Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 29 mars 2019


Mike Quinsey - 29 mars 2019

Mike Quinsey

Människor har nu under en tid vaknat upp inför sin förmåga att kräva bättre representation, eftersom deras ledare verkligen inte har folkets bästa högst upp på sin prioritering. Det verkar som om vissa ledare är mer intresserade av service till sig själva, och det är på tiden att mer uppmärksamhet ges till folkets behov. Regeringar har visat sig vara för stora för att ge nödvändig personlig uppmärksamhet till de problem som uppstått. Det finns ett uppenbart behov av mindre grupper som ges tillräckliga befogenheter att betjäna människor på ett mer personligt sätt. Att inrätta lokala råd är ett uppenbart val under förutsättning att råden ges tillräckliga befogenheter och det ekonomiska stöd som behövs. I vissa länder ignoreras folket helt och hållet och har öppet stått upp mot de ansvariga. Förändringstrycket är mycket starkt och förändring måste komma om ni ska vara med er tid. Behovet av förändring kan inte hållas tillbaka eftersom drivkraften är alltför kraftfull, men ibland är det svårt att komma igång när de mörka fortfarande stör utvecklingen.

Den större planen för er utveckling har funnits i eoner av tid, och den bygger på erfarenheter från många olika grupper. Man kan helt klart säga att er plan har testats och åter testats, och har fördelen av att vila på kunskap som tidigare förvärvats. Era livsstilar kan vara olika men den grundläggande erfarenheten är anpassad till alla sorters själar. Huvudsyftet är att uppnå insikten om själsgruppernas existens och att veta att ni alla kommer från samma Källa - Den Högsta Skaparen. Ni må "bära" olika kroppar och er livsstil må vara ovanlig, men faktum kvarstår att ni alla är själar som har kommit från samma källa. Ni har alla samma mål vilket är att föra era erfarenheter tillbaka till Källan (the Godhead).

Den enorma rymden som verkar oändlig ligger bortom en dödligs fattningsförmåga, även att fatta att den är fylld av en enorm mängd livsformer i olika utvecklingsstadier. Det väcker fråga om vilken stor livsform som övervakar allt detta, och hur en sådan massiv uppsättning kan styras och administreras så utmärkt att allt verkar fungera så smidigt. Ja det får förbli ett mysterium tills du själv är mer utvecklad och kan förstå det. Du har fortfarande mycket att uträtta och lära och du är bara i början på din resa. Längs din väg har du en del begrepp att lära dig att förstå, det svåraste att inse är kanske det faktum att allt sker nu. Fundera på det, och om du är redo hjälper dina guider dig att förstå en annan typ av existens. Det kallas framsteg när du gör din returresa till varifrån du en gång kom.

Den isolering som ni tycks ha befunnit er i under tusentals år är för att se till att ni, som en planet med fri vilja, får lov att leva ut er frihet och följaktligen ansvara för konsekvenserna. Det är ett säkert sätt att lära sig utvecklas på ett sätt som resulterar i er gradvisa utveckling. Besökare till er planet hålls naturligtvis normalt på avstånd, eller är begränsade till att enbart observera. Ett undantag var förekomsten av Anunnaki, som genom sina handlingar förmedlade en fas i era nödvändiga erfarenheter, samtidigt som ni rensade gammal karma. Det är sant att ingenting händer av en slump, och händelser av något så när stor omfattning kan hjälpa många, många själar, även om de inte är direkt involverade i händelsekedjan. Karma har tjänat sitt syfte och är nu inte nödvändig i samma utsträckning som tidigare, eftersom den mesta nu rensas väldigt snabbt.

När planen för din individuella utveckling utarbetas tilldelas du guider som har erfarenheter av att hjälpa er genomgå sådana saker. De kommer att leda dig och inspirera dig så att du så långt som möjligt följer din överenskomna väg. Att hjälpa andra själar framåt är de mer utvecklade själarnas arbete, och de har erfarenhet av samma typ av utmaningar som du står inför. Ibland känner du dem omkring dig tillsammans med avlidna inom din egen familj, vilka älskar att ibland besöka dig för att se hur det går för dig. De vill att du ska veta att de är med dig, och ibland känner du dem omkring dig. De sitter inte med dig i badet eller gör något som du skulle finna pinsamt, men särskilt i dina tysta och lugna ögonblick väljer de att låta dig veta att de finns i närheten. Det är inte din fantasi som spelar dig ett spratt, så avvisa inte den där känslan av kontakt som du upplever.

Kan du föreställa dig glädjen och skrattet när de som har stigit upp får veta att du är tvungen att lämna jorden. Det finns ingen sorg eller klagan utan bara spänning över tanken att du återvänder till ljuset, och hela din familj och dina vänner som har gått före dig kommer att finnas där för att hälsa på dig. Av uppenbara skäl kommer det att bli festligheter runtom i det som kallas Sommarlandet. Det är absolut inget fel att se fram emot den återförening som väntar er, och med det rätta tillvägagångssättet kan ni njuta av er återkomst till de högre nivåer som ni kom ifrån för att inkarnera. Tänk på att inom de högre nivåerna har ni fortfarande en "jordisk kropp" men inte den tunga och täta version som ni lämnade bakom er, utan en kropp som kan förändras genom kraften i din tanke. Du kan bokstavligen tänka fram saker och ting.

Så som ni kan föreställa er, jämfört med era jordiska upplevelser som är väldigt krävande och ofta tröttsamma, känner du dig i de högre nivåerna uppiggad och full av liv. Så mycket så att du inte behöver lägga ner din kropp under längre perioder för att "ladda" den som du gjör på jorden. Så mycket är annorlunda men det kommer att vara i din smak och mycket tillfredsställande. Vi vet att några av er skämtsamt frågar om ni kan ta era mobiltelefoner med er, men i alla händelser skulle ni inte behöva dem eftersom ni kommunicerar genom tanken.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Källan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge