Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 27, 2010

SaLuSa, January 27, 2010

Det är en Paradox att under ytterligare ett tag så kommer saker och ting bli värre, men samtidigt blir det också bättre. Mörkrets krafter verkar alltid få mycket mer erkännande och publicitet för sina ansträngningar än något annat. Det är delvis därför att en stor del av allmänheten är djupt inne i negativiteten som media och press regelbundet förser dem med. Ni är i själva verket uppväxta med det och till slut har det ringa påverkan på era känslor. Efter en tid utvecklar ni en immunitet mot att bli chockade eller överimponerade, av till och med de grymheter som nästan begås på en daglig basis. När ni kan ta ett steg tillbaka och börja förstå varför saker och ting händer så kan ni se till den positiva efterföljden. Jordbävningen på Haiti har till exempel frambringat en mycket omtänksam och kärleksfull reaktion gentemot alla offren och har i många hjärtan uppväckt en stor önskan att hjälpa. Det tar inte slut där eftersom de högre vibrationerna av kärlek lyfter andra till samma höjd. Utav kaoset har en starkare fredsrörelse fötts, och de mörka Tjänarna har underskattat er reaktion. Faktumet att ni kontinuerligt möter sådana utmaningar är en utvecklande process som låter er överkomma än större.

Er styrka är ert svärd av Kärlek och Ljus, som skär bort skräpet och förbindelser som ni kanske har skapat under många livs tider som inte längre tjänar sitt syfte. Ni kommer snart att stå som en fyr av Ljus som inte längre kan antastas av de lägre vibrationerna. Känslor kanaliseras in i allt som är positivt och ni kan gå opåverkade av vad som pågår runt omkring er. Då vet ni att ni har nått ett högre medvetande. Upplyftningen kommer och ni kommer att segla igenom processen som uppnår er slutliga upphöjning. Det är ett sinnestillstånd med en stor intention att nå era mål, oberoende vad som kommer i vägen. Vi vet att ni kan klara det, men tyvärr så är inte alla redo att göra detta åtagande. Som vi ofta påminner er, fri vilja opererar på så sätt att ni själv bestämmer er framtid. Ni kommer dock att med tiden oundvikligen att hamna på vägen mot Ljuset. Så Mina Kära var snälla och oroa er inte för de själar som kanske står er nära, men som inte delar er vision för framtiden.

Ni är nu så nära att se början på slutperioden, och till en börja med kan det ge intrycket av kollapsandet strukturen av samhället som ni är vana att leva i. Bakom detta är det nya redo att rusa fram på scenen, och mycket är redo for den tiden. Våra allierade och vi arbetar nära tillsammans, för att ta första bästa tillfälle i akt att ändra Mänsklighetens inriktning. Avslöjandena förblir en viktig utveckling som måste komma före Överflödsprogrammen. Så mycket kan hända från vecka till vecka och det är därför som vi inte kan vara mer exakta angående de närmaste månaderna. En sak är säker och det är att resultatet blir ett slut på härskandet av de mörka Tjänarna. Deras kapitulation skulle vara välkommet, men de är inte av naturen att erkänna nederlag. Det är möjligt att vi till sist måste driva fram saken då vårt uppdrag nu måste starta på allvar. Driva fram är inte ett uttryck som vi tycker om, men det betyder inte fysiskt våld, utan snare liknar ett schack drag som leder till schackmatt.

Vi använder inte kristaller för att förutsäga framtiden, då vi har mycket sofistikerade datamaskiner som kan indikera alla de möjliga utfallen. Många olika tids projektioner kan leda er in i nya situationer, men till sist kommer ni alla att bli fullbordade såsom ni förväntar er eller önskar. Det hela är så att säga på väg in i en annan cykel som ni förtjänar och har medvetet eller på annat sätt förberett er för. Lika söker lika och det är därför som arbetet ni nu gör för att öka era vibrationer kommer att föra er vidare på vägen mot Upplyftningen. Använd er högsta förståelse till allt ni gör och vet att ni är i själva verket på vägen mot fullt medvetande. Var så gudlig som möjligt och se andra som del av er själv, då ni alla är En. Ha överlåtande med vad som kan ses som felande hos andra, och kom ihåg att ni inte har kunskap om deras livs plan. När allt kommer omkring så är det kontinuerliga omgångar av erfarenheter som ni alla har satt på plats för att vidareföra er andliga utveckling.

När ni väl är i de högre regionerna kommer ni att komma till liv och kunna göra vad helst ert hjärta önskar. Då skall ni helt och fullt erkänna Skaparens kärlek, för att ha gett er kraften att skapa allt som ger er lycka och glädje. Ord kan inte uttrycka undren i de högre regionerna, inte minst av all den ofantliga kärlek som omger allt så att det uttryckes till sin högsta perfektion. Det finns inget mörker bland dem, och ni lever i säkerhet och komfort utan några av de fysiska sysslorna som nu är del av era liv. Det kommer att bli berusande glatt och extatiskt, och ni delar det med likasinnade själar som också uppehåller sig i Ljus regionerna.

Glädje är vad var och en av er söker, men finner det svårt att hålla fast vid i dualiteten. När ni börjar känna kärlek för varje själ, och det är ömsesidigt, då tar ni ett steg närmare den Enhet som väntar er. På Jorden är himlen vad ni gör det till, men det når sällan de rena vibrationerna som finns ovan 3:e dimensionen. Ni skulle nog inte ha förväntat er något annat eftersom vibrationerna är alltför låga för att manifestera det som finns i de högre dimensionerna.

Mina Kära den Galaktiska Federationen är fullt förberedd för Första Kontakt, och snart kommer solida fakta presenteras inför er att vi existerar. De som redan tror så behöver inte detta men vi kommer för att hjälpa de som inte tror, så att de kan överkomma vad det nu är som blockerar deras accepterande av oss. Ni kommer att finna att alla som har varit i vår närvaro kan berätta om vår energi som är full av kärlek och får er att känna er insvepta i dessa energier. Vi kommer för att bli era vänner och inbjuder er att förena er med oss i det underbara äventyret som är på väg att starta.

Jag är SaLuSa från Sirius och känner mig så nöjd att med varje meddelande kommer vi lite närmare er. Våra allierade, som tjänar er som våra sändebud, gör ett magnifikt arbete och kan vara stolta över sina bidrag. En vacker dag kommer det att bli ett firande och ett sammanförande och hur glädjefullt det skall bli. Under tiden så lyft era tankar mot allt som är positivt och tveka aldrig. Jag välsignar er all med min kärlek och önskan om er framgång, i ert sökande efter fullbordan.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge