Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 21 juli 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 21 juli 2017

Mike Quinsey

Man kan inte tro att vi är mer än halvvägs igenom det här året. Om ni någonsin behöver bevis på att det är speciella tider ni lever i nu behöver ni inte leta länge. Förändringar kommer troligen slag i slag, förändringar som kommer att föra er in i den Nya Tidsåldern, så att ni kan njuta av de framsteg och fördelar som uppnås. Ingenting kan stoppa dem från att komma till stånd och, som ni bör veta vid det här laget, målet är att uppnå den punkt då Uppstigningen sker. Vi ser hela bilden eftersom allt finns i "Nuet" och vi kan försäkra er, att allt går framåt och enligt den plan som fastställts av storslagna Varelser som övervakar och följer era framsteg. En del själar kommer inte att vara redo att göra Uppstigningen och det kan man heller inte förvänta sig. Även deras väg är planerad för att säkerställa att de fortsätter att utvecklas. Det är en väg som fyller deras behov och gör att de kan fortsätta att utvecklas. Ni vägleds alla av Högre Väsen under vissa stadier av er utveckling, Väsen som är hängivna sitt arbete, vilket inte upphör förrän hela den Mänskliga Rasen har stigit upp.

Ni befinner er i en tid när den nya cykeln etableras, varför det för många av er verkar som om ni bara står och stampar. Den oreda och de oroligheter som ni upplever är alla en del av de förändringar som befriar er från det gamla för att gå vidare in i högre vibrationer. Ni har en fot i den tredje dimensionen och den andra i den fjärde och inom kort kommer båda att befinna sig i den högre fjärde dimensionen, och alla de problem som hör samman med de lägre vibrationerna kommer att vara som bortblåsta. Det är en långsam men positiv övergång, som inte kräver någon åtgärd från er sida utöver att göra allt ni kan för att behålla en hög vibrationsnivå. Att vara positiv i alla situationer kräver en hängiven inställning från er sida. Negativitet och rädsla drar bara ner dina vibrationer, så du måste sträva efter att undvika att bli involverad i situationer som kan skapa detta. Behåll lugnet och hjälp till att höja vibrationerna genom att hålla dig balanserad och skicka ut kärleksfulla tankar där du finner disharmoni eller negativitet.

Er sanna historia har avsiktligt hållits tillbaka och förvrängts för att hålla er i Illuminaternas kontroll. Det är dock inte längre möjligt att hålla den tillbaka och den håller nu långsamt på att bli känd för er. Mänsklighetens historia är helt annorlunda den ni har blivit ledda till att tro på, och under det senaste århundradet pekar många arkeologiska fynd på en annan utvecklingsväg än den som traditionellt accepterats. Auktoritära instanser har tagit del i mörkläggningen, och många fynd som skulle ha haft stor betydelse för er förståelse har dolts för er. Till exempel har under de senaste cirka 100 åren, många fynd visat på existensen av jättar på er Jord. Under biblisk tid har man hänvisat till dem såsom mycket långa och att de har rött hår. Gravar med sådana jättar har hittats i bergen i Utah.

Ett av de mest otroliga fynden under 1920-talet var på en gravplats i västra delen av Catalina Island, där flera tusen skelett hittades från en ras med blont hår, över 7 fot långa (Ö.anm. en fot är 30,5 cm). De var uppenbarligen en ljushyad ras med hög intelligens, och deras Kung var drygt 9 fot lång. Många artefakter hittades inklusive resterna av ett megalitiskt "Stonehengetempel”. Ni kanske frågar vad som hände med bevisen och varför det är så litet känt om en sådan upptäckt. Där fanns även skelett med 8 till 9 fot långa jättar som regerade i Amerika för länge sedan, och utifrån deras föremål var det uppenbart att de även var mycket intelligenta. Man hittade också ett rum som innehöll bevarade rester av utdöda djur såsom dinosaurier, och detta ger en indikation om hur gamla kvarlevorna måste vara. Det är uppenbart att det måste ha funnits många människoraser under en nu mycket lång tidsperiod, och sanningen om ert förflutna kan inte förnekas eller döljas mycket längre.

Listan kunde göras längre, men påpekandet har gjorts angående er "förlorade" historia. Den mest anmärkningsvärda slutsatsen har dragits från bevis som hittats och registrerats, och som visar på att jättar vid en tidpunkt existerat, jättar som till och med var upp till 70 fot långa. Ändå var skelettdelarna mänskliga och har tydligt en plats i ert evolutionära diagram. Till och med under senare tid har era mer öppna och medvetna historiker insett att det fortfarande finns så mycket bevis som visar på människans verkliga historia. Det är viktigt att förstå fakta om er evolution, fakta från vilka ni inser att ni har haft tidigare Solcykler där ni varit högt utvecklade. Varje cykel tog slut och nästa tog vid, vilken allteftersom den fortskred tog er längre i utveckling än den tidigare. Så nu är ni på väg att skörda belöningarna för att ni har avancerat i er utveckling till en punkt där ni har den största möjligheten att höja er (ascend). Varje ansträngning du gör för att förbereda dig inför Uppstigningen kommer att vara värd varje erfarenhet du gått igenom. Trots händelserna på Jorden är det en underbar tid, och tänk på att du och Moder Jord stiger upp tillsammans. En ny Jord och ett nytt du, vilket bättre sätt finns för att göra framsteg och till sist lämna de tunga övermättade vibrationerna som har varit en ständig utmaning. Ändå har du hållit ut och kommer i glädje att hävda din plats inom de högre vibrationerna och njuta av frigörelsen från de krav som ställts på dig som ibland har gjort livet extremt svårt. Du är i det närmaste redo att höja dig (ascend) och många gamla vänner och relationer väntar på att kärleksfullt hälsa dig och välkomna dig tillbaka. Du kommer snart att glömma dina trauman från dina senaste liv på jorden, och njuta av frid och harmoni som verkar som fullkomlig salighet jämfört med din tid inom de lägre vibrationerna.

Som du ofta informerats om är ingen erfarenhet bortkastad, eftersom alla som har någon betydelse för ditt liv har planerats och godtagits för att ge dig de erfarenheter du behöver utveckla. Det är därför tillrådligt att om möjligt stifta fred med någon som du har haft problem med och klara upp det. Du kan bara göra så mycket i det här avseendet, men genom att ha försökt kan du lätt släppa det och veta att du har gjort ditt bästa. Se på dina livserfarenheter som om du befinner dig i en teateruppsättning och när ridån faller kan alla involverade gå tillbaka till sina normala liv. När allt kommer omkring är karma liksom ett skådespeleri och du fortsätter att upprepa det tills du kommer tillrätta med det. Era egon kan vara krävande men de har byggts upp av er och kan även försättas i harmoni och frid av er.

Om du läser budskap som detta är du klart och tydligt väl på väg mot Ascension, och har redan utökat din medvetenhet utöver det man kan kalla den normala nivån. Allteftersom tiden fortskrider bör det stå klart att en uppdelning äger rum mellan dem som förbereder sig inför Uppstigningen och dem som ännu inte har höjt sig. Man bör inte förutsätta att källor som den här är det enda sättet att förbereda sig, eller är den enda vägen. Det finns många människor med goda avsikter som har sitt eget sätt att uttrycka dem. Vackra själar kan dyka upp inom alla livets vägar så acceptera dem som följer en annan väg än du.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fulländning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge