Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, August 6, 2010

SaLuSa, August 6, 2010

Vi uppmuntrar er, som alltid, att delta med att föra in förändringarna som är så när att påbörjas. Genom Lagen om Attraherande så för ni det som ni fokuserar er på närmare till manifestering. Ni har redan framgångsrikt fört er själva bortom gångna tider som gick mot ett resultat annorlunda än Upplyftning, och nu återstår enbart, som ni skulle säga, att få det hela att börja rulla. Enbart er närvaro hjälper för att lyfta upp andra, och genom ert exempel så gör ni mycket mer för att hjälpa dem än ni inser. Ni hjälper till att skapa ideal förhållanden för sluttiden, vilken i verklighet sakta har kommit samman under mer än 40 år. Sedan början av detta århundrade har ni tagit ett stort steg framåt, vilket har försäkrat att sluttiderna medbringar seger över de mörka Tjänarna.

Saker och ting kommer i allra högsta grad till en spets, och våra allierade är mycket nära till att uppnå en stor seger. De mörka Tjänarna fortsätter med deras försök att stoppa framgångarna, men det är nu omöjligt för dem att stoppa den Gudomliga Planen. De är fortfarande lite irriterande, men snart så kommer deras makt att helt tas ifrån dem. Ert medvetande nivå höjs ständigt och med det kommer insikten, att ni har avsiktligt hållits tillbaka från att förstå att det är ert öde att upphöjas. Ni har alltid haft alla rättigheter att bestämma er egen framtid, och ni har var och en makten att gå den vägen ni väljer. Varje liv som ni har haft har medvetet planerats för att väcka er till er sanna själva, och göra framsteg genom att överkomma de lägre energierna. Under en mycket lång tid har ni blivit ledda till att tro att ni är någon slags underlägsen Varelse och utan rättigheter, och blivit pådyvlade drakoniska lagar som var menade att hålla er i mörkret. Nu så vaknar fler av er, och bilden har förändrats så mycket att det nu är ni som sätter kursen för Mänskligheten.

Målsnöret har varit inom sikte under en tid nu och när som förändringarna i ert solsystem börjar ge effekt så börjar de bland er som har ett högre medvetandetillstånd att känna de mäktiga energierna runt omkring er. De inför fred vid en tid som utåt sett fortsätter att vara kaotiskt, men om ert fokus är på Upplyftningen så kommer de inte att till någon högre grad att påverka ert välmående. Naturligtvis så kommer Jordens förändringar att påtvingas er beroende på var ni lever. Var dock försäkrade om att vi är fullt medvetna om det troliga resultatet och vi är alltid närvarande för att lindra skada till liv och kropp.

Moder Jord har dock som ni ett renande att utföra, och det är oundvikligt att en del av er blir inslingrade i det. Ni kommer att finna er där det är menat att ni skall vara under sluttiden, och ni kände till detta innan ni inkarnerade. Ni kom till Jorden för få erfarenhet, och det har varit ert val då det gäller hur mycket ni har tagit på er. Många har tagit detta sista tillfälle för att rensa ut ur bagaget det som har varit där under en lång tid. Det är därför som denna speciella period har varit full av incidenter och tester som har gjort det svårt för er. Kom dock ihåg att det hela har varit en del av er utvecklingsväg, när som ni har återvänt till Ljuset.

Alla har givigts samma möjlighet att lyfta upp sina vibrationer, och mycket av detta bestäms genom ert val av livsstil. En del ger inte upp de lägre vibrationerna och är helt klart inte redo för de förändringar som krävs för att överkomma dem. Det finns inget dömande när det gäller sådana val, då det är ert liv och ni har rätten att uppleva det som ni önskar. Med detta kommer som alltid med ansvar för era handlingar, och allt som skadar en annan kommer senare att bli en lektion som skall behövas läras. Under dessa tider kan det slå tillbaka på er ganska fort, och det är till er fördel om ni siktar mot Ljuset och att lyftas upp. Kärlek är nyckeln till alla situationer som ni så småningom kommer att finna ut.

Vi har lagt märke till att det finns flera situationer som uppstår som medför konfrontationer både på ett personligt plan och på ett nationellt plan. Detta är ett symptom på de tider ni befinner er i, då energier som behövs rensas kommer till ytan så att de kan transmuteras. Frågan ställs då hur man bäst hanterar det och er kraft att göra så ligger i er förmåga att använda ert Ljus och ni blir då framgångsrika. Inget kan motstå den mäktiga kärleksenergin, och då ni har begränsningar medan ni är i en fysisk kropp så är det en fråga om kontroll och fokusering. När vi säger att ni är kraftfullare än ni inser så är det en sanning som ni snart kommer att förstå. När ni lyfts upp så kommer den att ökas tio gånger om, och det kommer att nå sådana nivåer att folk skulle tro att ni var gudar.

Det är vad som hände i antiken när Anunnaki folket tillät folket att hålla dem i vördnad, på grund av det föreföll som att de kunde utförda mirakler. Som ni kommer att inse så är inte alla avancerade Varelser nödvändigtvis spirituellt avancerade. Det är möjligt för er att lära er hur ni formar er åsikt om folk genom ett intuitive tänkande, och känna energin som de sänder ut. En del människor kan dock vara mycket charmerande och falska på samma gång. Livet är en utmaning efter en annan, och det är därför som fysisk inkarnation kan påskynda er utveckling. Att leva på Jorden är attraktivt av den anledningen, och orsaken till att ni har kommit tillbaka gång på gång. Nu har ni kommit till slutet på er resa, och är inställda på att ställa i ordning eventuell karma som återstår. För att säga det rakt på sak, det är att rätta till era misstag och lära er de lektioner som ni valde att uppleva.

Tänk på det Mina Kära, om ni skall bli Galaktiska Varelser och tjäna andra som tar sig fram längs med deras spirituella väg, så måste ni först visa vad ni går för inom mörkret på Jorden och dess lägre energier. Att resa sig upp från det medan ni kontinuerligt står inför motgångar och så många distraktioner är en enorm prestation. Vi ser nu hur ljuset växer exponentiellt, och det säger oss att så många av er nu är redo att upphöjas, och antalet kommer snabbt att öka då ni inträder den slutliga perioden. Det finns så många högre själar som spänt väntar på möjligheten att gå igenom den tillsammans med er. De väntar på sin tid, och väntar på chansen att komma in i er dimension och träffa er.

Jag är SaLuSa från Sirius och ser hur tidvattnet vänder då det tvättar bort mörkret som har besatt era liv, och Ljuset återkommer med full kraft. Uttryck er själva som den kärleksfulla och glädjefulla Varelse som ni verkligen är, och dela er vishet och hjälp andra att finna friden som ni har funnit.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge