Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 1, 2011

SaLuSa, July 1, 2011

Det hela har nästan kommit till ett avslut, då förberedelserna som har gjorts för att genomföra avslöjandena är mycket avancerade. När man har med de mörka Tjänarna att göra kan man tyvärr inte lita på vad de säger, men som tur är så kan vi läsa deras tankar då vi är med dem. Det är användbart eftersom vi inser att trycket nu påverkar dem, och plötsligt så är de nu bekymrade över vad framtiden har att erbjuda dem. För de som har begått mer allvarliga brott mot er så har insikten om allvarligheten av dem skakat deras självförtroende att gå fria från sådana brott. Vi har erbjudit en utväg så att vi kan gå vidare med de uppgifter som är nödvändiga. En utväg innebär inte undvikandet av rättvisan, utan deras bortförande till en säker plats, för att hålla dem ur vägen från alla tills att de kallas för att stå till ansvar för sina brott. Naturligt nog så kommer många, många människor att bli mycket allvarligt chockade när de får reda på sanningen, men vi kommer att göra det klart att vi inte kommer att tolerera hämndhandlingar och att våld av alla typer är avskydda. Vi kan säga att det kommer att bli mycket som pågår som kommer att hålla era tankar på uppgifterna som ligger inför er. Vi skulle inte vilja att ni ödslar er energi eller tid på meningslösa handlingar, när det finns så mycket att göra av en positiv karaktär.

Ni har nog lagt märke till att trots bristen på bevakande från er nyhetsmedia så finns det tilltagande oroligheter runt om i världen. Demonstrationerna ökar och blir väl understödda oberoende av motståndet de möter. Det är ofta myndigheterna som är grova och startar våldet, vilket är meningslöst och bara uppmuntrar hämndaktioner. Vi undrar när Människan kommer att lära sig att fred uppnås genom dialog och sunt förnuft. Vad allt detta visar är att folk har insett att den slutliga makten finns hos dem.

Av vilken anledning väljer ni era representanter egentligen, förutom att uttrycka era åsikter och förväntar från dem att de agerar. Om ni inte kan få stöd genom er röstsedel så är det sorgligt att andra sätt väljs. I framtiden kommer vi inte att ha några sådana problem, då folket som representerar er kommer att utväljas utifrån hur de passar för jobbet. Det betyder att vara tillräckligt avancerad för att agera i enlighet med Universal Lag, och behandla alla människor med kärlek och respekt. Till slut kommer ni att kunna tillhöra det Spirituella Brödraskapet och det blir förenligt med er egen nivå av Kristet Medvetande.

Då tiden närmar sig Upplyftningen, så kommer förändringarna i era medvetandenivåer att bli högst märkbara. Detta i sig självt kommer att föra mänskligheten till en nivå där det blir en större grad av harmoni och mycket mindre av oharmoniska handlingar. Ett lyckligt liv kommer att växa ut ur kaoset, som kommer att användas för att skära av banden till allt som finns kvar av det gamla paradigmet som inte kan ha en plats i den Nya Åldern. NI kommer snart att se att mycket lite av vad ni har tagit för givit som ert levnadssätt kommer att tjäna er i framtiden. Allt skall lyftas upp och slaveriets ok tas bort. Det kanske låter dramatiskt men vi kan försäkra er att ni har gett bort så många av era rättigheter, och ni har inte insett att det ägde rum. Ni har inte ännu upplevt sann frihet, men det kommer och de första förändringarna kommer att äga rum innan Upplyftningen, då alla drakoniska lagar för att hålla er under kontroll blir annullerade. Ni behöver knappt bli informerade om de nya Lagarna, då de alla kretsar runt Ovillkorlig Kärlek.

Vad som kan kännas som utom räckhåll för er nu blir lättare med tiden, särskilt när ni finner att folk runt omkring er också snabbt förbättras till det bättre. På grund av ökningen av de inkommande energier så betyder de kontinuerliga förändringarna i medvetande att ni har mer hormoniska förhållanden med varandra. Om möjligt bör ni försöka odla bättre förhållanden då ni går mot Upplyftningen. NI kanske ser detta som en självpåtagen test av hur ni gör framsteg, och ni bör i själva verket lägga märke till en ständigt ökande framgång. Att vara lugna i alla situationer kommer inte att bli lätt, men med er kunskap och förståelse så har ni ett försprång framför många andra. Det kommer att uppmuntra andra att följa ert exempel, och ni gör ert bidrag till att föra fred till Jorden.

Vid vår nivå kommer ni att finna att ombord på skeppen så är atmosfären så vilsam och upplyftande. Vi har inget som skapar osämja och alla opererar med en fortlöpande känsla av glädje och lycka. Till exempel, inget av vad vi använder ger ut skadliga energier, och det inkluderar det naturliga skenet som kommer från skeppet. I själva verket så är alla källor rena, och opererar med energi som är fritt tillgängligt. Då det gäller utomstående källor så är våra skepp skyddade från vad som annars skulle vara skadlig strålning. Skeppen har också en nivå av naturligt medvetande, och kan automatiskt hantera dessa problem. Till och med era vetenskapsmän förstår sådana tänkbarheter, då de har tagit isär och undersökt några av de infångade och kraschade skeppen. Det betyder att ni inte längre kan vara säkra på vems skepp som ni tittar på i skyn. Det förklarar en del ovanliga incidenter som inkluderar bortrövande och boskapstypning.

Vi vill hellre att ni koncentrerar er på den omedelbara framtiden och håller er förberedda för den. Vad som pågår runt omkring er kommer att förklaras när vi fritt kan landa för att ta kontakt med er. Vi har naturligtvis gjort så sedan urminnes tider, men ett officiellt erkännande av vår existens är viktigt för vår plan. Vi måste välkomnas och kunna röra oss tryggt bland er, då vi helt klart önskar en fredlig relation med er. För närvarande är det omöjligt på grund av den fara ni är utsatta för. Vi tar vårt ansvar mycket allvarligt och skulle inte vilja involvera er i några bataljer med de mörka Tjänarna. Det kommer att klara upp sig mycket snart, och vi ser helt klart fram emot ett stort firande när vi till sist kan träffa er på Jorden.

Kontakterna har för länge sedan gjorts med de som skall göra uttalandena vi önskar. Det finns ett slutligt datum vid vilket vi kommer att behöva snabba på ting, och möjligtvis ta saker i egna händer. Vi skulle hellre ses som att vi handlar i enlighet med ert protokoll, men tiden går allt fortare och vi är fullt redo att gå vidare med våra planer.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vi är en av ett antal olika civilisationer som är medlemmar av den Galaktiska Federationen, och väntar på att bli bland de första att landa på Jorden som en del av Första Kontakt. Under tiden skickar vi vår kärlek.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge