Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 26, 2010

SaLuSa, May 26, 2010

Glöm aldrig bort tankens kraft, den kan läka er som en individ och bestämma framtiden för er som ett kollektiv. Så, oberoende av vad som kommer på horisonten så kan ni bestämma hur det manifesteras i era liv. De kommande förändringarna som kommer att lyfta upp er blir välkomnade, med det finns också andra som involverar fysiska förändringar på Jorden. Beroende på var ni bor så kan de ha ringa om någon alls inverkan på er, och dessutom så kommer vår närvaro se till att de riktas på ett sådant sätt, för att undvika maximal skada. Vad som än händer runt omkring er så kommer er visualisering av införandet av en harmonisk och balanserad energi att hjälpa med att lindra effekten. Kom också ihåg att hjälp utifrån, såsom vår, är mer lättåtkomlig, när era böner och åkallan tas emot. Till exempel, det är bara på senare tid som ni har framfört en kraftig kallelse på hjälp från oss, och det har gett oss tillåtelse att reagera. Utan en sådan vädjan skulle det ha setts som inblandning i er fria vilja.

På Jorden har ni drakoniska lagar som ofta varken är rättvisa eller motiverade, och de har i själva verket introducerats enbart för att hålla en klar kontroll på allt ni gör. Ni är också under Universal Lag, som vi är, och såvida inte den observeras kommer än högre makter att träda in. Det har hänt många gånger när det gäller er civilisation, vilket har resulterat i möten och råd för att avgöra den rätta kursen för handling. Visa själar avgör vid sådana tillfällen och vi observerar och följer deras slutsatser. Människan tenderar att vara förhastad och tänker inte ännu på vad effekten av hans agerande blir på andra. Krig är till exempel sätten bland dem som inte har någon förståelse av Enheten av Allt Som Är. Inte bara tar de på sig enormt karma, utan de sätter tillbaka sin utveckling tillbaka. Det lättsinniga dödandet av oskyldiga människor som ett sätt att avgöra era motsättningar är en stor förolämpning av er Skapare. Ni har absolut ingen rätt att ta livet av en annan själ, och det faktum att detta äger rum är en indikation på hur efterblivna en del av er är. Vi är dock glad att kunna säga att när som Kärleken och Ljuset har spritt sig runt Jorden så blir livets helighet och dyrbarhet bättre förstått.

Inse att när som ni färdas på vägen mot Upplyftningen så höjer ni ert medvetande, och hela ert koncept och förståelse av livet kommer att förändras. Det är bara Gud som kan skapa livet som ni känner till det, och Människan kommer aldrig att kunna införa själar i sina egna skapelser. Jo, Människan kan skapa former med begränsat medvetande eller hybrider, men det är bara ett fordon för själen att innebo. Kan ni se, Mina Kära, varför ni inte kan ”äga” en annan själ, vilken är en fri ande som kan uppleva såsom den väljer att göra? När två själar bestämmer sig för att fortplanta sig, så har själen som tar på sig deras fysiska skapelse valt dem som deras föräldrar. Det är i högsta grad en själ att älska varmt och att guidas genom barndomen, och att tillåtas, när det är möjligt, att följa sin föredragna livs plan. Såsom föräldrar ofta finner så har en själ en kraftig iver att följa sina egna instinkter och har klara åsikter när det gäller var deras framtid ligger. Var stolt över en sådan själ och vet att ni har blivit utvald för ni har något av värde att ge till varandra.

Livet är i själva verket inte så komplicerat som det kan förefalla, och om ni förstår Universal Lag, såsom Lagen om Attrahering, kan ni göra mycket för att uppnå framgång. Karma upprepas ofta därför att lektionerna inte har förståtts och de kommer att fortsätta att konfrontera er tills att ni har gjort så. Var förvissad om att det är genom denna lag som ni kan finna er rätta väg och om ni vet hur ni använder den blir det mycket lättare. Ert livs plan tar naturligtvis överhanden och era Guider kommer att göra allt de kan för att se till att den uppfylls. Ni vill egentligen inte upprepa lektionerna om ni kan undvika det. Vi hör er fråga så ofta ”varför mig” när något otrevligt händer i ert liv, men tänk noga på den lektion som det för till er. Kom också ihåg att ibland inkarnerar en själ och ta konsekvenserna enbart för att hjälpa en annan själ. Vi måste därför informera er igen att det inte finns någon bestraffning involverad, och Gud fortsätter att älska er villkorslöst oberoende av vad ni tror.

Det är bara naturligt att varje själ önskar att bli älskad, och om ni först älskar Själv blir det lättare att uttrycka det när det gäller andra. Se i er själva och andra det gudom som ni är, och frisläpp allt dömande. Ni kommer att finna att livet plötsligt känns annorlunda, och att en fred träder in som inte har något motstycke. Lev och låt allt som är runt omkring er vara, och välsigna alla själar som delar er resa med er. Ni kommer att bli en inspiration för dem, och de kommer att börja förstå att Människan är en förnimmande Varelse. Dualitet har varit som att ni kastades till lejonen och ni har kämpat för att uppehålla er dignitet och rätten att bestämma er egen framtid. Håll fast vid era uppfattningar, men var alltid medveten om möjligheten att ta ett positivt steg framåt. Låt aldrig någon påtvinga er sina uppfattningar, särskilt om de är baserade på rädsla. Energin av Kärlek är ren och kommer till er från Skaparen, och den är bortom korruption och är allt som kommer att finnas kvar när förändringarna har ägt rum. Tänk på detta och gör ert bästa för att följa i fotstegen från era lärare om Sanningen.

När ni närmar er Upplyftningen kommer ni att finna att förändringarna inom Självt blir starkt uttalade. Ni kommer att veta med säkerhet att ni expanderar ert medvetande, vilket skulle vara förväntat från en som går på vägen av Ljus och Kärlek. Detta kommer att bli er försäkran att ni har kommit en god bit på vägen mot Upplyftningen, och att er fysiska kropp håller på att bli kristallin. Det är i själva verket nödvändigt om ni skall lyftas upp i er fysiska kropp, som i annat fall inte skulle kunna existera i de högre vibrationerna. När ni närmar er sluttiderna kommer ni att få adekvat vägledande om vad ni kan göra för att vara redo för ett underbart upplyftande. Det kommer naturligtvis att bara vara ett stadium i en kontinuerlig process, vilken kommer att se er förhöjas än högre i Ljusets riken.

Jag är SaLuSa från Sirius, och när ni har närmare engagemang med den Galaktiska Federationens medlemmar kommer ni att bli mer medvetna om nivån som ni för er in emot. Vi är i högsta grad era framtida själva, och i oss kommer ni att se alla de aspekter som är en del av ert Högre Självt. Vi påminner er ofta att ni är mycket mer än ni inser, och denna bristande erkännande är resultatet av tusentals år av träldom, vilket har gömt er sanna identitet. Er ställning har blivit degraderad och förvrängd genom intentionen av Illuminati grupperna att hålla er i mörkret och i ovetande. Allt detta förändras nu, och ni kan börja utrycka ert verkliga ni – en kärleksfull och fredlig själ.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge