Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 28 februari 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 28 februari 2014

Kära ni, vi kommer med goda nyheter och för att informera er om att det hängivna arbete ni har lagt ner håller på att ge er den belöning ni så väl har förtjänat. Våra gemensamma insatser har lett till ett påskyndande av det nödvändiga arbete som krävdes för att åstadkomma ett märkbart steg i framgången av förändringarna. Era insatser har lett till en översikt av de framsteg som gjorts och ett beslut togs att snabbt gå vidare.

Det betyder att specifika händelser kommer att ske, som ni kommer att bli medvetna om, som tydligt avslöjar inledningen av ännu ett skede som kommer att leda fram till ”The Event” – den stora händelse som sätter igång det vi väntat så ivrigt på. Inom en relativt kort period kommer ni att få obestridliga bevis på de framsteg som gjorts, men vänta er inte att de blir omtalade i massmedia. De Mörka kommer att kväva sanningen och kommer att göra allt de kan för att stoppa utvecklingen, och det betyder att ni måste söka för att hitta bevis på vad som sker.

Efter hela den här tiden av väntande har varje bemödande gjorts för att få till stånd de nödvändiga förändringarna, och vi har nu nått fram till den punkt där Ljuset är överlägset i Uppstigningen. De Mörka har inte längre den kontrollerande makten de vant sig vid att ha. Istället har Ljuset plötsligt rört sig mot en kontrollerande position och kommer nu att öka i acceleration. Ljusarbetare ombeds att hålla fokus på målet de arbetar mot.

Det krävs fortfarande ett fokuserat engagemang för att hålla tempot uppe för det är ännu en lång väg att gå. Den goda nyheten är dock att allt går i nedförsbacke nu och ni kommer inte att få så många svårigheter på vägen som tidigare. Vid det här laget vet de flesta av er vad som krävs av er, och många har sett fram mot den här tiden för att kunna uppfylla sina uppgifter. Om ni är en av dem som inte verkar ha någon specifik uppgift kan ni ändå göra ett gott arbete genom att fortsätta att sprida Ljuset.

Ni kommer att se att när Ljuset fortsätter att öka så kommer era liv att flöda lättare. De stridigheter ni har konfronterats med i det förflutna blir nu gradvis mindre och färre, och det kommer en tid när allting flyter smidigt och tillfredsställande. Det är ert öde att uppleva uppfyllandet av era förväntningar och njuta av upplyftningen till högre vibrationer. När detta sker kommer ni att finna att ert medvetande också kommer att vidgas och ni är på god väg till fullt medvetande. Er hela resa har varit för att söka efter vägen tillbaka till vad ni var innan ni först inledde er resa för tusentals år sedan.

Vid det här laget bör ni ha insett att ni inte bara är er kropp, som helt enkel är någonting ni har ”satt på er” för att göra det möjligt för er att uppleva den lägre dimensionen. Inte heller är ni i verkligheten ”jordiska” människor och era hem finns bland stjärnorna, dit ni kommer att återvända och bo som en Varelse av Ljus. Ni kommer alla att bli hedrade och respekterade för att ha tagit på er uppgiften att leva i de tätare rikena och under tiden bära på Ljuset.

Ni har lyft upp varelser som kanske annars hade varit helt överväldigade av de lägre vibrationerna. Ni tog ivrigt och utan en tanke på er själva på er utmaningen att hjälpa förlorade själar med vetskapen om att ni inte skulle tillåtas att gå vilse på obestämd tid. Hela tiden skulle era liv följas och hjälp skulle ges när än det var möjligt.

Var snälla och döm inte dem som verkar ha fallit bort från Ljuset. De behöver väldigt mycket hjälp och förståelse för att få dem tillbaka på rätt väg, och ni har frivilligt gått med på att hjälpa dem med det. Ni vet inte i det här skedet vilka erfarenheter ni har gått igenom för att komma dit där ni är nu. När er medvetandenivå har höjts kommer ni att se på er själva i ”Sanningens spegel” och kommer utan tvekan att vara nöjda vid att se att ni har fullgjort era löften. Sanningen om er själva måste avslöjas successivt när ni är starka nog att kunna acceptera den. Det finns inget chockerande i det, men det är helt enkelt överraskande och för många av er otroligt.

Ha ett öppet sinne när ni blir mer medvetna om sanningen, och vet att det alltid för med sig den speciella känslan som gör att det inte kan förnekas. Om det verkar som att det är för mycket att kunna tro på, tänk då på att med tiden kommer ni att acceptera det för vad det är. Om ni visste vilken underbar tid som ligger framför er så skulle ni inte ha någon oro för framtiden, för era liv går nu in på ett annorlunda spår som det kanske är svårt att acceptera under nuvarande omständigheter. Detta är tider av tumult eftersom de nödvändiga förändringarna måste ske. Men ändå skall fred och harmoni som ni har sökt komma ut av dem.

Hädanefter bör livet bli lättare för er och det kommer inte at finnas någon brist på uppmuntran. Många av er kommer faktiskt att behöva lite, om alls något, när ni nu sporras av utvecklingen som måste komma mycket snart. Det kommer som en bekräftelse på att händelser inträffar som ni vanligen är omedvetna om, men som nu avslöjas. Några kommer att chockera människor men i stort sett bör de vara upplyftande. Ljusarbetarna kan bli till enorm hjälp genom att försiktigt upplysa människor om sanningen. Var uppmärksamma på utvecklingen då en del kommer att direkt involvera era aktiviteter. Var redo att anpassa er och att alltid stanna på vägen till fullt medvetande. Vi ser fram emot att få mer kontakt med er, men det är ännu inte tid för en mer öppen kontakt. Den kommer naturligtvis, och den ligger inte alltför långt in i framtiden.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag är så glad att nyheterna äntligen är upplysande och positivt upplyftande. Det bör gå vidare i en ganska snabb takt och utvecklas som ni önskar. Som alltid kommer vi att övervaka de Mörkas aktiviteter, för även ett litet antal av dem kan orsaka problem för er. Vi lämnar er nu med vår kärlek och välsignelse.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge