Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 14 mars 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 14 mars 2014

Kära vänner, ni har dragits hit och dit tills ni blivit ganska frustrerade eller förvirrade. Orsaken är att så mycket händer på en gång, och i den position ni befinner er tycker ni att det är svårt att veta vart detta leder. Var fokuserade i er egen position och på er egen väg och fortsätt att sprida ut Ljuset, för det behövs nu mer än någonsin. Så många människor är förvirrade och oroade för framtiden och det är inte förvånande när så mycket förändras runt om dem. Dessa tider ger också De Mörka och deras kollegor möjligheter att öka förvirringen eftersom de mycket snart måste erkänna att deras tid är ute. De kommer verkligen att få uppleva att de tappar sin makt och sitt inflytande! Allt är en del av förändringarna som sker över hela er planet, som kommer att fortsätta tills Den Nya Tidsåldern verkligen är här.

Var säkra på att vi är närvarande för att garantera att konfrontationer inte går över styr, och krig är fullständigt otänkbart, och det har varit så under ganska lång tid nu. Vi är också redo för någonting som vi har sett fram emot under många, många år, och det är ert återvändande till Ljuset. Det kommer att bli ett firande över hela världen när man inser att De Mörka tjänarna inte längre har makten att blanda sig i ert framåtskridande, eller att hindra införandet av en världsfred. Ni kan känna er privilegierade över att ha fått möjligheten att vara närvarande genom förändringarna som nu inträffar.

Du kan också ge dig själv en klapp på ryggen, för du har förtjänat möjligheten som har getts dig. Alla som nu är närvarande på Jorden och som arbetar för Ljuset har en viktig roll att spela, men oroa dig inte om du inte verkar göra något speciellt. Varenda Ljusarbetar kommer att göra sin del i att sprida Ljuset, och det är redan i uppstigning. Du kommer att titta tillbaka på den här tiden med stolthet över ditt bidrag, och du kommer att vara mycket glad över att ha varit en del av teamet som tog på sig utmaningen.

Bankirerna som har avslöjats för vad de egentligen är känner liten eller ingen skam över sin girighet och sitt hänsynslösa spel med pengar som anförtrotts dem. Deras arrogans och hänsynslöshet med andra människors pengar känner inga gränser, och medan de känner sig säkra så bryts själva strukturen upp i bankväsendet. Innan det sker så kommer många förändringar att inträffa som skall använda sig av deras expertis. Vi talar om tider som ligger längre fram, men ändå, allteftersom ni går framåt blir det uppenbart att det monetära systemet inte längre är nödvändigt. I det långa loppet kommer bankerna till slut att försvinna utan någon roll att spela i ett pengalöst samhäller.

Som ras har ni redan kollektivt lyft upp er medvetandenivå högre, och de inkommande energierna kommer att snabbt ta er in i nästa dimension. De som väljer en annorlunda väg kommer naturligtvis att förflyttas till en lämplig nivå eller plats för att där fortsätta sin väg i utvecklingen och få de upplevelser de behöver.

Vi skulle vilja nämna att alla utan undantag har en livsplan, arrangerad för att ge dem de bästa fördelarna från deras inkarnation. Detta är normalt arrangerat tillsammans med er och man får veta vilka delar som inte är förhandlingsbara därför att de är grundläggande och avgörande för framskridandet, och ofta av en karmisk natur. Naturligtvis skulle livet vara bortkastat om det var slumpmässigt upplagt och det måste finnas en livsplan som bär er vidare framåt. Om man misslyckas med att uppnå målen som man har kommit överens om så finns inga beskyllningar, för man kan ta upp utmaningen igen i ett kommande liv. Så oroa er inte om ni inser att ni har misslyckats med att uppnå någon aspekt i er livsplan.

För många Ljusarbetare kommer denna livstid att vara den sista i de lägre dimensionerna, och du kanske mycket väl inser att det är så. Efter att ha tillbringar så lång tid i dem har varje själ fått så mycket hjälp som möjligt för att kunna höja upp sig själva. Under alla dina liv har du fått hjälp, men när vibrationen är exceptionellt låg så är det svårt för Ljuset att komma igenom mörkret. Dock kommer varje själ att uppnå viss framgång och det byggs på tills du lever helt och hållet i Ljuset.

En del av dem som finns runt om dig verkar vara fast i de lägre energierna, och de lever sina liv hand i hand med De Mörka tjänarna. Var inte för snabb med att döma dem, för ingen vet den exakta arten av deras livsplan. Det finns tillfällen när själar av Ljus utför en tjänst till Ljuset genom att ta på sig en mantel eller en kåpa. Det är bäst att vänta med dömandet eller ännu hellre att inte döma alls.

Jag är SaLuSa från Sirius och är glad att vara tillbaka efter traumat som Mike har tvingats gå igenom. Tänk på att vad som verkar vara en bortkastad upplevelse alltid har ett värde, och det finns oundvikliga lärdomar som skall läras runt om er. Under sådana omständigheter är vi glada när ert svar på sådana händelser är att fortsätta med att arbeta i Ljuset och ha ett lugnt och avmätt närmande till era problem.

Ni är inte ensamma om att stå inför svårare tider, men utmaningen är till för er att handskas med. Vi kan inte göra det för er, för i så fall skulle möjligheten för er att höja era vibrationer gå förlorad. Var fokuserade i Ljuset och vet att er resa inom de lägre vibrationerna nästan är över. Jag lämnar er alla med välsignelser och kärlek.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey

Kära vänner!

Jag har börjat igen med att kanalisera SaLuSa efter att jag kommit ut ur en mycket frustrerande period då min dator var totalt nere. Jag kunde ta emot era emails men hade ingen möjlighet att låta er få veta att jag inte kunde besvara dem eller ge er SaLuSas meddelanden. Trots att jag tappat nästan alla mina filer så är jag nu tillbaka, men jag måste installera om SKYPE.

Jag tror att med allt som har hänt har en del adresser till er som får mina meddelanden tappats bort, så kom ihåg att ni kan skriva in adressen igen genom att gå till min websida och skriva in den här:

http://treeofthegoldenlight.com/new_subscribe.html

Jag vill tacka alla som har skrivit till mig medan min dator var nere. Där fanns så många meddelanden och jag litar på att ni vill acceptera mitt tack till er alla för ert vänliga intresse för mitt välbefinnande. Jag mår bra och ser fram emot ett spännande år när många löften skall uppfyllas.

Steve Beckow har vänligen bett om donationer för att täcka kostnaderna för en reparation av min dator. Som väl är blev kostnaden för det relativt liten, så jag ber inte om donationer för det, medan jag samtidigt är mycket tacksam för den generositet och de vänliga tankar som uttryckts av er. Jag sänder min tacksamhet till följande människor som har gjort donationer och föreslår att de begär att jag sänder dem tillbaka eller väntar till månadens slut när de borde bli returnerade i alla fall.

Eileen Storey – Lucinda Randolph – James Doolittle – Fern Rancourt – Charles Osborn – Frank Bienert – Steve Reusing – Matt Muckelroy – Gillian Hopkinson – Harrigan Logan. Och jag har också fått en donation från The Hope Trust.

I Kärlek och Ljus – Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge