Home > > Mike Quinsey - 22 maj 2020

Mike Quinsey - 22 maj 2020

Mike Quinsey

Era upplevelser sedan 2012, som var slutet på den senaste Tidsåldern, har tydligt visat att ni går igenom en förändring som gör att ni kan släppa det gamla, vilket inte tjänar något fortsatt syfte. Ni är i förändringsprocessen som leder er till nästa skede i er evolution. Tydligt är, att när en cykel avslutas, så är det nödvändigt att göra en uppstädning för att förbereda er för nästa stadie i er utveckling. Det kommer även att ”skilja agnarna från vetet” så att var och en kan fortsätta att följa sin väg, utformad för att medge vidare framåtskridande på en nivå som ger er möjligheter att uppleva nästa stadie, vilket är nödvändigt för att expandera ert medvetande ännu mer.

Framtiden är utformad så att er fortsatta evolution är säkrad, då ni har erfarit många liv i djupen av de lägre vibrationerna som var ert Helvete på Jorden. En del själar blev fast i dem så hårt att de inte kunde dra sig ur dem, medan andra tog på sig utmaningarna som lagts inför dem upprepade gånger, men kunde överleva. I den fria viljans Universum tilläts ni att välja era erfarenheter även om ni med vägledning tog råd från de som redan nått en högre medvetandenivå.

Förstå att ni ställde upp frivilligt för att vara med om de lägre vibrationerna, fullt medveten om att ni i stort sett fick klara er själva, även om hjälp alltid fanns inom räckhåll. Det som attraherade er var, att om ni lyckades, skulle ni kunna avancera mycket snabbare och bli mycket starkare av det. Så det är med full beundran som vi applåderar vad ni åstadkommit och vi kommer att kliva åt sidan och välkomna er till de högre dimensionerna. Detta kan verka lite väl tidigt med tanke på att det ännu är en bit kvar, men ni har klarat av den svåra biten och vi stiger nu upp till en ny nivå där ni kommer att få uppleva den Stora SolLjusFlamman från Solen, som omgående lyfter er upp till den nya Jorden – er Uppstigning.

Ni kanske inte inser hur priviligierade ni är som får vara på Jorden i just denna stund av Uppstigning och det kan ses som det mest spännande ögonblicket i ert liv. Kan ni föreställa er lättnaden som ni kommer att känna då ni äntligen har lyckats, och liggande framför er de många möjligheter att välja bland för era nästa erfarenheter, som blir de mest stimulerande inom Ljusets riken. Ni behöver inte längre leva som förr utan i stället ha absolut frihet att själv ordna det ni behöver genom tankens kraft. Vänner och familj kommer att vara blott på en tankes avstånd vilket underlättar kontakten mycket.

Vi vill muntra upp er genom att ge en glimt in i er framtid som uppstigna varelser, och vi kan verkligen uppskatta hur mycket ni har gått igenom för att bevisa er styrka och hängivenhet till Ljuset. Det blir ganska naturligt när ni stigit upp, att i något stadie också vilja hjälpa andra på deras väg. Ni kommer att ha många vänner och även släktingar som följer er i fotspåren och det är förståeligt om ni vill hjälpa dem och den möjligheten kommer ni att få.

Mänskligheten har nu tid att gå igenom en period av introspektion, då det har blivit tydligt att den gamla livsstilen inte har visat sig vara adekvat eller stöttande för de som önskar förbereda sig för Uppstigning. De högre vibrationerna tar redan fram det bästa hos många människor och det finns mer sympati för de själar som nästan inte kan överleva i sina egna mijöer. Ojämlikheterna mellan olika grupper är klart uppenbar, fastän de borde vara som ett, eftersom Allt är Ett. Medan det vore riktigt att säga att många har valt sitt eget öde, finns det ingen anledning till varför de inte skulle ges sin rätt att leva lyckliga och tillfredsställande liv.

Livet på Jorden kunde ha varit en härlig och lycklig upplevelse, men de Mörka som tror att de på något sätt är förmer har avsiktligt hållit uppfinningar och framsteg exklusivt för sig själva. De som bebott ytan har varit under Illuminatis kontroll under eoner av tid, men turligt nog har Alliansen nu vuxit i styrka till den punkt att de är den dominerande kraften. De har tagit på sig att bryta de Mörkas dominans och har redan satt många bakom galler. Ytterst är det säkrat att Mänskligheten blir medveten om hur de har variit instängda i ett ”öppet fängelse” under så lång tid och accepterat det som normalt. Det är långt från sanningen, och tillsammans med vänligt sinnade RymdVarelser som väntar på ett tillfälle att få presentera sig och få fram förändringar, kommer det att föra er in i en Ny Tidsålder.

Kära Ni, ni sticker ut på Jorden som fyrbåkar av Ljus och förstår knappt hur mycket ni lyfter upp andra genom er närvaro. Ni utsöndrar en energi som är lugnande och betryggande för de som är insnärjda i de lägre vibrationerna på grund av de lägre livskvaliteterna. Ni kan vara säkra på att de inte blir bestraffade utan de har behövt upplevelserna på en sådan nivå för att väckas till sanningen. De i sin tur ger andra möjlighet att visa sin sympati i deras svåra situation, och hjälpa på ett sätt som visar deras kärlek och ljus för dem som anses vara mindre varelser.

Ni lever i en illusion som har blivit er verklighet och därför är det så långt bort från era sanna jag. Ni lever ett påhittat liv fastän det är gjort på ett sådant sätt att ni kan lära er av det och utvecklas. Era sanna Jag är ert GudsJag som är kvar på andra sidan slöjan och som övervakar ert liv på Jorden. Det är källan till ert varande och ert ständigt närvarande GudsJag med evigt liv, och har mycket att göra med att hjälpa er uppfylla er livsplan. Många har valt sitt eget öde och det finns ingen anledning till varför de inte skulle ges rätten att göra så och leva lyckliga och tillfredsställande liv.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fulländning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag, och alla själar har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?