Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 6 mars 2020


Mike Quinsey - 6 mars 2020

Mike Quinsey

Det är dags för försoning eftersom ni inte kan stiga upp förrän ni förlåtit de själar som förnärmat er. Ni måste sluta fred med alla som sårat er på något sätt och ju förr desto bättre. Det spelar ingen roll om de är en av de mest onda själar som finns, då ni inte hjälper dem eller er själva om ni fortsätter att sätta upp murar mot dem. Livet är något av en lustspel fastän ni med all rätt tar det väldigt allvarligt. Faktum kvarstår dock att även den mörkaste av själar kan vända om mot ljuset, och de får hjälp av dem som kan se den inre gnistan av ljus i deras själ. Ingen är utom räddning och de kan bli fullt upplysta om de får chansen.

Ni kommer att få det svårt att komma bortom er nuvarande dimension om ni hyser agg mot en annan själ. Förlåtelse är en stor sak i ert liv och bäst träning får man när man känner att man blivit orättvist behandlad. En del är bekymrade över att angriparen ska komma undan med sin dåliga behandling av er, men inse att när deras liv är fullgjort går de vidare som alla själar och de får en återblick på sina liv. Det är då som sanningen bakom deras problem blir känt eftersom endast sanning kan existera i dessa lägen.

Så ingen kommer undan sitt eget ansvar men inte heller blir man straffad. Förstå att en sådan genomgång hålls i en sann vänskaplig anda och är inte till för att ”anklaga” utan för att göra det möjligt att förstå de riktiga sambanden för att förhoppningsvis undvika en upprepning i något framtida liv. Karma kan bli inblandat eftersom det ibland kan vara ett läge där det behövs framtida erfarenheter för att gottgöra de misstag som har skett. Som ni kommer att märka att ingen ”kommer undan” med negativa handlingar mot någon annan själ. Så, tanken på hämnd mot någon som ett sätt att ge igen, är aldrig berättigad eller nödvändig.

För att bli en kärleksfull och omtänksam själ behöver man ha en välvillig syn på andra och deras liv. Att sätta andra först utesluter dock inte att också se efter era egna behov. Ni behöver inte leva ett liv i fattigdom för att bevisa att ni inte är själviska eller ute efter självförhärligande. Det är en fråga om gradskillnader och att göra saker efter er egen förmåga och möjligheter. Ni kan inte vara allt för alla människor men genom att alltid göra saker med de bästa avsikter kommer ni att handla enligt era egna övertygelser och andliga insikt.

Äkta andlig hjälp kräver inget i gengäld eftersom glädjen ligger i givandet. Att acceptera tack i någon form kan dock vara fördelaktigt för att få ett erkännande för er vänlighet. En sådan handling hjälper till att skapa en högre vibration och genom er förebild uppmuntrar ni andra att göra likadant. För närvarande lever ni i en värld där så många är i desperat behov av någon form av hjälp och det ger andra en möjlighet att svara på ett välvilligt sätt. En del människor menar att man får det man förtjänar och är motvilliga till att hjälpa, men förstår inte att ibland upplever alla själar upp- och nedgångar på livets väg.

Vi inser att inte alla själar är i samma läge för att kunna hjälpa andra, men ibland kan till och med ett par vänliga ord lyfta upp en annan själ. Ni kan verkligen inte förstå en annan persons problem men hjälpsamma råd och äkta empati kan höja en människa. Att helt enkelt bry sig om andra människor och deras välbefinnande kan hjälpa enormt och de som lever ensamma saknar ofta det värdefulla i social kontakt. Om alla tog hand om dessa som behöver en sådan kontakt skulle den allmänna känslan av välbefinnande kunna höjas. Att bry sig om andra är en naturlig del av människans uppbyggnad och garanterar att samhället inte försummar behövande människor.

Om mänskligheten kan öka grundandet av hjälpcenter för de behövande skulle ni ha en grund för ett omsorgssamhälle som snart skulle få ett slut på den fattigdom som finns på vissa nivåer i alla länder. Om välståndet i världen delades mer lika skulle levnadsstandarden öka mycket snabbt, och alla skulle åtminstone ha sina grundläggande behov tillgodosedda. Om avsikten finns att få saker att hända kan ni vara säkra på att få all vår hjälp från vår sida av slöjan.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fulländning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge