Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 6 december 2019


Mike Quinsey - 6 december 2019

Mike Quinsey

Kära ni, jag kan inte tillräckligt betona vikten av att fokusera på er framtid och ge full kraft åt era framtidsvisioner. Det är meningslöst att fortsätta leva i det förflutna. Ni är nu långt inne i den Nya Tidsåldern och det är hög tid att lämnar det gamla som väl tjänat er och ert syfte. De av er som redan vaknat kommer att fortsätta på den vägen med målet att uppleva Ascension, Uppstigningen. För närvarande stiger ni gradvis och några av er har redan noterat att ert medvetande expanderar. Ni får hjälp att förstå de förändringar som äger rum och gör att ni så småningom blir galaktiska varelser. Det är till stor del din tolkning av händelseförloppet som betyder något om du ska fortsätta att stiga. Att hålla fast vid den gamla förståelsen försenar din utveckling. Vi har tidigare bett er att tänka stort eftersom mänsklighetens tankemönster påverkar resultatet och formar era erfarenheter.

Ord kan inte på ett adekvat sätt uttrycka den underbara period som ligger framöver, en period med fred och lycka utan inblandning och inflytande från de mörka, som så småningom kommer att röra sig i en annan riktning än mänskligheten i stort. Ni har arbetat mot de kommande förändringarna i årtusenden och bevisat er värdiga genom att passera markören (ö.a: år 2012). Efter att ni gjort det finns det inte en chans att vi låter de mörka störa era framsteg. De kommer fortfarande att vara en olägenhet då och då, men de kan inte på allvar försena er slutliga framgång när ni nu går in i de högre vibrationerna. Vi kommer att stötta er hela vägen och som alltid är vi tillgängliga för att hantera alla intermezzon. De hålls borta för att förhindra störningar på er valda väg.

Glöm inte att dina tankar är energi och genom dem lockar du till dig mer av samma vara, så var försiktig med vad du ger din energi till, den kan komma tillbaka och hemsöka dig. Du har en vacker själ bestående av Guda-essenser och i takt med att du kastar av dig de lägre energierna blir ditt ljus starkare och starkare och med tiden blir du återigen en fullt upplyst varelse. Ni kan inte föreställa er den glädje vi känna över er framgång. Vi vet att inom kort kommer vi att mötas i de högre vibrationerna. Det kommer helt klart att bli ett firande där ni träffar gamla vänner ni sedan länge har glömt.

Många av er kommer från Sirius och era familjer väntar ivrigt på möjligheten att välkomna er tillbaka. Det betyder inte att ni aldrig träffats efter att ni sjönk ner i de lägre dimensionerna. Då och då har möjligheten uppstått när du varit ur kroppen. Men som vi nämnt tidigare kan du komma tillbaka med dessa minnen till din sovande kropp, men minnena har svårt att komma igenom när du vaknar.

De flesta lämnar sin kropp medan de sover, även om de bara svävar en bit ovanför den, men en del kan förflytta sig in i det som blivit känt som Sommarlandet. Det är där som man efter den fysiska kroppens död gör en första genomgång av sina livsaktiviteter och hur väl man följt sin livsplan. I sina eteriska kroppar möts själar och om man så önskar serveras gratis mat och dryck. Även under den fysiska livstiden kan själar kommer samman för att diskutera de jordiska problem man stött på och få svar på dem. Många problem har sorterats ut på det här sättet även om det aktuella besöket i sommarlandet bara är ett vagt minne när du återvänder till din fysiska kropp.

Ni säger ofta att ni ska ”sova på saken”, på ett problem som ni förväntar er ha ett svar på när ni vaknar, och ofta är det så. Den mest spännande och tillfredsställande upplevelsen i sommarlandet är att möta dem som redan har gått över, möta dem som med tankens kraft nästan säkert redan har förändrat sitt utseende. De ser yngre ut och/eller är befriade från alla funktionshinder de kan ha haft på jorden. Här bör nämnas att du normalt går vidare till andra nivåer efter att du bestämt hur och när dina nästkommande upplevelser ska äga rum. Ingen tvekan om att du nu är mer medveten om skillnaden mellan livet på jorden och ”livet efter detta”. Du inser säker också att livet är evigt och i verkligheten finns det inget sådant som död så som ni ser den. Men, ja, den fysiska kroppens död finns och inträffar normalt enlig din livsplan.

Värdet av att ha ett ”liv mellan liven” är att du har gott om tid att smälta erfarenheter och förbereda dig för nästa. Det finns alltid en plan som, om framgångsrik, förflyttar dig längs din evolutionära väg. Dina vibrationer lyfts gradvis och blir allt högre när du passerar genom de olika vibrationsnivåerna. Fördelen med att kunna reinkarnera är att du har oändliga möjligheter att lyckas och att gå in i en högre vibration. När du har uppnått Ascension finns det ingen anledning att gå tillbaka till de lägre vibrationerna och du har ingen skyldighet att göra det. All materia kan verka solid och ofta mycket hård, men det är på grund av atomerna som vibrerar i mycket snabb hastighet och ger intrycket av att vara solid.

Många gånger under dina olika liv har du slutfört alla dina planerade erfarenheter och återvänt till Gudomen för att invänta ännu en resa till det okända. Det är Gudomen som skickar ut dig med syftet att genom dig få den erfarenhet och kunskap som du tar med dig tillbaka till Gudomen. Du är bara en själ av biljoner som med jämna mellanrum lämnar Gudomen för att göra ytterligare erfarenheter. Även om det huvudsakliga skälet är din utveckling så tjänar du också Gudomen. Det är ett förenklat sätt att se på saken, men förmedlar rätt intryck för att hjälpa dig förstå. Du får inte en mer detaljerad beskrivning förrän i de högre dimensionerna och kan ta till dig den.

En av de största sanningarna du någonsin kommer att ta del av är sanningen om livets syfte och vad det leder till, Du kan redan nu dra slutsatsen att en dag kommer alla själar att ha återvänt till Gudomen varifrån de kom. I det förflutna har själar gång på gång skickats ut för att uppleva, och varje gång har de återvänt till Gudomen som har vuxit på grund av detta. Att uppleva Gudomen är en tidlös upplevelse där själar är i gränslös kärlek och där tiden står still. Upplevelsen är sådan att de är mer än glada och extatiska över att förbli i Den Högsta Skaparens rena kärlek för alltid.

Det finns inget existerande språk som på ett adekvat sätt kan beskriver perfekt lycka och salighet. De flesta människor har på något sätt upplevt intensiteten i kärleksenergin, men bara som en svag återspegling av Skaparnas Kärlek. Ord kan inte beskriva en sådan översvallande upplevelse. Att i stora drag känna till vad framtiden bär med sig ge dig med all sannolikhet kurage och möjligheten att se den som en stor och spännande resa som aldrig tar slut, en resa full av glädje och lycka.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Varje dag kommer ni närmare den här periodens fullbordan och när den passerat växer även er medvetenhet. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har samma inre koppling till Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge