Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 5 maj 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 5 maj 2017

Mike Quinsey

Varje dag kommer ni allt närmare den punkt när de mörka blivit tillräckligt kuvade för att låta välkomna förändringar inom era valutor. För närvarande äger mycket aktivitet rum för att avlägsna dem som gömmer sig inne i Jorden, de som blivit tillsagda att kapitulera eller utsättas för förintelse. Detta gör det möjligt att vidta förändringar för att rensa ut beväpningen av rymden, och välkomna och göra den säker för besökande farkoster att landa på Jorden. Allt detta är nödvändigt för att utan dröjsmål säkert kunna introducera den Nya Tidsåldern. Var förvissade om att förberedelser för den här stundande tiden har pågått ganska länge, och så snart som "hindren" har avlägsnats kommer händelserna att gå snabbt framåt. Förändringarna är försenade och oundvikliga och inom ett par år har de redan börjat omvandla ert samhälle.

Ni befinner er nu vid en tidpunkt då ni måste hålla kontroll på era känslor och inte låta negativa tankar komma in i ert sinne. Det kan inte tillräckligt betonas hur viktigt det är att upprätthålla ett lugnt förhållnings-sätt inför jordiska angelägenheter som ibland kan vara störande. Dessa kommer att bli de sista tecknen av någon betydelse i reaktionerna från dem som inte förstår att en rensning måste äga rum innan det nya kan introduceras. Förändringen i vibrationer kommer att störa dem som inte kan acceptera dem, eftersom de inte kommer att kunna förstå det som händer. Innan det finns en fri Press är det svårt att förmedla sanningen till alla människor, eftersom de som fortfarande är under Illuminaternas kontroll kommer att fortsätta att vara förvirrade.

I tider då det är svårt att förstå vad det är som pågår, låt dig ledas av din intuition och när saker inte verkar tydliga eller vettiga, försök att se den bakomliggande orsaken och se fram emot ett positivt resultat. Inse att du liksom alla andra kan hjälpa till att skapa den framtida utvecklingen och inse att detta är fri vilja i handling. Du är faktiskt mycket mer kraftfull än du inser och allteftersom dina vibrationer ökar kommer du att veta att dina tankar är skapande. Faktum är att du måste lära dig hur du kontrollerar dem. Det kommer naturligt för dig, så oroa dig inte om du på din nuvarande nivå inte kan förhindra att vilsekomna tankar kommer in i ditt sinne. Du kommer emellertid att bli angenämt överraskad över hur snabbt du anpassar dig till de högre vibrationerna.

En del kanske frågar varför en själ behöver erfarenhet i de lägre dimensionerna, och det enkla svaret är för att utvecklas där man kan göra erfarenheter snabbare än någon annanstans. De kan vara svåra att gå igenom, men du får all hjälp för att bli framgångsrik. Du kan självklart resa längs din utvalda väg, i den hastighet som passar dig, och dina Guider säkerställer att du inte blir överbelastad. När allt kommer omkring sker allt i "nuet" så du kan utvecklas i egen takt. De flesta själar välkomnar chansen att skynda på sin utveckling och en del har försökt att uppnå alltför mycket under en enda livstid.

Ni har medvetet hållits på en nivå där ni har varit omedvetna om hur ni kan uppnå uppstigningen. De mörka hade planerat att hålla er fängslade så att de kunde förslava er och hittills har de varit framgångsrika. Emellertid har många höjt sina vibrationer tillräckligt för att kunna förflytta sig bortom de begränsningar som pålagts dem och kan nu se fram emot Uppstigningen (Ascension). Ljusets högre världar kallar och det kommer inte att dröja länge innan du kommer att vidta åtgärder som slutar med att du blir ett Galaktiskt Väsen. Det måste emellertid understrykas att du fortfarande har en ganska lång väg att gå innan du uppnår en så hög nivå, men det är den väg du har valt för din utveckling.

Sanningen kommer så småningom att avslöjas för dig men i en takt som inte kommer att överväldiga dig. Mycket litet är som du har blivit ledd att tro, men var säker på att Gud finns, den magnifika Källan till Allt Som Är. Ni är alla odödliga och gjorda till Guds avbild, vilket betyder att du har full potential att bli Ett med Gud. Människan har fått en fri vilja för att uppleva det som hon vill, men det sker med ansvaret för alla de handlingar du gör. Att veta detta hjälper till att förklara varför du går igenom dualitet. Men var så säker på att du, innan du vågade dig på den här resan var fullt medveten om de utmaningar som du ställdes inför "för att finna din väg tillbaka till Gudomen". Gud sände ursprungligen ut alla själar för att göra erfarenheter så att Gud skulle kunna lära sig mer om sina skapelser. Det sägs att "Gud andas In och Gud andas Ut" och ni kan relatera det till när ni reser utanför Gudshuvudet (the Godhead).

Religionen är den utvalda vägen för många som behöver en lärare för att visa dem vägen, men den är ofta svår att följa, eftersom det är människans version av Sanningen. I verkligheten är det ganska enkelt och täcks med "gör mot andra så som du skulle ha gjort mot dig själv". Det innebär att du behandlar alla som din like - dina Bröder och Systrar. Inom din nuvarande erfarenhet är det kanske svårt att leva upp till ett sådant löfte, men genom att göra ditt bästa skapar du en väg i Ljuset som så småningom ser dig lyckas. Universell Kärlek ser ingen skillnad mellan en själ och en annan, eftersom alla upplever det på sitt eget sätt och enligt sitt eget val. Men ibland hamnar människan i svårigheter och förlorar kontakt med sitt Högre Jag men får hjälp att resa sig upp igen och lämnas aldrig för att göra resan ensam, och Gud befinner sig bara en bön bort när du behöver hjälp.

Så snart du blir en Högre Varelse kommer dina vibrationer att bli så höga att du kommer att kunna skapa en perfekt kropp och behålla den i hundratals år. Detta förklarar varför du har hört talas om Saint Germains regelbundna närvaro på Jorden under de senaste 300 åren eller så. Han har setts vid flera tillfällen och aldrig visat tecken på åldrande. Tänk dig att kunna göra sitt andliga arbete under så lång tid och kunna vara en mentor för själar och hjälpa dem utvecklas under en rad av jordeliv. Saint Germain framträdde till och med vid mötet i Amerika när Självständighets-deklarationen undertecknades och medverkade i dess utformning. Han har alltid haft ett stort intresse för mänsklighetens framsteg och använt sitt inflytande för att hålla dem på rätt väg.

Med tiden lär ni er mycket snabbt om ert sanna förflutna och vart framtiden tar er. Det är en spännande tid, eftersom för många av er är resan nästan över och en underbar framtid väntar. Vad gäller er sanna historia finns det mycket för er att lära och ställa tillrätta. Ni vet faktiskt väldigt lite om er Jords historia eller er del i den, även om ni fått den beskriven tillbaka till föratlantiska tider. Varje period visar att framstegen går i cykler och att varje solcykel har slutat med en rening av Jorden. Den här gången utgör inget undantag och en ny cykel kommer att börja väldigt snart för själar som behöver fortsätta sin utveckling inom de lägre vibrationerna. De som gör uppstigningen förflyttar sig in i högre vibrationer, där ingen ondska kan existera och där ni kan njuta av en fridfull och kärleksfull existens.

Fokusera på allt som är i harmoni och har högre vibrationer, och du kommer att se till att du är redo för Ascension.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge