Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 27, 2011

SaLuSa, June 27, 2011

Vi har nämnt vissa restriktioner som gäller för våra aktiviteter när det gäller er. Det finns alltid vad ni skulle kalla en högre auktoritet, vilket i vårt fall är Varelser av Ljuset som övervakar hela Universum. Vi vet att en del av er undrar varför de mörka Tjänarna förefaller att tillåtas betydligt större möjligheter att blanda sig i era liv. Det är därför att dualitet är en kamp mellan mörkret och Ljuset för dominans av er planet. Det finns dock restriktioner och vi kan till exempel referera till det gudomliga påbudet att ingen militär makt kommer att tillåtas att använda kärnvapen, eller att starta det Tredje Världskriget.

Som ett resultat av att ni har uppnått en högre nivå av medvetande har ni dessutom förtjänat rätten att gå vidare mot Upplyftningen utan förhinder. De mörka Tjänarna har redan förhindrats från att förstöra Jorden, vilket var resultatet av ett annat påbud som kom direkt från Gud i ert Universum. De kunde mycket väl nyligen ha orsakat det som skulle ha lett till en sådan stor förstörelse, och i själva verket var det inte det enda tillfället då ett sådant hot kunde undvikas.

Så Mina Kära, ni kan se att kampen är långt ifrån ensidig, och tyngden i balansen har förts till Ljuset, som har blivit den dominerande kraften. Det är bara en tidsfråga innan det transmuterar de lägre energierna, och det blir totalt med kommandet av Upplyftningen. Ni behöver därför inte bli alltför bekymrade över rykten om jordomskakande händelser eller katastrofer. Vi ser er fortsatta ansträngningar att föra mer Ljus till Jorden, vilket är er garanti för en framgångsrik och trygg väg till slutet av cykeln. Det kommer visserligen att bli fysiska förändringar som måste äga rum för Moder Jords egen rening, men dessa kommer att modereras av oss då det är möjligt.

Vad vill se är en fortsatt snabb tilltagande nivå av ert medvetande, som skulle föra närmare i tiden möjligheten att föra in fred till planeten. Ni kan uppnå sådana mål, om ni bara fokuserade er på framtiden och inte ger er energi till negativa möjligheter som i vilket fall som helst inte kanske händer. NI kan praktiskt taget avväpna de mörka Tjänarna genom att förneka dem de lägre energierna som de när sig på. Vad vi ofta nämner, så att budskapet når er, är att rädsla är vad de mörka Tjänarna söker att skapa. NI kan förneka dem framgångar, genom att förbli centrerade och lugna, och inte låta andra störa er förmåga att vara En med Allt Som Är. Det är precis vad ni siktar på då ni utvecklas, och förbereder er själva för ett underbart liv i de högre dimensionerna. Ingen kan göra detta för er, så ansträng er med uppgiften och vet att ni får en enorm hjälp.

En del av er som är upplysta finner att det är tufft, när ni är en ensam röst inom er familj och möjligtvis också bland vänner. På grund av era uppfattningar så kan ni till och med bli avskärmade från de som bör förbinda sig med er i kärlek. Trots detta håller ni er fast vid styrkan av dem, med den inre kunskapen som kommer från hjärtat. Det kan vara ett ensamt liv och få er att längta efter någon som ni kan dela er kunskap med. Har ni därför tänkt er möjligheten att det inte är en tillfällighet att ni finner er i denna situation, då det är klart att ni är menade att vara en katalysator för att hjälpa de som omedelbart omger er.

Ni kommer att behövas mycket snart, när avslöjandena äger rum kommer det att fråga vad de ska tro på, särskilt då den otvetydiga närvaron av rymdskepp kommer att föra fram frågor om dess besättning och passagerare. När det når en punkt då förbindelsen mellan dem och den Mänskliga Rasen är bevisad så blir det många istadiga som kommer att förkasta idén. Ljusarbetare och andra som har ett öppet sinne finner sig själva, då mjuka men ända klara svar måste ges. Ni kommer att ha ett arbete att utföra, men då ni har blivit väl förberedda för ett sådant tillfälle så bör ni kunna hantera det med lätthet.

Vi har alltid indikerat att en del av avslöjandena skulle vara en ökande närvaro i ert luftrum, och vi skulle göra oss själva igenkända genom att flyga över större städer. Vi ser detta som att lugna ned folks sinnen, då det kommer att visa att vi kommer för att tillåta er att bekanta er med våra skepp. Hitintills har vi varit försiktiga för att se till att beskådningarna av oss inte är överväldigande, och att antalet skepp närvarande inte sågs som ett hot mot er. Nu förefaller det dock som att det blir en upprymdhet när många skepp ses samtidigt.

Förhållanden på Jorden blir värre på många olika nivåer, och trots era egna slutsatser om hur allvarligt skadan är på grund av skövlandet av skogen så fortsätter det att tillta. Människan förefaller att ignorera Naturens behov och de många arterna som är beroende av en god livsmiljö för sin överlevnad. Som en konsekvens så är Naturen obalanserad och en del arter står när utrotning. Det är då bra att när vi kommer så kan vi sätta stopp på sådana destruktiva handlingar. Vi förstår att en del människor har blivit drivna till dessa oönskade sätt, då fattigdom har drivit dem dit. Dessa problem kommer att utsuddas ganska snabbt, då välstånd kräver att rikedomarna i världen blir rättvist fördelade. Sådana planer finns redan på plats och har avancerat tillräckligt så att de kan sättas på plats.

Vi har fördelen att helt förstå orsakerna till era problem, och en del är resultatet av Illuminatis politik. Att hålla er i ett tillstånd av brist håller er också i ett tillstånd av kontroll, och det kommer att förändras för inte någon person kommer att ha brist på något alls. Livet kommer helt plötsligt att vara fritt från de begränsande anledningarna för er olyckliga och den misär som så många befinner sig i. Allt är inkluderat i planen och ni kommer nödvändigtvis att bli positivt överraskade utav hastigheten av operationerna. Vi har miljontals av skepp till vårt förfogande och också personalen som behövs så det finns ingen uppgift som är alltför stor för oss. Faktum är att vår teknologiskt avancerad utrustning är så överlägsen allt ni har sett, även om en del av era vetenskapsmän har de rätta idéerna så kan de inte bevisa att det fungerar.

Jag är SaLuSa från Sirius och våra meddelanden kan vara något intensiva då ni är så nära uppenbarelserna som automatiskt kommer att leda till avslöjandena. Vi väntar med stor förväntan och se fram emot våra första kontakter med er.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge