Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 25, 2010

SaLuSa, June 25, 2010

Det är så mycket som pågår att ni kunde bli förlåtna om ni tappar bort er. Det finns Människans försök att finna lösningar till era problem, och våra som inte alltid följer era. Vår syn på dem är att vi ser en hel del mer än ni möjligtvis skulle kunna förstå. Vi har en översyn över regeringsrepresentanter och alla som är direkt involverade i beslutsfattande. Vi är där när hemliga operationer planeras, och våra allierade och vi kan dra nytta från sådan kunskap. Det hjälper oss att undvika handlingar emot er, som annars skulle ha överrumplat oss. Såsom ni har lärt er, så finns det inget bättre än ett bra intelligensnätverk. För oss så har vi den extra tillgången att vi inte kan bli lurande, och vi har sätt för att avgöra om individer talar sanning. När vi står ansikte mot ansikte med er kan vi i själva verket avgöra från er aura eller läsa era tankar. För oss så kan vi läsa er som en öppen bok. Vi kan se om ni är spirituellt utvecklad och sådana själar sänder ut ett så kraftfullt Ljus. Det är detta som ni kan känna från dessa personer när de kommer nära er.

Människan är känslig för andras vibrationer, men normalt så är de flesta människor en sådan blandning att det är bara när det går åt det extrema hållet som ni kan registrera energin. Har ni någonsin passerat en annan person och känt kalla kårar i ryggen, för om ni har så vet ni också att det påvisar något otrevligt när det gäller dem. Vad är det som attraherar till varandra, om det inte är energierna som ni ger ut? Lika attraherar lika, och ni vet att ibland så kan ni ha omedelbar koppling till en annan människa, och naturligtvis också ett misstycke. När ni höjer er upp kommer ni att ha förmåga att se saker rätt, men i de högre dimensionerna så kommer själarna som ni träffar på att redan ha blivit upphöjda, och ni kommer inte att se tecken på de lägre vibrationerna. Ni kommer att helt klart se andras Ljus, och med det kommer förmågan att ”läsa” vilken stråle som de arbetar med. De Sju Strålarna är de som ni arbetar med nu, och som har ett stort inflytande på ert uttryckande av Självt.

Som vi tidigare har nämnt, så är livet i de högre dimensionerna mycket annorlunda från era erfarenheter på Jorden. Till att börja med så är ni mer Självmedvetna och vet att ni har obegränsade krafter, men ni kommer också att ha nått en nivå av förståelse av ert ansvar i detta avseende. Återigen, så är det därför ni inte kan inträda sådana nivåer, såvida ni inte har samma vibrationer. Hur skulle annars harmoni uppnås, om det fanns en sådan blandning av människor som på Jorden? Ni går från de upplysta till de icke upplysta, och Upplyftningen kommer att se till att när som förändringarna äger rum så kommer ni att hitta er rätta nivå. Ni får lov att erkänna att dualitet har pressat er till gränsen, och när ni fortfarande kan resa er upp ur mörkret så är ni i sanningen en som har funnit sitt sanna självt. Då och då, på grund av den cykliska karaktären av allt, så ges ni möjligheten att lyftas upp. Det fortsätter tills att vid ett stadium så har alla själar återvänt till Ljuset. Detta är ert öde, och det är därför som ni inte behöver oroa er för andra själars framsteg.

Alla väljer hur de vill göra framsteg på den spirituella stigen tillbaka mot Ljuset. Hela karaktären av er erfarenhet är att utvecklas, och ni har inget tryck på er för att gå framåt med någon annan hastighet än er egen fart. Det bör också noteras att det inte finns någon status förbundet med att vara av Ljuset. Folk av lägre klasser eller med avsaknad av utbildning är inte mindre Varelser, utan bara i en roll som ger dem erfarenheter som de har valt. De placeras ofta i liv där de arbetar nära med Moder Jord, och så mycket kan läras från dem. Det enkla livet kan föra er närmare sanningen än rikedomar, som kan ta er varsomhelst och köpa allt ni öskar er, med den finns inget substitut till förstahandserfarenhet.

Vid det här laget har ni levt så många liv på Jorden att ni har, så att säga, gjort hela rundan, och det finns mycket lite kvar för er att uppleva. För många av er så betyder det att spela ut de sista dagarna och preparera för Upplyftningen. Ni bör kunna känna om ni har uppfyllt ert livs plan, då ni i så fall inte känner något tryck på er och avslappnade även under dessa tider av turbulens. Ni har kommit en bit på vägen mot de högre nivåerna och ni har detta anlete av självförtroende och vetande. Er fredliga uppsyn och avslappnade inställning till livet hjälper andra lugna ner sig och söka sina egna lugna hamnar. Utan något ställe att dra sig tillbaka till och kunna finna stillhet där det går att meditera, kommer stressen i livet att ta sin skörda del.

Mina Kära, det är lätt för oss att tala som ting som är underliga för er på Jorden, men enbart därför att vi helt förstår karaktären på era problem. Vi har levt med er och kan förstå smärtan och ängesten som ni har upplevt. Vi har i själva verket försökt att lindra det genom att skicka er vår Kärlek och vårt Ljus, och att lyfta upp er vid era ögonblick av nedstämdhet och ledsamhet. Vi beundrar helt klart era alla för att ni tar på er de utmaningar som dualitet kommer med, då det var känt hur hårt det skulle bli. Faktumet att ni under hela vägen har fått hjälp, tar inte på minsta vis bort ert mod och er uthållighet när ni möter svårigheter. Ni har stridigt för era själar och har klarat av alla testerna och nu står ni stolt vid dörren mot Upplyftningen.

Den Galaktiska Federationen står redo att agera och har aldrig varit närmare till att komma ut i det öppna, på ett sätt som en gång för alla skingrar alla tvivel om vår existens. Uttalandena som bekräftar våra godsinta och fredliga intentioner när det gäller er behövs så att vi omedelbart kan börja ta oss an de mest brådskande problemen som ni har. En del ledare föredrar att närma sig oss till gagn för alla, medan andra är obenägna att ge upp sin makt och rikedomar de har tillägnat sig. Till slut kommer dock förändringar att göras för att avsätta dem som inte har allas intresse i hjärtat. Vi förenar oss med er när det finns en överenskommelse för vårt kommande, och redan så finns det ett stort antal människor som nu vill arbeta med oss. I annat fall så är utsikterna bleka, och ett totalt sammanbrott av ert samhälle kommer att äga rum såvida ni inte tar er an hoten som finns.

Jag är SaLuSa från Sirius och kan inte undvika att känna mig både ledsen och förvånad att efter att vi har erbjudit vår hand i vänskap så har det blivit tillbakavisats. Vi vet dock att sådan vägran inte rättvist representerar sinnesstämningen bland folket i dagsläget. De skulle gladeligen välkomna oss in i deras hem, och är redo att sätta press på sina representanter för att få i gång förändringarna.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge