Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 21 februari 2020


Mike Quinsey - 21 februari 2020

Mike Quinsey

Anledningen till att vi varnar för att hysa negativa tankar, är helt enkelt för att de är energier som byggs upp och till slut tar form. Följdaktligen dras de till de själar som håller fast vid sådan tankar, fastän de står för erfarenheter som de helst vill slippa. Det mest uppenbara exemplet är det om ”Djävulen” som endast existerar i tankeform och som inte innehar någon själ. Trots detta är dess inverkan skrämmande och fastän själar försöker strunta i den, uppehålls dess existens genom den rädsla som skapas.

Med andra ord ger man kraft till det man fokuserar på oavsett om det betraktas som positivt eller negativt. Reptilianer lever på energin som finns i rädsla och de skapar förhållanden som ska tillförsäkra dem att den energin alltid finns för dem. De är beroende av den som ”näring” för att kunna existera och utan den skulle de förlora sin makt.

Å andra sidan så när ni fokuserar på sådana energier som kärlek, så hjälper ni den att spridas runt, och håller också uppe vibrationerna på en högre nivå. Det hjälper att stilla de själar som är påverkade av negativitet genom att få till stånd en lugnande fredlig effekt. Genom era egna mänskliga experiment har ni fastställt kraften i positivt tänkande. När tusentals människor mediterade för fred noterades en påverkan, och kriminell aktivitet gick ner med cirka 25 %, så till exempel om miljontals människor mediterade och bad för världsfred, skulle det alldeles säkert komma till stånd. Så medan vibrationerna fortsätter att stiga, framkallas långsamt välkomna förändringar i ert samhälle. Var och en av er kan bidra till dessa förändringar genom att undvika självpåtagen negativitet.

Ni är på gränsen till att uppleva långtgående positiva förändringar som till slut kommer att grunda ett mer fredligt samhälle genom att eliminera de förhållanden som lett till fattigdom bland er. Vid horisonten ligger en tid när förändringar i ert levnadssätt kommer att ta bort förhållanden som för närvarande orsakar så många problem. Många välkomna förändringar är på väg som övervinner dessa problem som förstört era liv, och som gradvis eliminerar orsakerna till dålig hälsa och usla levnadsförhållanden. Det tar tid att bemästra sådana världsvida problem men var så säkra på att lösningarna redan finns.

Vi hoppas att vetskapen om den ljusa och lyckliga framtid som hägrar ska ge er styrka och mening så att ni håller er ståndaktiga och fast beslutna att gå igenom prövande tider, utan att tvivla om vad framtiden har i sitt sköte för er. Vi vet att de pågående striderna omkring er är tröttande, men det gamla måste rensas ut så att det nya kan ta dess plats. Människan är innerst inne en fredlig varelse och längtar efter en problemfri existens där alla människor, oavsett färg och tro, kan leva tillsammans i harmoni och omsorg om varandra. När allt kommer omkring är ni alla människor som har levt många liv i olika länder, ofta med sin egna trosuppfattningar som kan skilja sig från den ni har nu.

Var och en av er har ansvar för att hjälpa de som ni kanske ser som lägre individer, eftersom vid tidens fullbordande beror framgången på att alla själar ska ha utvecklats bortom Materiens Universum. Det kommer mycket snart en tid då era vibrationer har blivit så förfinade att ni är redo att gå in i nivåer där ni inte behöver en materiell kropp. Ni kommer dock att kunna ”tänka” er in i en om och när det behövs. Faktiskt så kommer mycket av det ni behöver att bli tänkt fram och på inget sätt kommer behoven att bli så stora som nu i er mänskliga kropp. Tankens kraft gör att ni genast kommer att kunna tillfredsställa era behov.

Att vara upplyst är att vara förberedd och medan ni stiger uppåt kommer ni att veta mycket av vad ni kan vänta er, och era Guider kommer förstås att vara tillhands om ni skulle behöva bistånd. Förstå att då ni en gång har stigit upp kommer ni att känna igen många saker, men på grund av den högre vibrationen blir de i strålande färger och i perfekt utförande. Ni kommer förstås att återta ert utseende och era förmågor som ung, då åldrande inte uppstår i de högre nivåerna. Återigen så kommer ni att genom tankekraft kunna”klä” er som det passar era önskningar. Tider är på väg då ni lämnar de lägre vibrationerna för gott.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fulländning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har den samma inre kontakten med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge