Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 29 november 2019


Mike Quinsey - 29 november 2019

Mike Quinsey

Du är säkert medveten om det förändrade mönstret i den Nya Tidsålderns energier, de trycker på mer och kraftigare än någon gång tidigare. Oavsett hur mycket människor hänger fast vid sina gamla mönster är den pågående rörelsen mot förändring väl etablerad. Människor är medvetna om att deras frihet har kontrollerats och begränsats till en sådan grad att de inte fullt ut har kunnat följa sina egna önskningar. Kanske kommer yttrandefrihet att betraktas som den viktigaste och mest avgörande aspekten för den växande rörelse som fritt önskar uttrycka sina åsikter. Ni kan vara säkra på att vi från vår sida av slöjan ger er all uppmuntran att trycka på för att uppnå de förändringar som hjälper er framåt på er valda väg. Tiden för verklig förändring är här och kan inte vridas tillbaka. Det gäller speciellt Moder Jord vars agerande redan har känts.

Er framtid har alltid förutsetts och därför förbereder ni er nu för uppstigningen, Ascension. Varje själ har möjlighet att utvecklas och ingen kan säga att de missade tåget, men ni har alla er fria vilja. Från vår sida ser vi till att alla ges alla möjligheter att utvecklas, men samtidigt pressar vi inte människor till det. Varje tänkbar information som du söker hittas du någonstans på din dator, även om det kan kräva ett antal länkar för att hitta den. Individuella framsteg beror naturligtvis på hur mycket ni har tagit på er inför varje inkarnation. Vet att det aldrig är tillåtet att ta på sig mer än man kan hantera. Det finns ingen anledning att ta på sig mer än man kan hantera eftersom ingen har ett fast datum att utvecklas mot.

Vi vet att det är svårt att följa med i allt som händer, särskilt nu när så mycket händer över allt. Men fokusera på det som känns viktigt för dig eftersom din framtid står på spel. Vid det här laget bör du ha en aning om vad du behöver göra för att göra framsteg. Håll fast vid det och avvika inte från den valda vägen. Tänk stort för du är faktiskt fullt kapabel att nå vilket mål som helst som du sätter upp. Men med realistiska mål kommer dina chanser att lyckas inom överskådlig framtid kraftigt att förbättras. I andra änden på din resa väntar många återföreningar för dig. Det är själar som känner dig och haft inkarnationer med dig. Stark vänskap kvarstår trots tiden. Många har familjeband efter att ni tillbringat ett eller kanske många liv tillsammans.

Det är viktigt att komma ihåg är att så snart du återvänder till de högre världarna kommer merparten av dina minnen att återkomma. För närvarande har många ett vagt eller inget minne alls av tidigare inkarnationer, men trots det har de fortfarande inverkan på ditt nuvarande liv. Du kan föra med dig karaktärsdrag och färdigheter från ett liv till ett annat som där tjäna dig i dina upplevelser och hjälper dig att uppfylla din livsplan. Förstå att inga upplevelser tvingas på dig, inte ens de som har karmiska orsaker. Det finns tillfällen då du accepterar och inser att vissa upplevelser är nödvändiga för din utveckling, upplevelser du annars inte vill uppleva. Att förstå dig själv hjälper dig också att acceptera att även andra själar är som du och har en livsplan som de accepterat före sin inkarnation. Sådana insikter lyfter dig och kan rätta till tidigare misstag.

Det är ingen skam att göra misstag, fel som kanske bäst bör benämnas missuppfattningar. När allt kommer omkring så är ett liv på jorden ungefär som att gå i skolan igen, när du väl har lärt dig dina läxor bör du aldrig behöva ha samma upplevelser igen. Du är mycket mer än du kan föreställa dig, men med ditt minne medvetet kraftigt nedtonat är du omedveten om det. Men om det är lämpligt kanske du får en glimt av din storhet. Du kommer in i livet med en genetisk plan som vidarebefordras till dig från dina föräldrar som du i de allra flesta fall valt i förväg. Du har helt säker stött på familjer där alla följer liknande livsmönster. Det betyder att deras barn är benägna att följa i deras fotspår. Av detta inser du säkert att stor omsorg läggs på att välja dina potentiella föräldrar, så behandla dem med kärlek och omtanke eftersom de i sin tur har accepterat dig.

Er jord rör sig i spiralrörelse genom rymden och passerar nu genom ett område där vibrationerna blir allt högre. Det betyder att jorden inte längre stöder de lägre vibrationerna vilket orsakar mycket bestörtning bland varelserna på den lägre nivån. Långsamt men säkert förlorar de mörka alltmer sin makt och förmåga att påverka er framtid. Ljuset växer sig allt starkare och för med sig en fredlig period på jorden. Det tar några år innan ni helt upplever eller helt är medveten om dessa förändringar, men inflytandet känns redan. Ert riktiga hem är inte på Jorden. Den Mänskliga Rasen består av många olika typer av varelser, som vid Ascension kommer att återvända till sina respektive hem.

Ni har ett talesätt söm säger att "brott lönar sig inte”. Detta står helt klart när ni förstår att varje själs inkarnation på jorden granskas så snart den återvänder till de högre dimensionerna. Sanningen kan inte döljas, vilket kan vara svårt att acceptera, men du kan inte ljuga när du ställs inför frågor om dina motiv till vidtagna åtgärder. Med andra ord går det inte att komma undan med något som är negativt till sin natur eller på något sätt skadar en annan själ. Som du ser, en ärlig bedömning av ditt liv äger rum och vissa skadliga åtgärder redovisas och ses för vad de verkligen var. Det är avsikten bakom handlingarna som bedöms så att en karmisk balansering kan vidtas vid lämpligt tillfälle. Systemet är helt rättvist och hjälper dig utvecklas genom att identifiera ytterligare erfarenheter du behöver. Inse också att incidenter redovisas fullt ut, om nödvändigt redovisas händelsen genom att spelas upp på nytt.

Njut av livet och låt inte händelser och skeenden runt om dra ner er. Det viktigaste är att hålla vibrationerna så höga som möjligt. Negativa känslor kan dra ner dem. Raseriutbrott och lynnighet är en absolut katastrof och nedbrytande för själen om de inte tyglas. Vi inser att det på jorden är normalt att själar visar och uttrycker sina känslor, men en mer kontrollerad respons är nödvändig. Det kan ta tid att arbeta bort de invanda utbrotten. En bonus med att ha full kontroll över sina känslor är att du alltid kommer att vara till fred med dig själv, istället för att dras in i mindre lyckade argumentationer. Om människor i din närhet skapar problem, tänk då på att du kan omge dem med Saint Germains fredliga Violetta Flamma. Din närvaro har normalt en lugnande effekt, men ibland behövs mer. Det finns också den Gröna Flamman som erkänt har en lugnande effekt. I ditt "tredje öga" kan du visualisera den färgen i upprörda själars aura.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Varje dag kommer ni närmare den här periodens fullbordan och när den passerat växer även er medvetenhet. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har samma inre koppling till Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge