Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 21 februari 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 21 februari 2014

Ni befinner er på Jorden vid en mycket viktig tidpunkt, och som Ljusarbetare har många av er specifika roller att spela för att hjälpa till med att manifestera förändringarna. Var och en av er har ställt upp frivilligt för att tjäna Ljuset vid denna så viktiga tidpunkt och var säkra på att varje bidrag är avgörande för helheten. Förutsatt att du kan vara fokuserad på din uppgift så kommer du att göra din bit för att hjälpa till med att föra fram de förändringar som är nödvändiga för att kunna manifestera Ljuset.

Det är ett faktum att, eftersom så många individer bidrar på det här sättet, de Mörka nu håller på att förlora sin kamp för att behålla sin makt. Även om de koncentrerar sig på den större bilden så har vi dem alla under total observation och vi är fullt medvetna om deras planer. Våra kombinerade ansträngningar kommer till slut att resultera i en oblodig kupp som kommer att tvinga de Mörka tjänarna att acceptera sitt nederlag. De kommer att bli helt överväldigade av de framsteg vi gjort, och vi vet exakt när vi skall spela ut vår hand.

Situationen på Jorden kräver mycket av er, men tänk på att det är enorma förändringar som nu sker. Ni kan vara säkra på att resultatet är känt av oss och att det faktiskt gjorts möjligt med vår hjälp. Så bli inte distraherade av vad som händer runt om er, i vetskap om att ett lyckat slutresultat redan har planerats. Vi är naturligtvis medvetna om att de Mörka tjänarna kommer att kämpa till det bittra slutet, men vi har saken under kontroll och vi kommer inte att tillåta dem att gå över styr. Av karmiska orsaker kan vi inte blanda oss i vissa situationer som måste spelas ut för att reglera och klara upp kvarstående ansvarsfrågor.

Allteftersom vibrationerna på Jorden börjar lyftas upp så kommer en del av er att se att era psykiska krafter ökar, och att generellt sett så blir ni mer intuitiva. Det kommer att hjälpa dig att besluta dig för vad du skall göra när du står inför ett antal olika val, och du kommer att kunna gå vidare med tillförsikt. Kom ihåg att vi också finns här och att vi aldrig är långt borta om du behöver lite hjälp. Försök dock inte att förutse precis hur hjälpen ges eller när den ges, bara acceptera att vi kommer att göra det som är bäst för dig. Vi har ju den fördelen att vi kan se den större bilden och agera enligt den. Ibland behöver vi, till exempel, införa förändringar i ditt liv och få dem på plats kan vara svårt. Människor verkar ha ett bestämt sätt att tänka och välkomnar inte alltid en förändring.

Tiden snabbas fortfarande upp men numera är ni vana vid att hantera detta. Det betyder att ni blir bättre organiserade och använder tiden fullt ut. I framtiden kommer ni att leva i en totalt annorlunda tid där de dagliga sysslorna som ni nu upplever inte längre blir nödvändiga. De flesta av dina behov kommer helt enkelt att tillhandahållas genom ren tankekraft - och det blir ögonblickligt. Redan nu projicerar du omedvetet kraftfulla tankar som ger dig de resultat du önskar. Det är därför som vi redan nu råder dig att noga hålla reda på dina tankar, för du har större makt än du för närvarande inser. Med tiden kommer du att kunna kontrollera dem, och vid en viss hög vibrationsnivå kan inget annat än positiva tankar uppstå i ditt sinne. De själar som befinner sig på vägen av Ljus arbetar, medvetet eller omedvetet, mot ett tillstånd som utesluter allt av en negativ karaktär.

Om det låter svårt eller krävande när det gäller vad som förväntas av dig så var säker på att alla förändringar kommer att manifesteras när du är redo för det. Ingen kommer att skynda på dig till en fas av upplyftning förrän du är redo för den, och mycket hjälp är alltid tillgänglig för dig. Det faktum att du är här vid denna ytterst viktiga tidpunkt är i sig själv en tillräcklig indikation på din förmåga att göra fullvärdiga framsteg.

Det behöver inte sägas att varje bidrag hjälper Ljuset att manifestera sig och sprida kunskapen som kommer att fastställa sanningen om er historia och den framtid som väntar på er alla. Vi har sagt många gånger att ingenting sker av en slump som ger effekt på era liv. Allt händer av en anledning och syftar till att främja era framsteg mot Ljuset.

Vi vill ännu en gång bekräfta att president Obama spelar en huvudroll för att föra Ljuset till Jorden och innehar en position som försäkrar att sanningen kommer fram. Ännu viktigare är att han spelar ett balanserande spel, en balansakt mellan mörker och ljus, tills tiden är rätt för att nästa stora steg skall tas. Som ni måste förstått av tidigare erfarenheter så har vi outtömligt tålamod, och inget drag görs förrän slutresultatet kan garanteras. Efter en så lång tid med att arbeta för att vända på tidvågen så kommer vi inte att göra några misstag nu när mållinjen är i sikte. Ert tålamod har ibland nästan nötts ut, men vi har varit överlyckliga för de stigande nivåerna av förståelse ni har uppnått.

Jag är SaLuSa från Sirius och är glad över att berätta för er att vi har en god kontroll över de Mörkas aktiviteter. Om ni får intrycket av att det inte är så, var då medvetna om att genom att till synes låta dem fortsätta med sina planer så sätter vi dem i en fälla. När de väl inser hur de har blivit lurade så kommer det att vara för sent för dem att återhämta sig. Då, äntligen, skall vi ha scenen för oss själva och kan snabbt gå vidare med de förändringar vi länge väntat på. Det kommer att bli en mycket spännande tid med stor lycka och glädje.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge