Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 27, 2011

SaLuSa, July 27, 2011

Som ni kanske inser så har många av de händelser som ni väntar på redan påbörjats tack vare våra allierades arbete. Planen har lagts på plats och steg för steg går den framåt, och då och då kommer ni helt säkert att se mönstret som börjar klarna och inse vad som händer. Ni kommer nu vid det här laget ha förknippat de allt sämre finansiella förhållandena i Västvärlden med de kommande förändringarna som drar nytta av det för att införa ett helt nytt system. Det har sedan länge utlovats och grundades av Saint Germain, som alltid har legat bakom det och som naturligtvis fortfarande arbetar mot dess införande. Hans engagemang har varit konstant sedan hundratals år tillbaka och han har arbetat i ert intresse för att se till fullbordan blir som planerad. I själva verket har Saint Germain, under många olika identiteter guidat er under tusentals år.

Ni är förståeligt nog ovetandes till stor del då det gäller hur många Mästare som har lett er civilisation ut ur mörkret och fört er på en väg av Ljus. De har kommit som ett resultat av era böner att bli frigjorda från träldomen av ogudaktighet och ondska som har ansatt er värld. De har dock varit tvungna att erkänna karmat som har varit involverat och tillåta att det får gå sin gilla gång. Vägen mellan vad ni kallar gott och ont har varit mycket smal, men nu har Ljuset gjort inträde och går vidare utan inblandning. Vägen är nu väl upplyst och de som är på den vägen är väl skyddade, under förutsättning att de är på vakt. Ni har naturligtvis också andra former av skydd, inte minst alla era egna guider och änglavarelser. Kalla på dem så ofta som ni behöver då de aldrig blir trötta på att utföra goda gärningar åt er och det ger dem stor tillfredsställelse.

Vad som än händer så blir det alltid en viss strid mellan folk, då det finns starka åsikter om vad som de sista månaderna innehåller för varje person. Låt helt enkelt andra hålla sina egna uppfattningar och oroa er inte för om de utmanar era egna, då er skapande kraft betyder att mer en väg leder till de sista dagarna då Upplyftningen äger rum. Till och med under sluttiderna så gäller fri vilja, och ni kan uppleva som ni önskar men vi säger följ era egna uppfattningar. Ingen bör utöva tryck på någon annan för att följa dem, utan tillåt varje själ att själv bestämma sig. Om saker och ting förefaller oklara för er nu, så kan ni vara säkra på att saker och ting kommer att klarna så att var och en av er vet vad alternativen är.

Vår närvaro kommer naturligtvis att vara ett starkt inflytande, och i viss utsträckning är det nödvändigt för er att veta hur ert framtida jag kommer att se ut. Från var ni nu är till vår nivå så är det ett stort steg framåt och ni har allt att vinna. Naturligtvis måste ni först nå de högre medvetandenivåerna, och ni kommer att veta om ni har lyckats att göra det. Vi har alltid informerat er att intentionen att lyftas upp är det första steget, men därefter måste ni sträva att leva det livet ni siktar på. Att vara i tjänst till andra kan ta er långt mot att uppnå era mål. Ni behöver inte åstadkomma mirakel, men genom bara ert exempel så blir ni till stor hjälp för andra. Se er själva i andra och vet att ni alla är En, då blir era uppgifter så mycket lättare.

Mina Kära, vi har aldrig tidigare varit så nära Avslöjandena, och det kommer stadigt inom sikte. Mer fakta om oss än någonsin tidigare kommer dock till allmän kännedom, och våra aktiviteter blir mer bekanta. Vi tillåter att det är dags för er att veta hur mycket som vi gör för er, och för närvarande är vi ganska sysselsatta med att hålla de mörka på plats. Vi ser till att deras planer bara har begränsad framgång, medan vi tar alla möjligheter för att vända saken till vår fördel. Eftersom vi vet vad de planerar, så blir det lätt för oss att blanda oss i genom närvaron av våra allierade. Vi kan naturligtvis handla direkt när det är nödvändigt, och göra det på ett sätt som inte gör att vi inte anklagas för inblandning i era affärer. Ni måste komma ihåg att som en civilisation så är ni på Jorden för att uppleva dualitet, och vi kan inte hindra er från att lära genom era egna handlingar.

Era spirituella framsteg förblir den mest väsentliga frågan för er, och det är i själva verket er anledning till att ni har tagit på er utmaningen att genomgå dualitet. Det har varit tufft och krävande, men från detta har ni lärt er ett enormt antal lärdomar. Att återgå till Mästarrangen sker inte på en dag, men det har alltid varit ert mål. Många av er står på randen till att lyckas och ni kommer att finna att upploppet mot Upplyftningen blir lättare för er av den anledningen. Var och en av er har gått med på en livsplan för att föra er precis dit ni vill, så följ er intuitiva guidande. Inga två personer är precis desamma, men ni kommer att träffa på själar som har en mycket liknande inställning. Det är vanligen av den anledningen som ni attraheras till varandra, och grupper bildas som harmoniskt kan arbeta tillsammans med varandra.

Vi skulle tysta krigets kanoner om det så krävdes från gudomliga instruktioner, och vid ett visst tillfälle så kan det bli nödvändigt. Under tiden kan vi inte blanda oss i affärer som involverar två nationer, och varje skärmytsling är en ny utmaning för att finna fredliga lösningar. Tyvärr finns det de som har ett intresse av och tjänar på krig, som inte har någon intention att stoppa dem förrän de får vad de vill ha. Påtryckningar från andra länder är ett steg i rätt riktning, men det bör vara möjligt att introducera en fredlig lösning om fred ärligt önskas uppnås. Dagarna då man startade beväpnade krig mot varandra försvinner snabbt, och det blir en deklaration av total fred i världen inom en närma framtid. Vi skall då tillåtas att vidmakthålla den, och alla krigsmaskiner och vapen kommer att förstöras. Ni kan helt klart inte tillåta existensen av sådana låga energier om ni för Ljuset till Jorden och är i en process för att gå mot Upplyftningen.

Vi kan föra krig, men som del av den Galaktiska Federationen så är det vårt ansvar att stoppa dem överallt i Universum. Vi gör så via förhandlingar, och det finns ingen situation som våra diplomater inte kan övervinna. När det gäller er så har vi många gånger erbjudit att införa fred på er värld, men ni vet redan att våra erbjudanden förkastades. Denna gång besvarar vi kallelser på fred från er befolkning, och svarar på det Gudomliga förordnandet som har satt ett datum på plats från och med vilket alla krig kommer att upphöra.

Jag är SaLuSa från Sirius, och känner mig privilegierad att vara en del av en kosmisk organisation vars öde är att föra fred till er belägrade planet.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge