Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 26, 2010

SaLuSa, July 26, 2010

Stundens timme har nästan kommit, och tvärtom mot när ni åker på semester och reder ut vad ni skall ta med er så är Upplyftningen raka motsatsen. Ni reder istället ut vad det är ni inte kan ta med er, men vi menar naturligtvis inte fysiska saker. Det handlar om det som attraherar er och som är av de lägre vibrationerna, vilket inte kan existera i de högre vibrationerna. Som en del av ert livs plan har ni arrangerat så att de visar sig för er för att renas. Många av er har kommit in i livet med en mörka sida, men det skall inte störa er då ni har alla möjligheter att ta hand om det. Reflektera på vad det är som inte tjänar ert högre bästa, och ta det ut ur ert liv. Låt oss ta exemplet av pornografi, eftersom det späder på era lägre instinkter. Istället för att se människor som objekt för att tillfredställa er lusta, så kan ni försöka att se dem som era medresenärer på en resa såsom er, och fokusera på allt som är skönhet och kärlek. Detta är helt klart ett område som kommer att förhindra att ni lyfter upp era vibrationer, och om ni tar era intentioner om att upphöjas på allvar så måste ni rena er själva från sådana energier.

Andra problem kan vara relativt enkla att hantera, och många kommer ifrån avsaknad av respekt för andra. En aggressiv attityd är ett sådant, och ju längre det fortgår desto längre kommer ni att attrahera liknande situationer till er själva. Att vara dömande och fördömande kanske är ett mer generellt problem, eftersom det anses vara helt normal och sprids av massmedia på många olika sätt. Låt oss säga att ha en opinion är en sak, eftersom det inte nödvändigtvis har en känslomässig energi med det. Men när det så har projicerar ni det mot objektet av er uppmärksamhet och tvärtemot att hjälpa så ger det i själva verket mer negativ energi till det hela. Det finns ett undantag då någon är mycket utvecklad och har utvecklats in i Ljuset, då tjänar det som deras skydd och den negativa energin sänds helt enkelt tillbaka till sändaren.

Slaget är ofta mellan er och ert ego, som kan styra ert liv om ni låter det. Det gör så med ert tillåtande, då det är ni som har satt i stånd detta tankesätt. Det representerar vad ni tror att ni är, och är ofta relaterat till er i fråga om hur mycket ”respekt” ni kräver från andra människor. Ni känner förmodligen någon sådan som är full av hans eller hennes viktighet, och förväntar sig att det erkänns. De sju dödliga synderna summerar det hela ganska bra, och de ger er en indikation om vad som kanske håller er tillbaka från att utvecklas. Om ni har önskan att upphöjas och föra er in i Ljusets dimensioner så måste ni helt klart börja leva livet som en som vill kopiera på Jorden vad ni tror det är att vara en upphöjd Varelse. Vi menar inte att ni måste nå en nivå av perfektion då det skulle vara extremt svårt, men med en målsättning att göra så kommer ni att attrahera de högre energierna till er själva och göra framsteg. När ni väl förstår var ni behöver göra förändringar i livet så kommer ni att fokusera er på dem och ni kan förvänta er att vara framgångsrika. När vi nu pratar om detta så låt oss till sist säga att om ni lever som en Varelse av Ljuset så kommer ni inte att ha några sådana problem, eftersom ert liv kommer att vara ett sant uttryck av er kärlek för alla.

Mina Kära, vi vill inte att er uppgift låter alltför svår då den hjälps i allra högsta grad av de inkommande energierna som strålar mot Jorden. När som ni attraherar dem mot er själva så lyfts era vibrationer upp. Så småningom skulle det komma till en punkt då de lägre energierna inte kan nå er, och skulle bli transmuterade. Tänk er millioner av själar som har nått en sådan nivå och hur de skulle bära andra framåt med sig, eftersom ni skulle påverkas av energierna runt omkring er. Låt oss säga att ni träder in i en lya av orättfärdigheter, desto högre som era vibrationer är ju mer skulle ni ”känna” de lägre vibrationerna, och de skulle inte bara förefalla som grova och tunga utan också som mycket otrevliga. Ni reagerar på detta sätt var än ni går, men det är bara i de extrema fallen som det har en uttalad effekt på er, och normalt märker ni det inte. Våra energier är ganska höga och förfinade, och det är anledningen till att när ni kommer i vår närvaro så kan ni känna dem mycket tydligt.

Vid en tid då Upplyftningen ligger i tankarna hos många människor så finns det många distraktioner. De behöver inte nödvändigtvis uppta er tid, men ni bör se vad som händer runt omkring er som tecken på de förändringar som behöver äga rum. Som alltid så bör ni hålla blicken på framtiden och så kommer ni att skära av banden på allt som binder er med det gamla paradigmet. Ni kan inte fortsätta med hur det var tidigare och i själva verket så tvivlar vi på att många av er skulle, då de nya tiderna lovar allt som erbjuder ett totalt harmoniskt och lyckligt liv. Ni ber oss att frigöra er från de mörka Tjänarnas planer, och denna bön har blivit hörd. Tillsammans skall vi etablera ett nytt paradigm med allt som kommer med den Gyllene Åldern. Ni skall inte längre hållas från ert gudomliga arv, och er frihet kommer att återinföras så att varje själ har samma möjlighet att lyftas upp.

Vapen skramlandet mellan USA och Nord Korea är symptomatiskt för länder som blandar sig i andras framsteg, och deras attityd av konfrontation är farlig och ger inga resultat om det är menat för att hålla freden. Det är bristen på intention för att allvarligt ta sig an önskan om en fredlig samlevnad som har hållit er i ett konstant tillstånd av krigsberedskap. Detta välkomnas naturligtvis av dem som har att tjäna på detta, och det är mycket lukrativt för dem som säljer vapen och annan utrustning. Som vi ofta har informerat er så kommer vi dock inte att tillåta att kärnvapen används. Tiden närmar sig för när fred kommer att deklareras, och alla typer av vapen bannlysas. Dessutom kommer vi också att observera Jorden och förhindra alla försök att lömskt starta krig av alla sorter.

Jag är SaLuSa från Sirius, och nu vet ni att den Galaktiska Federationen är en fredsälskande organisation, vilket är varför som vi ibland refererar till oss själva som Galatiska Poliser. Med era ord så är det förmodligen mer korrekt att kalla oss Galaktiska Problemlösare. Kärnan av våra operationer är önskan att se att alla civilisationer förenar sig med oss, så att alla kan bli En i Kärlek och Ljus. Livet behöver inte fortsätta såsom ni upplever det, och vi kommer att se till att ni lämnar det bakom er med kommandet av sluttiderna. Solcykeln går mot sitt slut och kan inte förlängas, och det kommer inte att leda till förstörelsen av Jorden. En ny Jord skall resa sig med alla själar som upphöjs på den.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge