis att finnas kvar mycket längre på grund av de upplevda hoten från utomjordingar, ett hot som i verkligheten inte existerar.

Oavsett jordiska förhållanden är er närmaste framtid en framtid under förändring. De som kan föra er in i den är nu mer aktiva än någonsin tidigare och ni torde gå framåt med jättesteg. Det är så framtiden ser ut och tidpunkten är väldigt mycket upp till er, eftersom ni måste visa att ni är redo. Utåt ser ni fortfarande få bevis på dessa förändringar även om allt är i ett konstant tillstånd av förändring och fluktuerar i enlighet med den nivå som ni kan lyfta upp dem till. Ni har mer inflytande över framtiden än ni föreställer er, men framtiden är mycket lovande eftersom många fler av er nu har vaknat till Ljuset och hjälper till att höja vibrationerna.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge