Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 5 juli 2019


Mike Quinsey - 5 juli 2019

Mike Quinsey

Jag börjar veckans meddelande med ett utdrag från ett av Kryons senaste meddelanden. Enligt min mening har det monumentala konsekvenser.

"Jag följer det rena Gudomliga inom mig och fokuserar helt på att lyssna på rösten och vara uppkopplad mot den del av Skapelsens Källa (Creative Source) som finns inom mig och pratar med mig. Av den anledningen åldras jag inte längre, för jag har släppt min karma och har kontroll "

De allra flesta människor, oavsett om de är religiösa eller inte, tror att Gud existerar som en separat enhet skilda från dem. Tanken att Gud finns i varje själ är förmodligen ett svårt begrepp för de flesta, men den insikten avlägsnar helt klart behovet av att söka Gud på annat håll. Du kan ha ett pågående samtal med Gud när som helst och var som helst, men de flesta känner sig mer säkra och styrkta när de ber i grupp som vid religiösa sammankomster. Att samtala med din inre Gudomliga aspekt när helst du vill, precis som med en mycket nära vän, är extremt privat och personligt. När du vänder dig mot Ljuset och den Universella Kärleken blir helt klart din anslutning till ditt inre Gudomliga starkare, i synnerhet om du befinner dig i "nuet" och låter händelser komma till dig i stället för att kämpa med att dra dem till dig i förväg.

Sedan den Nya Tidsåldern började 2012 har du uppmanats att följa din egen väg med fokus på att det viktigaste i ditt liv är din egen utveckling. Vi kan förvänta oss mycket mer om detta ämne den närmaste tiden och jag tvivlar inte på att vi kommer att uppmuntras att uttrycka vårt sanna Jag. Mitt Högre Jag är också min ständiga följeslagare och personliga guide. Genom att bekräfta den länken är jag permanent uppkopplad. Ja så är det och jag bjuder nu in mitt Högre Jag att fortsätta detta meddelande:

Kära ni, redan har halva året gått och tiden verkar rinna iväg snabbare än någonsin. Vi lever helt klart i utmanande tider, ibland obehagliga, men de lägre energierna måste rensas ut och det går inte utan konfrontation mellan grupper som har motstridiga åsikter om hur livet måste levas. Motstånd mot förändring kommer inte att kunna stoppa avlägsnandet av de gamla sätten. Avlägsnandet är nödvändigt för att möjliggöra ett stort steg mot total fred och god vilja på jorden. Varje generation som föds till jorden har en allt högre vibration, vilket innebär att de är väl lämpade att säkerställa de framsteg som behövs för att göra den Nya Tidsålderns intåg möjlig.

Vi har tidigare talat om den uppenbara bristen på kontakt mellan jordens representanter och livsformer från andra världar. Sanningen är att de inte öppet kan besöka er och etablera denna öppna kontakt. Så har det varit i årtusenden för att skydda er från störningar från andra varelser. Detta inkluderar även de som skulle ha närmat sig i fredliga avsikter och etablerat en vänlig kontakt med er. Människans utveckling anses vara ytterst viktig eftersom människan måste göra framsteg på ett naturligt sätt, kopplat till sin egen utveckling och medvetandeökning. Ni hjälps dock av inkarnerade själar som ger er kunskap och hjälper er att gå framåt.

Tonvikten ligger på er förmåga att förstå att mänskligheten är under utveckling och att denna inkluderar era andliga framsteg. Ni är odödliga och "Guds barn" som lär sig att uttrycka Gudomlig Kärlek inför alla livsformer. För närvarande är ni engagerad i att övervinna tanken på separation och börja förstå skapelsens enhet. Så är det och ni bör förstå att ni alla är Ett och släppa alla tankar på separation. Egot bär i stor utsträckning ansvarat för tanken att vissa själar är bättre än andra, och att det i dessa tider med stor rikedom ligger hos ett privilegierat fåtal att bestämma hur denna rikedom används.

Girighet och själviskhet har inte någon plats i ett rättvist samhälle. Rikedom ska användas till gagn för alla och utplåna ojämlikheten och ge alla individer sin rättvisa del. Ingen ska sakna livets grundläggande nödvändigheter. Även nu finns det tillräckliga rikedomar i er värld för att ge alla en rimlig levnadsstandard. Ni kommer att behöva genomföra ett antal anmärkningsvärda förändringar för att uppnå ett nytt och bättre sätt att leva. Drömmen finns och projiceras nu in i er framtid där den till slut kommer att bli sann. Ert öde har alltid varit ett liv i fullständig fred och lycka. Det är ert naturliga tillstånd. När ni fortsätter att höja er över de lägre vibrationerna kommer de lägre energierna inte längre att ha kraft att negativt påverka era liv.

Ni kan hjälpa till att påskynda förändringarna genom att projicera positiva tankar in i framtiden, och vi uppmuntrar alla att hjälpa till. Som vi tidigare nämnt är tankar kraftfulla och när tillräckligt många av er sänder ut dem börjar saker att hända som leder till det önskade resultatet. Ni kan vara säkra på att ni har mycket mer inflytande på er framtid än ni föreställer er. Ni har alla möjligheter att bli kraftiga varelser, och även i detta skede borde ni vakta era tankar och se till att de alltid är positiva. Mirakler har uppnåtts genom tanken och registrerats i er historia.

Ni är avsedda att bli stora Kärleks- och Ljusvarelser, vilket kommer att sammanfalla med ökningen av ert medvetande. Ni jobbar för närvarande på en mycket lägre energinivå, men med tiden kommer nivån att höjas och den tiden ligger inte så långt fram som ni kanske tror. Tänk stort om er själva och begränsa aldrig er förmåga att uppnå vad ni ställt in er på. Du är mycket större än du inser och när du kastar av dig bojorna från den sista tidsperioden kommer du att inse Ditt Sanna Jag.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset belysa era dagar och vägen till fullkomnad. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge