Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 5 april 2019


Mike Quinsey - 5 april 2019

Mike Quinsey

Bakom kulisserna sker väldigt mycket i en massiv gemensam ansträngning att förinta de mörkas makt genom att avlägsna källan till deras finansiering. Utan finansieringen kommer de snabbt att förlora sin maktposition och förmåga att kontrollera händelserna i världen. De kunde aldrig drömma om att de skulle kunna besegras och fortsätter att slåss in i det sista. Ljusstyrkorna har inte legat på latsidan och har under många år planerat Illuminternas fall. Det är dags att frigöra mänskligheten från det nät av bedrägerier som har plågat den i många, många år. Bedrägerierna hade sitt ursprung flera hundra år tillbaka och sedan dess har det varit som en cancer som glupskt slukat i sig allt som varit rent och värdigt att placera inför folket. Det geniala i pågående förändring till det bättre är att hålla tyst om den och i det tysta bygga upp en formidabel kraft till förmån för det goda och Ljuset. Följande utdrag är mycket upplyftande och täcker kunskaper som normalt inte är kända eller offentliggjorda:

UTDRAG FRÅN KRYON "PLEIADIER ÄNDRAR MÄNSKLIGHETEN"

Händelsen den 11:e september var den händelse som på några minuter spred medkänsla runt om i hela världen. På grund av den medkänsla som människor visade påverkades Jorden och det Kristallina Nätet förändrades ännu en gång. Utflödet av medkänsla på grund av de fruktansvärda scener som utspelades kommer aldrig att glömmas och ändrade allt. Ironiskt nog var det terrorism som skapade det, terrorism, en gammal energi som ska rensas bort. De som står för det gamla paradigmet, de mörka, gick samman och deras skapelse gav ett positiv utflöde av förändring på den här planeten. Ibland tar ni två steg framåt och ett bakåt, men vid dagens slut passerade ni markören. Jag ger er den här informationen, även om den är avancerad, så att ni alla får ta del av den. Vet att det finns en plan och att ni är villiga deltager.

Var varsamma och kloka och var medvetna om att en del av de saker som ni kallar vetenskap kommer direkt från Skaparen, givna till er för att rädda era liv. Vi behöver ert Ljus och vi behöver att ni stannar. Visdomen som följer i era fotsteg på planeten förändrade långsamt och stegvis allt. Du behövs och när du lämnar kommer du att återvända. Varför kommer du att återvända, jo, för du återvänder med en annan medvetenhet och insikt om mänskligheten, du återvänder med all den kunskap du har lärt dig tidigare gånger och du vaknar tidigt av dig själv. Du behöver inte gå igenom vad du har gått igenom den här gången. Du kommer att ha instinkten och insikten om att du är en del av Skaparen. Det här är nytt och det kallas utveckling av ditt DNA. Jag, Kryon, och de omkring mig är kära i er. Om ni kunde se vad vi ser skulle ni veta exakt varför vi känner som vi gör. Men det kan ni inte, det är gömt för er på ett sätt så att ni kan göra era fria val utan att påverkas av en massa andra-, tredje-,fjärde-, och femtehandsåsikter, och detta gör det ännu mer speciellt.

När vi iakttar er, och utan att ni vet det vi vet, litar ni på vägen. Ni litar på att den fungerar, nu älskar det osynliga och det räcker bra för oss. Den fungerar och bli inte upprörda av saker som inträffar och verkar driva utvecklingen bakåt. Se dem i ett större perspektiv, i en större tidsram där allt marscherar sakta men säkert framåt mot den markör där ni får frid. Det är på gång - hur snart vet jag inte, för det inträffar i takt med att det utvecklas och skapas av era fria val. Men bollen är ostoppbar – den rullar på år rätt håll och det är det vi ville berätta för er. Inte en berättelse fylld med information utan fylld med tacksamhet, med kärlek och med syfte. Vi vill att du ska veta att när du lämnar är du inte ensam, det kan du inte vara, det är omöjligt, Vi är med er hela tiden och önskar inte att det skulle vara på något annat sätt.

SLUT PÅ UTDRAGET

Hela tiden har Ljusstyrkorna arbetat i det tysta för att få slut på de mörkas aktiviteter. De har börjat med att på många olika sätt ta bort makten från de mörka. Att strypa det ekonomiska tillflödet är det mest effektiva sättet, att begränsa åtkomsten av tillgångar som de har tillskansat sig genom bedrägeri och oärliga medel. Smyghålen har stängts och i sin förtvivlan har de stulit tillgångar med oärliga metoder. Åtgärder har vidtagits för att motverka deras ansträngningar att fortsätta med sina fientliga aktiviteter. Dagarna som maktfaktor där de mörka dikterade mänsklighetens framtida väg är sedan länge förbi. Folk i allmänhet kommer att bli både chockade och förvånade över mänsklighetens sanna historia.

Planerna för en högst acceptabel framtid har man länge varit överens om, även om det måste sägas att det med tanke på er fria vilja inte exakt kan sägas hur framgången kommer att uppnås. Var förvissade om att ni kommer att bli starkt uppmärksammade på att följa den väg som läggs ut framför er. Ni har förtjänat rätten att gå hela vägen till Uppstigning (Assension) och den kan inte tas ifrån er. Under tiden kan ni börja planera inför de förändringar som kommer att föra er åt rätt håll, så att ni får skörda belöningarna för att ha passerat markören. Storslagna tider ligger framför er och planerna har framskridit tillräckligt för att skapa förändringar vilka kungör att en ny tidsålder är på gång. Många gånger har man försökt att låta er nyttja nya teknologier men hittills har de mörka hindrat dem från att introduceras. Det finns mycket som distraherat er, men ni har bevisat er förmåga att vända tillbaka till vägen med ännu större beslutsamhet.

Var och en av er är privilegierad att ha ett liv vid den här speciella tidpunkten. Många själar stod i kö i en önskan om att få den erfarenhet som skulle påskynda deras utveckling. Som ni förmodligen inser har ni var och en något att erbjuda som kollektivt positivt påverkar er utveckling. Även de med negativa avsikter har sin plats i planen och ligger till grund för händelser som har inspirerat er att resa er och övervinna utmaningarna. Några måste spela rollen som "motståndare" och därigenom kan även de göra framsteg. Det kan tyckas vara ett udda koncept, men för fram det Ljusa och det mörka till de situationer som behöver åtgärdas. Sanningen är att saker och ting är ordnade så att ni hjälper varandra att utvecklas.

Under den relativt korta tid som förflutit från starten av den här cykeln till nu har ni höjt era vibrationer och är väl placerade för att fortsätta med det. Många av er går stadigt på vägen mot Ascension och ert fokus drivs av er beslutsamhet att lyckas, vilket ni kommer att göra. Alla era ansträngningar har varit väl värda sitt pris och snart kan ni dra nytta av dem. Fortsätt att se framåt och inte bakåt, eftersom det förflutna inte längre kan påverka er framtid.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge