Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 28 april 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 28 april 2017

Mike Quinsey

Mycket aktivitet pågår på Antarktis och upptäckter görs som kommer att förändra er nuvarande historia som dåligt beskriver er sanna Mänskliga utveckling. Det finns mycket intressanta fynd såsom kroppar från extremt långa varelser, frusna exakt där de var när kölden kom över dem. De kom från en period för många tusen år sedan och det är inte meningen att ni ska få se dem. De som kontrollerar sådana händelser vill fortsätta hålla er i mörkret och behålla hela sanningen för sig själva.

Men det finns också de som kämpar för ett fullständigt avslöjande och det kommer sannolikt att ske om de får som de vill. Nu när det bara är några få år kvar innan Ascension äger rum, finns det utan tvivel en känsla av brådska att få sanningen att öppet komma ut. Er historia behöver skrivas om och ni har rätt till att lära känna fakta och de kan inte hållas tillbaka för alltid.

Nuvarande tid är mycket prövande för de flesta människor, särskilt för dem som har liten kunskap om sanningen. De gråter inför Gud och ber att befrias från sina erfarenheter utan att veta att de är nödvändiga för deras utveckling. Det gäller runtom i världen och för många är det deras sista liv i de lägre dimensionerna och därför kan erfarenheten bli svår att gå igenom. Emellertid är de tuffaste tiderna på Jorden de som ger de bästa möjligheterna att övervinna mycket karma och gå vidare till en högre dimension. Oavsett vilken nivå du befinner dig på har dessa tider stora möjligheter som kan driva dig framåt väldigt mycket. Som alltid följer dina guider dina framsteg och gör så mycket som möjligt för att hjälpa dig att lyckas. Kalla på dem när du känner dig i behov av deras hjälp, och mer ofta än inte kan de ge den.

Många visa och utvecklade själar har inkarnerat vid den här tidpunkten för att vara mentorer för dem som ska göra uppstigningen. Deras erfarenhet kommer att hjälpa dig att lyckas med att uppnå Ascension, eller fördjupa din förståelse så att du åtminstone kan göra bra framsteg. Ni kommer att upptäcka att många unga faktiskt är kloka gamla själar som kommer in i era liv för att ge er kunskap som kommer att ställa dig på vägen till sanningen. De brukar uppvisa stor kunskap och förståelse i ung ålder och bör tas notis om av den anledningen.

De mörka skapar omständigheterna inför sin egen död på grund av tjänande till sig själv. Men vad de än gör kan de inte konkurrera med de själar som är av Ljuset vilka är immuna mot deras negativa energier. Lika attraherar lika, så förutsatt att du är trogen mot ljuset kan du inte beröras av dem. Självklart kommer du att bli oroad över deras handlingar som omfattar mord och många djupt belastade handlingar, men du måste låta bli att bli nedslagen av dem.

Tänk på att du drar till dig exakt det du ger din energi till, så vakta dina tankar och reaktioner när det gäller negativa situationer som du kan lära dig av. Människor är benägna att engagera sig i andras liv vilket är bra förutsatt att de vet hur man gör det utan att bli känslomässigt involverad. Livet kan låta svårt ibland men genom att fokusera på sin önskan att handla av kärlek till dina medresenärer, borde det bli en givande och enkel seglats.

I allmänhet försöker folk vara "välförsedda" och många förtjänar det genom hårt arbete. Men det blir extremt när pengarna blir er gud, och ni söker rikedomar som är onödiga för ert välbefinnande. Att vara mycket rik är en utmaning eftersom den måste användas till alla människors bästa och inte själviskt användas till själv-förhärligande. Ändå äger ett mycket litet antal 95% av världens rikedom, medan miljontals lever på en svältlön utan ordentlig bostad eller sanitet.

Något har gått allvarligt fel och samlandet av rikedom har ägt rum på bekostnad av att garantera en rimlig levnadsstandard för alla. Dessa problem kommer att åtgärdas inom kort och vara genomförda innan ”end times” uppnås.

Eftersom ni har er fria vilja är ni er egen verklighets arkitekter. Men de som regerar utövar tydligt en mycket större grad av makt, men eftersom ni lever i en demokrati kan ni göra era åsikter hörda. Efter att ni har gjort era val åligger det dem som övervakar era liv och intressen att påverka framtiden till er fördel. Till exempel har ni haft nytta av nya sätt att göra saker och ting på och uppfinningar som har förbättrat er livskvalitet. Men ni har inte fått saker såsom fri energi vilket skulle ha tagit er in i den Nya Tidsåldern och gjort livet mycket bekvämare för er. Istället hålls ni som nutida slavar där livet kan vara att slita som en träl och många människor har otillräckligt med medel för att överleva. Detta kan inte fortsätta mycket längre och redan vidtas åtgärder för att undanröja de hinder som förhindrar en fullständig förändring till det bättre.

Ni, folket, lägger ut starka tankar som skapar en ny tidslinje som lyfter er ut ur den gamla. Snart kommer det en tid när de kraftfulla energier som skapas plötsligt kommer att leda till att fördelaktiga förändringar sker. När fler och fler människor föreställer sig de förändringar som är möjliga leder det till deras manifestation, och en punkt har uppnåtts där de inte längre kan hållas tillbaka. Så vi understryker vikten av att hålla fokus på ert mål. Det är en tid då ni måste koncentrera er på era egna behov om ni ska kunna ta tillfället i akt att göra uppstigningen.

Du har många vänner och en familj som väntar på att få träffa dig igen, och en del kommer att besöka Jorden medan andra inte kommer att göra det förrän det är säkert. Många som inte är direkt involverade i din livsplan väntar på att hälsa på dig efter att Ascension har ägt rum. De är familj och vänner från många liv där ni har träffats och arbetat tillsammans. Sådana länkar bryts sällan, särskilt där ett kärleksband har gjorts. När du befinner dig i högre dimensioner är vänner bara en tanke bort, så oavsett var du befinner dig är kontakt möjlig. Dock måste påpekas att om en själ på annat sätt är engagerad i någon aktivitet som inte kan avbrytas, får du inte svar.

Du behöver inte bekymra dig om de själar som inte kan stiga upp tillsammans med dig, eftersom de kommer att bli omhändertagna och få alla möjligheter att bli framgångsrika nästa gång. Inse att varje själ får samma möjligheter att få kunskap och uppnå framsteg, men vissa behöver mer tid för att införliva den nya förståelsen till sin egen fördel.

Ljuset har vunnit striden och snart kommer alla att se fred etableras på Jorden. Detta gör det möjligt att snabba upp förändringarna och lägga de mörka tiderna bakom så att ni kan njuta av er nyfunna frihet. Du kommer att älska att vara en del av den nya Jorden och ge dig tid att involveras i förändringarna till gagn för alla.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge