Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 29, 2011

SaLuSa, June 29, 2011

Vid det här laget så har ni en bra idé om vad ni kan förvänta er under de slutliga dagarna av dualitet. Ut ur kaoset och osäkerheten kommer förändringar som kommer att sätta scenen för vad som följer efter Upplyftningen. Alla kommer till slut att lyftas upp till en högre dimension där ni kommer att ha en grad av perfektion som inte för närvarande finns på Jorden. I själva verket så kommer allt som inte är av samma vibration inte att kunna träda in i den högre dimensionen och kommer att attraheras till dess lämpliga nivå. Nu förstår ni varför det finns så stor betoning på er individuella utveckling. Det är er sak om ni lyfts upp eller ej, men om ni gör det så är det inte mycket som behövs från er att nå de högre nivåerna. Det är i stort sett en fråga om intention och att leva er förståelse av vad det innebär att vara En med Allt Som Är. Det är kärlek i aktion och det kommer att ta er hela vägen till Upplyftningen och sen vidare. NI behöver inte tillhöra någon särskild grupp, då det är något som är mycket personligt och inom er förmåga.

Det finns ingen upplevelse som liknar att finna sitt sanna Själv, och att leva ut sina egna uppfattningar trots distraktioner och försök att leda er bort från er väg. Er makt ligger inom er förmåga att stå stadigt när andra runt omkring er inte klarar att övervinna utmaningarna från de mörka Tjänarna som alltid finns. Kärlek är den mjuka energin som är den högsta energin, som inte kan förstöras och förblir helt mäktig. Det är energin av vad ni kallar mirakler, och den kan användas redan nu och uppnå resultat. Den ges av Gud och kan inte tas bort från er.

Vi har tidigare nämnt att de själar som har lämnat Jorden, kommer att ha precis samma möjlighet att lyftas upp som de bland er som fortfarande finns kvar på den. Vad ni kanske inte är medvetna om är de som är av en högre vibration, kommer vid en viss punkt kunna träffa er igen när Jorden höjer sina vibrationer. Slöjan mellan dimensionerna kommer inte längre att existera, och det blir en del otroliga återföreningar med de som aldrig trodde att de skulle se varandra igen. NI kommer dock inte att vara tillsammans permanent förrän Upplyftningsprocessen är helt genomförd. Vi vet att en del av er besöker de högre dimensionerna när ni lämnar kroppen, antingen turligt eller med avsikt. Det finns i själva verket lagar som bestämmer om inträde till de Astrala regionerna, och inte alla skulle tillåtas att föras in i dem. Till exempel själar som lämnar sina kroppar i en nära-döden-upplevelse träffas normal innan de kan inträda i sådana regioner. Resultatet är att de flesta av dem återgår till sina fysiska kroppar, när de förstår att deras tid på Jorden inte är till ända.

Det finns så mycket att lära sig om era framtida liv, och allt är vackert, lyckligt och mycket harmoniskt. Till och med i era vildaste drömmar har ni inte kunnat infånga känslan av Enhet som existerar i de högre dimensionerna. Det är i sanning en gudomlig existens där ingen brist finns, då ni har era egna skapande krafter. Hur skulle ni tycka om att vara där inga pengar utväxlas, där det inte finns något behov av sjukvård eller läkare för den delen? Där era liv inte styrs av hur mycket tid ni har, där resandet inte längre är prövande, och ni kan leva i ert drömhus? Denna verklighet ger er något att sikta på, och gör ansträngningarna som ni lägger ned så värdefulla.

Förstå att alla själar i ert universum genomgår samma utvecklingsnivåer mot Källan. För er är Upplyftningen det första större steget som kommer att lyfta er upp till nivåer där ni kan träffa ett enormt stort antal olika själar. Distans är av föga betydelse då ni förflyttar er via tankar och ni kunde om det blir nödvändigt förhandla om ”wormholes” till andra universum. Ni kommer naturligtvis att ges den nödvändiga handledningen så att ni tryggt resa runt. När ni reflekterar på vad vi har sagt att förvänta er i era framtida upplevelser, så kommer ni att förstå att de är helt normala. Det är de nuvarande livsupplevelser som är specifika för den tredje dimensionen och dualitet, vilket aldrig var tänkt att vara permanent. Det är därför som solcykeln var planerad att avslutas år 2012, och på så sätt skulle varje själ ges tillfället att höja sig upp och ur det.

Eftersom ni inte behåller långa minnen om era tidigare liv, så har ni igen känsla av att ha varit i de lägre dimensionerna under en sådan lång tid. Om ni hade sådana minnen, skulle dagens situation vara så mycket mer spännande, då liksom för alla långvandringar så är det en härlig känsla när ni kommer till slutet av resan. När ni börjar lära er om ert sanna förgångna och hur ni blev till så uppstår en helt ny bild. Vi är i detta tillsammans och en underbar förening av själar kommer att äga rum, som kommer att se hur vi resar till yttersta kanten i ett äventyr efter det andra. Vi från den Galaktiska Federationen utgörs av enheter av Varelser som ofta håller ihop under tusentals år. Det är därför som vi kan tala utifrån erfarenhet när det gäller er historia. Kom ihåg att vi inte åldras som ni gör, och bytandet av en kropp till en annan är ett val, liksom när ni sätter på er nya kläder.

Mina Kära, kan ni nu se hur viktig tankens kraft är, vilket är varför ni skall försöka att utveckla den samtidigt som ni lär er att kontrollera dess användning. Ha ingen rädsla, då det kommer att finnas mycket hjälp tillgänglig för er då ni anskaffar er sådana färdigheter. Det är varför som även i er dimension så anses tankar medföras samma ansvar som handlingar. Anledningen är att båda för energi med sig, vilket kan bli missbrukat om man inte är försiktig. Vi skapar genom tankekraft, ibland individuellt eller i grupper beroende på vad det gäller. När det gäller er så kan vi hela er enbart med tankekraft, läsa era tankar och överföra våra tankar till er. Det är något som ni gör, även om ni inte nödvändigtvis är medvetna om att ni gör det. Så ni kan se Mina Kära, att ni är mycket mer komplicerade Varelser än ni tidigare tänkte er, och har en enorm potential som ni nu kan börja utveckla.

Jag är SaLuSa från Sirius, och det är underbart att vara med er vid en tid då ni är så mycket mer mottagliga för sanningen. Hitintills har era sinnen varit infiltrerade utav falsk uppfattningar och information som är tänkt att missleda er. De mörka Tjänarna använder fortfarande nyhetsmedia för att förgifta era tankar, och orsaka rädsla bland er. Ni är nu dock visa när det gäller deras metoder, och de har inte samma makt över er längre. Förbli i er kärlekscentra och lev från hjärtat, och så kommer ni att göra en god gärning för andra själar genom att dela det med dem.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge