Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 28, 2010

SaLuSa, July 28, 2010

Som en individ kan ni ibland känna att er närvaro långt bortom er fysiska kropp. Det kan vara så mäktigt att ni kan förbinda er med naturen och förstå dess musik. Det är önskan och tron att detta är möjligt som öppnar upp er på detta sätt. Naturen älskar att kommunicera med er, och det kan föras från en nivå av bara känna, till en av direkt kontakt på en medveten nivå. Det finns inga gränser från naturens sida, och en del av er vet att det finns Varelser som till exempel kan kommunicera med Moder Jord. Allt har en grad av medvetande och det är inte ovanligt för en del människor att prata med träd och växter. Har de inte rapporterats att när det är gjort med kärlek så finns det ett gensvar? För andra som inte har haft den erfarenheten eller tron, så kan det inte förstås och ses till och med som löjligt.

När ni upphöjs kommer sådana saker att bli helt förstådda, och ni kommer att kunna kommunicera med allt liv runt omkring er. När ni väl kan acceptera att ni har en sådan kapacitet så försök att använda er av den, och med tiden så kommer ni säkerligen att få resultat. Kan det vara så att era trädgårdsmästare som har så kallade ”gröna fingrar” älskar vad de gör, och älskar sina växter? Begrunda det, och inse att varje själ söker kärlek och lyfts upp av det. En del känner sig icke älskade och tror att de är separerade från Gud, men det kan inte vara så eftersom ni alltid är omsvepta i Ovillkorlig Kärlek. Ni har ett uttryck som säger att ”kärlek får världen att fungera” och det kan inte vara sannare än så. Kärlek är Ljus och det lyfter upp varje själ och också Moder Jord. Det är den mäktiga energin som bryter ned de lägre vibrationerna, då inte länge kan existera i dess närvaro.

Kärlek är egentligen allt ni bör bry er om, och desto mer ni kan skapa tillsammans ju snabbare kommer ni att göra framsteg mot Upplyftningen. Såsom ofta har sagts så är Kärlek limmet som håller ihop Universum. Kärlek är Gud. Kärlek är Skaparen. Frånvaron av Kärlek tillåter mörkret att krypa in, och skapar separation och till slut sönderfallet av saker. Det når till slut en punkt då det inte längre kan hålla sin form och disintegrerar. Om ni någonsin har hört rapporter om hur det är att vara vid de lägsta astrala nivåerna så vet ni att vibrationerna är så låga att de nästan helt saknar Ljus. Materia kan inte hålla sin form utan faller isär. Tänk er en själ som har sjunkit till denna nivå genom brist på Ljus. Det är en miserabel existens och det är deras Helvete, då de har låtet deras gnista från gud bli så svag. För de bland er som är oroade för vad som händer med sådana själar så kan vi försäkra er att Änglar väntar på att de uttrycker en önskan om att återvända till Ljuset. Det är då som all sorts assistans kan ges till dem för att hjälpa dem att klättra uppför denna branta backe de står inför under deras resa tillbaka. Kom ihåg Mina Kära, att ingen själ lämnas att driva omkring utan guidande oberoende av hur lågt den har fallit.

När vi nu går in i sluttiderna så har var och en av er vissa förbindelser att klara ut, och de kommer till er vid ett visst stadium för ett renande. Ni kommer att veta när det händer, och om ni accepterar vad det är så kommer ni att kunna transmutera dem. Det kan vara vilsna tankar som påverkar ert medvetande och som inte längre tjänar er. Avfärda dem med tack, och säg till dem att de inte längre har en plats i det nya livet som ni bygger. I själva verket så när ni ser tillbaka så kan ni mycket väl finna att ni redan har dramatiskt förändrats. När allt kommer omkring så har ert liv, vilket var förutbestämt, varit planerat för ert upplyftande. Det har inkluderat prövande perioder då ni har blivit utmanade att visa att ni har lagt attraktionen av de lägre energierna bakom er.

Vi vill inte måla en nedstämd bild av händelseutvecklingar på Jorden just nu, men det är vår plikt att presentera det som det är. Helt klart kan vi inte ge er den kompletta bilden, eftersom att ibland är det bäst att vår kunskap om utvecklingar hålls hemliga för att skydda de involverade individerna. Dessutom så vet vi mycket mer än de mörka Tjänarna är medvetna om, tack vare våra avancerade metoder för att samla in information. Vi vill inte låta dem veta exakt vad det är så vi arbetar med en grad av nödvändig sekretess. När ni också betänker att vi har datamaskiner som med stor tillförlitlighet kan förutsäga framtiden, så måste vi vara på vår vakt med tanke på vad vi ger ut. Våra allierade är medvetna om detta och i mångt och mycket så arbetar de också på detta sätt, och det skulle inte gå att identifiera dem. I själva verket så finns det just nu vissa oroande möjligheter som ger oss lite bekymmer, men vi får också säga att de följs mycket noga utav oss. Vi kommer att göra inträde där det är tillåtet, och vi lindrar alltid resultatet av handlingar som hotar er säkerhet.

För majoriteten av människor i er värld, så kommer livet att se ut som att det går vidare precis som det alltid har gjort. Det är den större bilden som visar vilka förändringar som sker, och er nyhetsmedia är ofta motvilligt att rapportera dem. Till exempel så förändras er Sol och det har en stor påverkan på Jorden. Det kan mycket väl nå en topp mycket snart då er elektriska utrustning kan sluta att fungera. Kraftiga energier når nu Jorden och kommunikationssystemen kan lida av detta. Så småningom så kommer det att bli djupa förändringar av denna typ så att elektriska system baserade på er nuvarande kunskap inte alls kommer att fungera. Var dock förvissade om att i förväntan på dessa förändringar så kommer vi att ha försett er med alternativa källor för energi. Det kommer naturligtvis att medföra förändringar i nästan alla typer av kommunikation och transportsystem som ni för närvarande använder er av. Ni kommer att tycka om dessa betydligt mer och de är helt miljövänliga och rena.

Solen har många positiva aspekter och den agerar som en ledare för att kanalisera de högre energierna som kommer till er från utanför ert solsystem. Den kommer att spela sin mest viktiga roll när den mäktiga rätlinjiga orienteringen med den Centrala Solen i ert Universum inträffar, och ni är bekanta med detta som Vintersolståndet år 2012. Det är tidpunkten vid vilket ett stort steg framåt kommer att äga rum och driver er in i de högre dimensionerna. Det kommer att betyda det absoluta slutet för er tid i dualitet, och vid den tiden kommer ni att ha blivit fullt redo för en sådan upplyftning. Det är vad ni med spänning har väntat på och det blir den praktfulla kronan över ert nuvarande liv.

Jag är SaLuSa från Sirius, och välsignar er alla för er stora beslutsamhet att höja Mänskligheten till en högre nivå. Er framgång är i ära till er passion och intention att föra Kärlek och Ljus tillbaka till alla själar, för dem att vara redo inför Upplyftningen.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

På grund av andra angelägenheter kan inte Mike Quincey ta emot nästa meddelande från SaLuSa förrän 6 augusti.Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge