Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, October 26, 2009

SaLuSa, October 26, 2009

Vi vet att en del av er kan fortfarande inte förstå hur Gud kan tillåta allt det lidande som ni upplever, eller ser runt omkring er. Det får oss att påminna er om att ödets hjul startade vid början av den nuvarande solcykeln som startade ca 26000 år sedan. Oberoende av när de olika civilisationerna har kommit och gått, medvetande nivån har blivit kvar. Med andra ord, ni startar inte med ett tomt blad när en ny cykel föds, men ni har möjligheten att skapa något nytt jämfört med den föregående cykeln. Ni vet att det fanns två tidigare civilisationer som nådde en hög nivå, men idag finns mycket lite bevis för deras tidigare existens. Emellertid, de själar som också levde vid tidevarven för LeMuria och Atlantis har fört vidare dessa erfarenheter till dagens liv inom det undermedvetna. Ni har alltså skapat er existerande realitet som ett resultat av detta, och det är inte överraskande att ni finner att ni upprepar samma erfarenheter omigen. Varje ny cykel ger er en ny möjlighet att utvecklas vidare och undvika de misstag som gav upphov till de tidigare civilisationernas undergång.

Mina Kära, gud har givit er fri vilja och tillåter därför vad än ni väljer att erfara. Tack vare reinkarnation förstår ni att ni ofta kommer tillbaka för att ta del av och erfara vad ni har skapat. På detta sätt upplever och ser ni resultatet handgripligen, och hur skulle ni annars veta värdet av vad ni har skapat. När ni nu ser runt omkring agerandet av de som tjänar mörkret, är det därför att ni har tillåtit dem att skapa sin realitet utan att motsätta er den. Vi menar inte att ni skall ta till vapen mot dem, eftersom det inte skulle lösa problemet. Istället bör ni projicera ett nytt scenario, och genom era skapande krafter visualisera vad det är som ni vill skall byta ut den gamla realiteten med. Det är därför som det är så mycket betoning på att ni håller rätt vision av framtiden. Tankar attraherar den energi som kommer att manifestera ett resultat, och detta händer nu. Från detta kaos, vilket är renandet som sker, kommer ni att se de första tecknen på skapandet av en ny inriktning som uppfyller era drömmar om en fredfull och lycklig existens. Det är bara tiden som står emellan er och dess upprättande, eftersom det redan existerar på de högre nivåerna.

Ni attraherar alla situationer till er själva, och det gäller era vänner och familj som blir del av ert livs plan. I små grupper utspelas ert karmiska ansvar, och det gäller såväl positiva som negativa erfarenheter. Inom tvåtaligheten tillåts både mörker och Ljus att ta kraft på Jorden. Trots att ni har haft perioder av andlig upplysning och livet är allmänt behagligt och njutbart, er sanna historia visar att det inte har förblivit så då mörkrets Tjänare söker att ta makten och regera i ert ställe. Emellertid, så blir slutet av denna cykel på ”toppen” så att säga och ni kan uppnå upplyftning om ni så vill. Tiden har tagit slut för mörkrets Tjänare att fortsätta att utmana Ljuset, de har haft sina möjligheter men har misslyckats med att besegra Ljuset. Segern skulle alltid bli eran, den ända osäkerheten var hur detta skulle ske.

Aldrig någonsin kan mörkrets Tjänare besegra Ljuset, om ni vaknar upp och använder er av era medfödda krafter. Ni har naturligtvis tidvis somnat i mörkret av de lägre vibrationerna, och sådana perioder är Mörka Tider. Dock finns alltid Ljuset tillgängligt för att hjälpa till med ert uppvaknande när ni börjar vakna från sömnen. Nu växer Ljuset så snabbt att utvecklingen påskyndas och när ni väl kan se den nya inriktningen manifesteras vet ni med säkerhet att ni är vid resans slut. Allting är färdigt för en dramatisk serie av händelser, men vi ber er att fortsätta att vara tålmodiga och acceptera att allt är väl. Att vända på en situation som har skapats under århundraden sker inte omedelbart, men med vår hjälp kommer ni att se mycket snabba förändringar. Att det är i huvudtaget möjligt är tack vare de Ljusarbetare som har banat vägen under de senaste 100 åren eller mer.

Kan ni nu se att ni aldrig har blivit övergivna att ruttna i det fängelse Jorden har blivit. Det har aldrig funnits en tid då ni behövde möta mörkret ensamma. Andliga Varelser har alltid följt era framsteg, och har så mycket som möjligt guidat er till Ljuset. Vi av den Galaktiska Federationen är del av den familjen, eftersom medlemskap med oss är enbart öppet till dem som har genomgått upplyftning. Det är därför som ni snart skall förena er med oss och med stolthet arbeta tillsammans med era systrar och bröder. Skaparen har stiftat de Universala Lagarna och de tillåter att hjälp kommer till er från hela Universum. Er succé att jorda Ljuset på Jorden har gjort att de högre vibrationerna har fått uppmärksamhet från andra Varelser av Ljuset. Det finns en underbar känsla av enhet bland dem, och det är naturligt att de vill förena sig med er. Allt för länge har ni levt ett liv i separation, och ni har förlorat den naturliga känslan att erkänna själen i varandra oberoende av yttre sken.

Mina Kära, det kanske förefaller att vi predikar till er men vi ger er bara sanningen, då ni allt för länge har kontrollerats av dem som vill diktera åt er vad ni skall tänka och tro. Sök inom er om ni tvivlar och följ er intuition, och framförallt var beredda att ändra era mest heliga trosbegrepp om ni känner att det är rätt att göra så. Det är så många avslöjanden som kommer att ske, ibland kommer er hjärna att svämma över med frågor. Vi kommer att ge svar och vi kommer att gå vidare och ge alla de bevis ny har behov av. Vi vet redan vad era tvivel är, men hitintills har ni blivit tvungna att hitta era egna svar. Fortsätt sökandet, då många Upplysta är på Jorden för att hjälpa er hitta sanningen. Då ni ser motsägelser mellan två versioner, notera vad som känns riktigt från vardera och med tiden kommer allt att falla på plats. Som ni vet vid det här laget, er historia liknar mycket lite den officiella versionen, vilken är mer fokuserad på att dölja det förgångna från era ögon. Sanningen kan dock inte gömmas, och varje situation som har inträffat finns bevarad inom Salen av Journaler.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag känner era tilltagande energier som når oss och vi är enormt glada när vi ser era reaktioner till våra meddelanden. Det finns många sådana som oss som väntar på att anlända till Jorden, och de representerar era familjer från de högre dimensionerna, därifrån ni kom. Fortsätt såsom ni gör – är ett gott råd i dessa turbulenta tider och ha vetskap om att vi är alltid nära er.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge