Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 24 mars 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 24 mars 2017

Mike Quinsey

Många av er är väl förberedda inför Ascension (Uppstigningen), men en del släpar också efter och har liten chans att verkligen förbättra sin ställning under den tid som är kvar. Emellertid kommer varje själ att ges alla möjligheter att höja sig, och ingen annan kan göra det åt dem. Ni har alla kommit långt med era erfarenheter sedan ni först föll ner till en av de lägsta nivåerna. Det faktum att så många av er har höjt sig samtidigt som ni upplevt många tuffa utmaningar är tack vare er beslutsamhet och uthållighet. Ni kommer snart att dra nytta av era prestationer och gratuleras för dem. En sak som är säker är att ni inte kommer att behöva vandra den här vägen igen, eftersom prövotiden i de lägre vibrationerna har passerat och ni har växt i takt med era prestationer.

Om ni är redo att lyssna till goda råd finns mycket att hämta på era webbsidor. Vid det här laget har de flesta identifierat de inkarnerade själar, såsom David Wilcock, vilka är lärarna inför den Nya Tidsåldern. Deras budskap bär en upplyftande energi och undermedvetet vet ni att de talar sanning. Uppenbarligen är inte varje själ redo inför sanningen, eftersom vissa just vaknat upp och finner den svår att förstå. Problemet är att så mycket som inte är sant eller har förvrängts har placerats framför er, och det har blivit svårt att sålla fram sanningen. Emellertid finns det alltid välinformerade själar runtom vid en sådan viktig tidpunkt som denna och du kommer att finna att du dras mot dem. Sanningen har en meningsfull kvalitet som är i resonans med dig, och som i vilket fall som helst kan kontrolleras mot tillförlitlig information som kommer genom andra källor.

Ert Internet är fyllt med sanningen, men också med falska budskap som syftar till att vilseleda er. Om du är osäker lämna det, eftersom du alltid med tiden får en bekräftelse på sanningen och din intuition bör göra det möjligt för dig att identifiera den. Om det känns rätt är det vanligtvis det. Så lita på dig själv eftersom Ljusarbetare tenderar att finna andra som också tillhör Ljuset, och detta på grund av den positiva energi som ges ut. De här energierna gör att du mår bra av att umgås med sådana människor. Det motsatta gäller när vibrationerna är lägre och saknar harmoni. Förhoppningsvis är etablerade Ljusarbetare redan kända för de flesta av er. Men vissa själar kommer och går ganska snabbt, i synnerhet när deras uppgift är att utöva sitt inflytande för att påverka resultatet av det som givits till er.

Ljusets krafter vinner kampen mot de mörka tjänarna, och mycket arbete som i stort sett inte är rapporterat har ägt rum i Inre Jorden. Den har successivt rensats på baser som i vissa fall har funnits i många, många år. Jorden innehåller en labyrint med tunnlar som i vissa fall sträcker sig hundratals mil och även har höghastighetståg. En del kommer att fråga hur dessa kan existera utan att vara allmänt kända, men det beror på att de mörka tjänarna nästan har total kontroll över nyhetskällorna. Ni lär er bara genom de händelser som de tillåter er att känna till. Undantaget är de "underground" (hemliga) nyheter som ni läser om via ert Internet.

Det är troligt att ni kommer att lära er mer om sanningen när de mörka tjänarna inte längre kan utöva samma inflytande som tidigare. Då är det möjligt att det kommer att flöda ut och ni kommer knappast att hinna hämta andan. Det finns mycket som väntar på att avslöjas, och som snabbt kommer att placera sanningen inför er, och förklara vad som har hänt under de senaste 80 åren. Sekretessen har hållit framsteg gömda, framsteg som kunde ha fört er in i en Ny Tidsålder med alla de framsteg som följer med den. Men ni har hållits i en förvriden tid och förnekats mycket av det som skulle ha förbättrat era liv. Men ni kommer inte att bli förnekade mycket längre och när tiden är den rätta kommer ni att få de förmåner som väntar på att släppas.

När saker och ting når botten kommer de som har möjlighet att förändra era omständigheter i förgrunden, och införa många uppfinningar som förbättrar livskvaliteten. Är det inte otroligt att miljontals svälter i en värld av överflöd, härjade av ständiga krig och konflikter. Freden verkar ligga långt borta, men ändå finns det de som har svaren om de bara hade makten att införa dem. Starkt personliga intressen försöker hålla er i ett tillstånd av behov, eftersom det är på det viset som de gör stora vinster och håller er under sin kontroll. Men misströsta inte, eftersom saker och ting inte kan fortsätta som de gör mycket längre, och förändringar till det bättre måste inledas för att förbättra situationen. Redan nu arbetar större hjälporganisationer hårt för att övervinna den desperata situation som så många människor befinner sig i.

Världen ser inte ut att kunna återhämta sig från den svåra situation som den befinner sig i, men hoppet finns och planer finns att vända på situationen. Var medvetna om att så snart rätt personer kan arbeta obehindrat, kommer en lättnad för många länder även om uppgiften är gigantisk och nästan omöjlig att hantera. De som tillhör Ljuset använder tiden till att förbereda sig inför de tider som närmar sig när de kan utföra sina hjälpprogram utan inblandning. På grund av behoven i länder som i Afrika, kräver situationen enorma summor pengar för att finansiera programmen. Den Mänskliga Rasen är inte krigisk men leddes in i krig för att tillfredsställa girigheten hos dem som gör pengar på det, genom att till exempel leverera vapen till båda sidor.

Sanningen ger en dyster bild av saker och ting på Jorden, men ni är motståndskraftiga människor som har gått igenom mycket och fortfarande har ni kvar er "fighting spirit" (kämpaglöd) och kommer inte att ge efter för dem som önskar dra ner er. Er beslutsamhet kommer att bära er igenom den närmaste perioden, och ni kommer att bli väl belönade genom att så småningom få ta emot alla de framsteg som ni förtjänar och som hållits tillbaka från er. Naturligtvis kommer det att ta tid och planering att föra in förbättringarna, men med hjälp av era utomjordiska vänner kommer det att gå ganska snabbt. Så ge aldrig upp eller öka på den pessimism som existerar, eftersom framtiden redan är skriven och ingen kan stoppa den från att manifesteras, eftersom, som ni säger, det är skrivet i stjärnorna.

Tiden har accelererat under ganska lång tid, och är ett säkert tecken på att ni befinner er i en period av förändring och upplyftande. Allteftersom ni fortsätter att komma in i allt högre vibrationer närmar sig världsfreden och sakta men säkert kommer konflikter att upphöra tills de slutligen fullständigt ebbat ut. Det kan tyckas osannolikt för er men kom ihåg att det finns mäktiga krafter som stöder den Mänskliga Rasen och som är era Väktare (Keepers), och de kommer att se till att allt utvecklas såsom avsett. Krig eller liknande låga vibrationer kan inte existera i er framtid, så ni kan se fram emot fullständig fred och lycka.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge