Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 28 februari 2020


Mike Quinsey - 28 februari 2020

Mike Quinsey

Vid en tid när många nya uppfinningar utvecklas i hemlighet, är det inte desto mindre en mycket spännande tid att finnas till på Jorden. Bakom allt kaos som pågår tas stora steg framåt som kommer att driva er snabbare än någonsin in i den Nya Tiden. Framsteg görs i många skilda näringsgrenar och är sådana att det blir omöjligt att hålla dem hemliga. Faktum är att där de är nödvändiga är det lite bråttom att få fram dem i offentligheten. Fri energi och vatten är bland de som står högst på dagordningen, och på det sätt som klimatförändringar sker, så börjar människors behov i vissa områden bli angelägna.

Till exempel har det en tid varit känt hur man billigt omvandlar havsvatten till dricksvatten, och att släppa fram sådan information skulle göra att brist på vatten inte var något problem i världen. Fri energi skulle bli ett ännu större plus för att se till att människor kunde bli oberoende och kunna ta sig igenom extrema klimatförändringar på ett eller annat sätt. Om man dessutom lägger till replikatorer för mat skulle människor bli i stort sett helt självförsörjande. Dessa förändringar är redan på väg och frågan är om de kommer tillräckligt snabbt för att undvika följderna av mer extrema klimatförändringar.

En del av er ifrågasätter varför en grupp ska ha möjlighet att hindra nya uppfinningar från att vara tillgängliga för alla, och det mest troliga svaret är att militären inte vill att teknologin ska vara tillgänglig för dem de betraktar som fiender. De flesta uppfinningar kan dock användas för fredliga ändamål och befolkningen bör inte förnekas dessa. De Mörka är på tillbakagång men kan fortfarande störa dem som har positiva avsikter i arbetet, men Alliansen är redan för stark för att de Mörkas inblandning ska hindra dem att nå sina mål att befria världen från de Mörka.

Käraste, ni har blivit ombedda att stå ut med den utdragna förseningen med nyttan av de uppfinningar som redan är i bruk, men tills de som är vid makten bestämmer sig för att sätta människorna främst, får ni vänta på förändringar på den nivå som kan beordra mänsklighetens utveckling. Era extrerrestriala vänner står beredda att hjälpa er men lyder under Lagar som förbjuder inblandning i andras angelägenheter förutom om omständigheterna tillåter det. De förväntar sig dock att det inte dröjer länge förrän de tillåts att ta full kontakt med er. Om tillräckligt många av er pratade om fred och agerade fredligt skulle det hjälpa till att få fram de förändringar som ni längtar efter.

Vad ni än engagerar er i och oavsett var ni är nu så kan ni vara säkra på att var och en av er är på rätt plats i just denna tid. En del kanske inte njuter av sina upplevelser i livet men alla själar är där de kan göra störst framsteg som intensifierar deras utveckling. För en del finns det fortfarande gammal karma som ska rensas ut så att ni till slut kan gå vidare framåt på en ”blank sida”. I de tider ni lever nu kan ny karma lösas direkt om det behövs, då ni inte längre kan ta det med er framöver. Vissa av er förstår inte karma men det är helt enkelt ett sätt att lära från sina misstag.

Effekterna av den nya energin känns överallt och det är märks att de för in en mer avslappnad och fredlig energi som transformerar de negativa. Det kommer att fortsätta på detta sätt tills en helt fredlig nivå blir den normala. I detta läge kommer Uppstigningen att ske genom en enorm ljusflamma från Solen. Många av er kommer att stiga upp vid detta tillfälle och befinna er på den nya Jorden. Alla era behov har tillgodosetts och ni kommer inte att känna saknad efter något. Ni kommer att bli till en högre version av er själva tillsammans med ert högre jag och ni kommer att ha den högre själens alla attribut.

Ni kommer att bevittna och vara en del av en händelse som endast uppstår vid avslutningen av en fullgången solcykel och vi påminner er om att Uppstigningen blir unik med tanke på att ni stiger upp i er nuvarande kropp. Era vibrationer har förstås höjts före denna händelse, så ni kommer att vara väl förberedda för den. Litet eller inget alls av det gamla kommer att fungera då ni blivit Galaktiska Varelser med alla de attribut som hör till att befinna sig på denna högre nivå. Nu förstår ni varför det ligger så stor vikt vid Uppstigningen och varför den är så betydelsefull. Ni kommer att ha arbetat hårt för att nå de högre nivåerna och högt ärande för vad ni åstadkommit är på sin plats.

Er återstående tid i de nuvarande nivåerna är inte lång men prövande, då det fortfarande finns energier närvarande som ska rensas ut och som kan störa er från att nå era mål. Vi har många gånger sagt att ni ska vara medvetna om dem men inte låta dem blanda sig i er livsplan. Ge er inte i lag med dem om ni inte har ett karmiskt ansvar att göra så. När det kommer till kritan har ni dock ingen anledning till oro då ni redan har passerat markören och visat att ni är redo att stiga upp. Det är fortfarande en sträcka kvar före Händelsen sker och Plejadierna är tillhands för att stötta er. De är nu i ert solsystem men kan ännu inte visa sig. De är besläktade med er och betraktar er så ljust.

Medan tiden nu går framåt kommer ni att se att introducerandet av välgörande uppfinningar ökar och som gör att ni lyfts upp ur den gamla livsstilen och beroendet av otidsenliga metoder. Det blir er introduktion till den Nya Tiden och ett nytt sätt att leva som gör det möjligt att följa era drömmar. Hela Galaxen blir möjlig för er att utforska och träffa de olika sorters Varelser som finns i den. Vissa har faktiskt haft kontakt med Jorden men enbart för handelsändamål. Ni hör verkligen hemma i Galaxen och ni kommer att bli lättade och nöjda med att ha en sådan frihet medan ni lär känna de andra människoliknande varelserna som är där. Om det inte var för restriktionerna runt er Jord som hindrar interagerande med er, så hade de redan landat på Jorden.

Vi lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har den samma inre kontakten med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge