Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 6 april 2018


Mike Quinsey - 6 april 2018

Mike Quinsey

Update 1

Kära vänner, här är ytterligare ett meddelande som innehåller mycket nödvändig och viktig information för dem som har för avsikt att höja sina vibrationer. Kryon berör uppvaknandet till gudomen inom oss, medvetenheten om en ny energi, att vi kan förvänta oss healing och förändring, och att balans skapas. Kryon säger "Medkänsla är Kungen”. Här finns överraskande nyheter om våra förfäder, och vi får även den första indikationen på att tiotusentals väsen och varelser kommer till Jorden för att hjälpa oss, och att Jorden översköljs med Ljus.

KRYON. 2018.

VARFÖR LJUSVARELSER I TUSENTAL OCH TIOTUSENTAL ANLÄNDER FÖR ATT HJÄLPA LJUSARBETARE.

https://www.youtube.com/watch?v=fERnAWuso7w

Gud finns i varje människa till den grad som människor tillåter sig att uppleva det. Istället för att vara begränsad till era meditationer, er bönetid eller er kanalisering, finns den alltid där, är alltid tillgänglig, Gud är inte bara något man upplever i kyrkan, något som rapporteras om på söndagarna, Gud är en upplevelse 24 timmar om dygnet,7 dagar i veckan.

När du sover finns den som en välsignelse i dina drömmar och när du vaknar på morgonen känner du och är medveten om att det inte finns någon strömbrytare som ska vridas om av någon annan människa när du vill hedra Gud.

Vad kan du göra för den här planeten? Bara att du finns här är mer än nog. Vet du vad det betyder för planeten att ha en mänsklig generator, en ljusgenerator som lever här med den erfarenhet som du har? Du har haft erfarenheter och du har löst problemen och du har haft tusentals livstider inom båda könen, du har haft det och din blotta existens, din närvaro är ljus för planeten.

Jag tänker ge er några hjälpmedel för att få det här ljuset att lysa i en tid då vi behöver det, eftersom det här är er tid. Men fråga aldrig vad ni bör göra, för ni har redan gjort det. Oavsett vilken ålder du har, det spelar ingen roll, ljuset är flerdimensionellt, det bär er över dödens gap. En del av er kommer att plantera saker som förblir på planeten för alltid, för medvetenheten stannar kvar. De saker du gör och säger kommer människor ihåg och bara genom ditt sätt att säger det och hur du agerar och vad du gör kommer ibland att förändra deras liv.

Då och då har du passagerare med dig i bilen som ser hur du reagerar på medtrafikanterna på motorvägen, på någon som kanske inte uppför sig särskilt just i trafiken, och dina passagerare kommer aldrig att glömma din reaktion full av medkänsla i stället för ilska. De till och med ta efter ditt beteende, men det kommer du aldrig att veta om. Du är inflytelserik på grund av den du är, på grund av dina erfarenheter. Det handlar inte om vad du gör härnäst, det handlar om hur du är.

Du börjar vakna upp inför Gudomen inom dig, viket ger sig till känna på många olika sätt eftersom du har levt i så många olika civilisationer. Slappna av och var medveten om att du är här i ett syfte, och att du är här är fullt tillräckligt. Rädsla gör att du stänger dig, men till slut kommer du att jaga bort den, så håll ditt ljus både hemma och på jobbet, både i lek och allvar. Utöva handlingar i medkänsla på den här planeten. Förtvivla inte, först och främst gäller det att acceptera en kvalitet som inte har funnits här tidigare.

Den här energin skapar välvilja och generositet inom alla aspekter av era liv. Er förändrade medvetenhet och er tro på energin och er acceptans av den utlöser saker som inte har funnits här tidigare. Det finns nu energi på planeten som översvämmas med ljus. Det finns faktiskt varelser och väsen som med ljusets hastighet har kommer hit i tiotusentals, man kan säga för er skull. Ni har ingen beskrivning på dem, vi har inte berättat någonting om dem tidigare.

Men det är inte för att förändra den du är som du har fått hjälp. Du vandrar på Jorden och den är annorlunda tack vare att du är en gammal själ. Ditt fria val har för första gången gett dig en fördel genom din medvetenhet om förekomsten av en ny energi, och denna legion med Ljusvarelser kommer att börja hjälpa dig med allt. Allmänheten har idag större acceptans av din shamanenergi och din medkännande natur än vid någon annan tidpunkt i mänsklighetens historia.

Tro på den välvilliga källa som ska hjälpa er till ert nästa steg, det som ni aldrig har tagit förut. Börja puffa på de dörrar som du tror har stängts för alltid, vidga din tro på vad du kan göra, eller vad andra kanske tänker om dig, och du kommer nu att finna en ny acceptans. Bli inte förvånad om ditt ljus uppfattas annorlunda än någon gång tidigare. Isolera dig inte från resten av världen. Din personlighet blir mjukare, mindre kritisk, mer kärleksfull, mera välvillig.

Så snart du börjar se annorlunda på saker och ting och du säger till din cellstruktur, din Merkabah, till Gudomen inom dig, att jag håller på att förändras, jag har mer medkänsla, jag är mera medveten om att Jag Är den Jag Är, då kommer allt att lysa upp och du vandrar inte längre runt i mörker. De som behöver se ditt ljus kommer att attraheras till dig och de väsen som jag har pratat om, alla som flyger till Jorden för att hjälpa till kommer att dras till detta medvetande och du kommer att lyftas och allt kommer att bli lättare. Gör det svåraste du kan tänka dig, gå tillbaka och var tillsammans med dina släktingar och var till freds med det.

En del av dem vet vad du representerar, att du kanske lämnat fållan, lämnat din religion, lämnat trossystemet. De ser dig ibland som udda och märklig, vilket kan förändras med medkänsla, för din medkänsla är den handling som de kommer att se. Berätta inte för dem om Kryon, säg ingenting till dem om invånarna på Plejaderna, berätta inte någonting utan visa dem kärlek. Din medkänsla gör mer för den här planeten än någonting annat, den är Ljuskällan.

Det är inte ditt jobb att få dem att komma till ett möte, det är inte ditt jobb att övertyga en mänsklig varelse om att du har rätt. Det är inte ditt jobb att göra något annat än att älska mänskligheten på sätt som är så attraktiva att de kommer att vilja vistas i din närhet igen. De kommer en dag att se på dig och de kommer att fråga "Vad har du fått som jag inte har, var har du varit där inte jag har?” Du kan säga att du har Gud inom dig kanske utan någon doktrin. Detta är den Ljusets Armé som kommer att vinna den här världen.

Sanningen är att medvetandet står över det fysiska och kan alltid förändra det. Er medkänsla kommer att ses som en drivkraft för den här planeten. Medkänslan är kungen; du kommer att uträtta mera med din medkänsla än någon som kanaliserar eller arbetar med healing. Ljud, medvetenhet och färg, alla dessa saker har energi. Din medvetenhet tillsammans med din röst talar till dina cellers verklighet. Säg de saker du vill att de ska höra, gör det i första person, "Jag Är".

När du vaknar på morgonen kan du lämpligen säga "Jag är läkt", "Jag har fått en god natts sömn", "Jag är glad och jag celebrerar den här dagen". Säg varje morgon "Jag är nöjd och belåten" vilket betyder att du är lycklig över din existens och att du celebrerar dagen.

Skapa och gör affirmationer i första person som är positiva och börja uttala dem högt "låt öronen höra vem du är". I din cellulära struktur finns data som har antenner utåt och bara väntar på att få höra från chefen. Säg "Jag är helad, jag vill väl, jag har medkänsla, jag är lycklig i min existens, det är bra med min själ" Det är kraftfullt, och allt du gör längs den linjen kommer att samla ljus.

Du kommer att förändras snabbare än någonsin tidigare, förvänta dig läkning och förändring i ditt liv som går snabbare än någonsin tidigare. Låt beviset på mina ord vara hur snabbt det här inträffar, och du kommer att veta att en energi som vill dig väl är kopplad till dig och är bra för dig. Gud kommer kraftigare till uttryck för er Ljusarbetare, ni i Ljusarmén.

Ytterligare en sak och det här är tufft, det ligger utanför er kultur, det ligger utanför er civilisation, det finns inte i er tradition. Jag vill att ni ska börja hedra era förfäder, jag vill att ni ska vara abstrakta (utan hänvisning till några materiella föremål). Era förfäder är er andliga familj, och några av dem är du i tidigare liv. Jag vill att ni ska hedra förfädernas process. Reinkarnation ger upphov till familjer som sedan åter reinkarnerar - vissa av dem är dina förfäder, du känner inte till deras namn, du kan inte göra dig någon bild av dem, du har inte ens fotografier, men konceptet är att hedra dem som kom före dig, en del av dem är du, och att du gör det varje dag.

Det är en återgång till de gamla traditionerna som hedras av Gud. Det är ett sätt för din fria vilja att säga att jag förstår systemet, det är vackert, det är välvilligt och generöst och jag hedrar det. Det kan inte uttryckas tydligare och vi har inte hört det från er i det här samhället på hundratals år. På morgonen på en plats där ingen hör dig, säg tack till dina förfäder för att de fört dig hit vid den här tidpunkten. Det är personligt och det jag vill ha sagt är att framtidens energi inte handlar om glamorösa saker, den handlar om dig idag i din vardag.

Tänk på de här sakerna, var medveten om dem, och, du gamla själ, om du jobbar med det här kommer du att nå resultat. Jag lovar att om du har en ren avsikt att få det att fungera kommer du att se resultat. Det är dags att sluta oroa sig för dramat, håll dig borta från det jag skulle kalla frivilliga negativa attribut, negativitet som du frivilligt deltar i och du kanske inte ens är medveten om det.

Om det du ser på tv väcker anstöt i ditt hjärta så stäng av den, och om du behöver veta vad som händer i världen, läs tidningen eller använd Internet. Ta in det du vill i din egen takt och se vad du behöver se, inte vad andra tycker att du behöver se. Om du vistas i ett rum där det skvallras, delta inte i skvallret, delta inte i negativiteten, lämna om du inte kan vara medkännande i istället för att kritisera. Delta inte i negativiteten och den kommer att upphöra.

Kära du, bara iakttag vad som händer när du inte deltar i cirkeln där det tisslas och tasslas negativt, det stannar upp. Det här är saker du som Ljusarbetare kan göra varje dag, när du hamnar i ett drama, lämna det. Om du ser det utvecklas, stoppa det med medkänsla, försvara dig inte det hjälper inte.

Ha medkänsla om någon slänger glåpord mot dig, det är deras problem, inte ditt, ha medkänsla med dem som har en dålig dag. Kära du, det finns situationer där du kan ändra på din inställning och reaktion och de kommer att lägga märke till förändringen. De kommer inte att säga det rakt ut men de kommer att se dig som lite mer mogna än de är. Om de bestämmer sig för att efterlikna ditt beteende kommer de att bli förvånad eftersom det är riktigt attraktivt, ljuset är attraktivt, välvilja och skönhet är mer attraktivt än någonsin tidigare, och den gamla själen vet mer om hur man får det att fungera än något annan på planeten, och så är det. Kryon.

SLUT PÅ EDITERAT MEDDELANDE FRÅN KRYON

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag (my God Self), och varje själ har samma uppkoppling till Gud.

Update 2

Kära vänner, jag stötte på det här meddelandet bland mina filer och med tanke på den förändringsperiod vi just har gått in i är den nu mer relevant än någonsin. Den ger oss en tydlig bild av vad som kan förväntas inom en snar framtid.

RÅDET PÅ ANDROMEDAD 27 NOVEMBER 2011.

Frågor ställda till Rådet på Andromedad:

Hur kommer jordens folk att förändras när vi blir nya 4D-människor (Fyrdimensionella människor)?

SVAR: Det viktigaste att inse är att omvandlingen, övergången från 3D till 4D, från att vara en 3D person till en 4D-person, kommer att vara en smidig, "sömlös", "smärtfri" process. Denna erfarenhet innebär en enkel omvandling av den cellulära strukturen, från den långsammare, mer täta, tyngre existerande 3D-vibrerande kropp du har idag. - till en högre, snabbare, lättare kropp vibrerande i 4D-hastighet. Du kommer att ha en kropp som är längre, bokstavligen lättare när det gäller massa, vikt och densitet, ungefär en tiondel av det du väger i dag. Tänk på att din kropps molekylära, cellulära struktur kommer att förändras. Tänk kristallbaserade molekyler. Dina befintliga 3D-cellväggar kommer att omvandlas till att vara kristallin-baserade. Din 4D-kropp kommer att baseras på kristallina molekyler, den kommer inte längre att vara kolbaserad utan kristallbaserad. Kärnan, centrum I varje cell, kommer att vara genomsyrad av ljus. Era 4D-kroppar kommer verkligen att vara mycket genomskinliga. Detta är naturligt i den 4:e dimensionen, i det fyrdimensionella densitetstillståndet.

Alla kommer att vara relativt långa och smala. Detta är helt enkelt en naturlig följd av att ha en kristallin cellulär struktur. Ni kommer också att vara "lättare" när ni är ”genomsyrad” av ljus, inte ogenomskinlig som ni är idag, inte helt genomskinliga, men mycket genomskinliga. Era barn kommer också att omvandlas. Men när det gäller utseendet kopplat till ålder fortsätter de att utvecklas från unga till vuxna men nu anpassat till ett normalt "livsspann" på tusentals år för 4-dimensionella människor. De flesta vuxna som väljer att stanna kvar på jorden under denna förändringens tid kommer att åldersmässigt se ut ungefär som dagens 32 till 35-åringar. När det gäller längden kommer, som jämförelse, en genomsnittlig 4D-man att vara ca 2.10 – 2.15. En 3D-kvinna som nu är ca 1.65 kommer sannolikt att vara ca 1.85 – 1.90 i sitt 4D-liv. Den genomsnittliga vikten för en jordisk 4D-man kommer att vara 4.5 till 7 kg. En genomsnittlig jordisk 4D-kvinna kommer att väga 2.5 till 3.0 kg. Alla kommer att vara relativt ”välbyggda”, långa och smala. Återigen, detta beror på att kroppen består av kristallin cellulär struktur. När det gäller hälsotillståndet kommer 4D-jordemänniskorna att vara friska, mycket friska, fulla av ljus. Med ert solsystems och Jordens migration till rymdens 4-dimensionella zon kommer 3D-sjukdomar att vara fullständigt utrotade.

Om vi är så friska, och med alla jordiska 3D-sjukdomar utrotade, hur länge kommer vi att leva som 4D-jordemänniskor?

Svar: Ni kommer att tycka om det här svaret. Normalt, så som ni för närvarande mäter tiden på jorden, spenderar människor som lever ett 4D-liv minst 6000 till högst 10.000 år i ett 4D-liv. Förstå också att det finns 12 oktav eller medvetenhetsnivåer med lärande på varje nivå/i varje dimension, från 4D-nivå, den fjärde dimensionen och uppåt. Det finns mycket att uppleva. Tänk också på att beskriva dessa liv i antal år är att ge er ett ungefär baserat på hur jordens människor mäter tiden idag. Tänk också på att det sätt ni mäter tiden på jorden kommer att förändras när jorden helt och hållet blir en 4D-planet. Att iaktta tiden gång, mäta, uppleva tid – detta kommer praktiskt taget att försvinna. Under alla omständigheter kommer ni att leva väldigt långa liv innan ni går vidare till 5D, femte dimensionen. Planen för att detta helt skulle träda i kraft var ursprungligen satt till den 20 januari 2014.

Vi förstår den fullständiga frånvaron av fysisk ohälsa. Men igen, hur går det för människor med autism, de som är efterblivna och bär på liknande syndrom, människor som är psykiskt sjuka?

Svar: Jag förstår verkligen allvaret i denna fråga. Medicinsk personal / hälsovårdspersonalen på den primära biosfären kommer att hjälpa och ge råd till människor som har svårt att anpassa sig till den skillnad det innebär att leva ett 4-dimensionellt liv. För de som vi skulle betrakta som allvarligt psykiatriskt störda, ha djupa emotionella problem, svårt chockade, eller genomlever svåra trauman, eller personer med autism, efterblivna, personer med olika grader av psykisk sjukdom, dessa människor som du med all rätt är oroad för, de får möjlighet att välja (eller en ansvarig part väljer för dem) att läka sitt subtilt materiella medvetande, de saker vi kallar "sinnet", där dessa frågor hör hämma. Var vänlig förstå att det här är bokstavligen en andligt vibrerande fråga och den medicinska personalen / hälsovårdspersonalen på den primära biosfären, eller på någon av de andra 11 Andromedad Rådsflaggade biosfärerna som är stationerade i jordens solsystem, kan använda olika ljudfrekvenser och tekniker för att dämpa, justera och korrigera "dysfunktioner" och reparera trasiga fina materiella "ledningar" i dessa människors sinnen. Det finns en mängd olika modaliteter som kan användas i kombination för att bota dessa människor. De går att bota. Det kommer att behövas lite rådgivning, lite extra omvårdnad och uppmärksamhet efter att det avgörandena "medicinska" arbetet är gjort och klart. Dessa människor, som alla andra, kommer att bli botade och bra.

Om våra nuvarande kroppar förvandlas till nya 4D-kroppar och, som du har sagt, 3D-jordsjukdomar utrotas, hur är de med oss med dåliga eller avsaknad av tänder, olika syndrom, muskeldystrofi, ALS, cerebral pares eller människor med mental sjukdom, de av oss som är tillbaka från de olika Gulfkrigen och från Afghanistan med saknade händer, fingrar, armar, ben. Vad sägs om alla oss?

Svar: Den högst medicinskt ansvariga inom Andromedads Rådsbiosfär svarar och hon säger: "Många har ställt den här typen av fråga. Ja, omvandling av er 3D-kropp till 4D-kropp kommer att utrota befintliga sjukdomarna och kroppsskador inklusive fosterskador, olika syndrom, förlust av extremiteter, dåliga eller helt i avsaknad av tänder, hörselskador, defekta ögon och ålderdom - allt detta kommer att lösas. Återigen, kom ihåg att ni förvandlas. Ni kommer att ha en fulländad och allt igenom frisk kropp.

Vad menar du med att vi går vidare till 5D, till den femte dimensionen, när dör vi?

Svar: Nej, nej, du missförstår. Du dör inte. Det är poängen. Kom ihåg att tiden inte existerar från 4D, fjärde dimensionen och uppåt. Du upplever ingen tid. Och människor, jordens människor som lever ett 4D liv, dör inte. En person kan under extraordinära omständigheter välja att bli ”utplånad" men det är väldigt, väldigt sällsynt. När en 4D-person kommer till den punkten när han eller hon är mellan 6 000 till 10 000 år gammal, när han eller hon känner att de har lärt sig tillräckligt och bidragit tillräckligt till samhället och när ögonblicket är rätt för dem väljer de helt enkelt att gå vidare. Den går över i 5D, den femte dimensionen, en något högre frekvens av vibrerande medvetenhet, för att få en ny uppsättning utmaningar, uppleva en ny uppsättning lärande. Det är en övergång, en vibrationsförändring. Denna övergång från 4D, den fjärde dimensionen till 5D, den femte dimensionen, handlar helt enkelt om att gå över i högre vibrationer och förmågor - när ögonblicket är rätt för honom / henne. Dessutom är de faktiska egenskaper man förvärvar när man går över till 5D, blivit en femdimensionell människa, bara ett par grader förbättrade jämfört med de högre egenskaperna inom 4D, den fjärde dimensionen. Till syvende och sist handlar det bara om att ha många erfarenheter, att lära sig många, många saker och sedan göra det enkla valet att fortsätta, att förändras. Du dör inte - jag upprepar - du dör inte - men upplever en övergång till en ny lättare kropp.

Slut på förmedlingen

Jag känner mig riktigt upprymd vid tanken på de förändringar som är på gång. Ohälsa och död elimineras och vi kommer att njuta av alla fördelar som en Ny Tidsålder ger oss. Varelserna från Andromedad är en av de fyra huvudgrupper utomjordingar som är nära kopplade till oss och vår utveckling.

Det är väldigt upplyftande att veta att vår framtida väg är fast utstakad. Den kan ligga en bit bort nu, men den väntar på oss. Ljuset på jorden ökar och drar sig bort från allt som är av lägre vibrationer. Tänk positivt och hjälp till att manifestera de högre vibrationerna och vår fredliga framtid så snabbt som möjligt.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge