Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 26, 2011

SaLuSa, January 26, 2011

Världen ligger i två faser samtidigt och en är utgående när som det gamla paradigmet håller på att brytas upp och inte längre kan hålla folket i bojor. Den inkommande fasen hjälper att se till att skiftet inträffar, då det etablerar det nya paradigmet som formar er omedelbara framtid. Det orsakar förvirring och kaos då många håller sig fast vid de gamla maneren, med föga eller ingen uppfattning om vad framtiden innehåller. När tillfället kommer för att föra fram sanningen kommer den dock gradvis att bli accepterad och jordens folk kommer att förenas. En del kommer naturligtvis inte att ändra sina uppfattningar och kommer att lämna denna värld utan att ha någon önskan om att ta del av Upplyftningen. Nästan varje dag får ni fler avslöjandena om på hur många sätt ni har blivit lurade, och det för fram en brinnande önskan om att lämna dessa tider. Basen för sådana förändringar kräver en legal ram, och stödet från de som är ivriga att hjälpa mänskligheten. Det är här som vi kommer in i bilden och både hjälper och skyddar de som önskar leda kampanjen för förändringar. Det finns ett behov att återställa er suveränitet och införa lagar, vilka ser till att det blir gjort.

Resurser för allt handlande finns tillgängligt, och när det väl sätter igång så kommer ingen inblandning att tolereras. De mörka Tjänarna har haft sin tid och en stor ridå dras ned som sätter ett slut på deras styre. De har i själva verket suttit i sina maktsäten under tusentals år, och sluttiderna gäller dem lika väl som alla andra. De hade hoppats att förhala och förhindra det oundvikliga uppstigandet, men Ljuset har nu verkligen brutit igenom och kommer att fortsätta växa sig allt starkare. Det skall inte underskattas och mycket av deras arbete utförs ouppmärksammat, men inte under en alltför mycket längre tid då det för fram det bästa i folk som vaknar upp. Plötsligt så finns de mer människor som önskar att föra in förändringarna, och folkets makt är mycket potent och kraftfull.

Vi från den Galaktiska Federationen uppmuntrar er alla att bidra på det ena eller andra sättet till de växande ropen på ett nytt ledarskap för att föra er vidare in i nästa steg av er utveckling. Era förfrågningar och krav blir noterade, vilket också era böner blir, vilket sammantaget hjälper att stöpa er framtid. Allt som fysiskt först manifesterar har sina rötter i tankarna ni sänder ut. Det är den enklaste förklaringen till att ni är skaparen av vad som kommer till er. Det är sant att som ett resultat så attraherar ni liknande vibrationer, och där det har funnits stor negativitet då kommer ni att träffa på de resulterande skapelserna. Skär av banden med allt som inte längre tjänar er, och sätt fötterna på en ny väg och lämna det bakom er. Hitta tillfredställelse i de finare sakerna i livet, och lyft er själva upp och in i Ljuset. Ge mycket generöst från era hjärtan utan att favorisera en person över en annan. När alla själar kan se sig själva i varandra, har ni kommit en lång väg mot att nå Upplyftningen. De sista månaderna innan slutet på 2012 kommer att bli högst tillfredställande och upplyftande, då ni kommer att ha nått en punkt närmare ett tillstånd av perfektion.

Så mycket uppmärksamhet kommer att ges till er alla, och det är möjligt att möta varje individs behov på grund av det enorma stödet som vi har. Först skall vi ta hand om de pressande behoven från de olika länderna där det upplevs stor svält. Sedan följer vi upp med teknologier som kommer att se till att ingen dör på grund av brist på rent eller otillräckligt med vatten. Den medicinska uppmärksamheten kommer att bli ganska så annorlunda från de flesta av era metoder, och ljud kommer att bli det stora helande sättet. Alla har en rättighet att ha tillgång till de grundläggande behoven som ger ett lyckligt existerande, och möjligheten att bli oberoende. Samtidigt kommer utbildning att bli ett världsomspännande projekt, så att små grupper kan uppläras på nya sätt som är helt effektiva och så mycket snabbare än nu. Lyckliga människor som är utbildade och lever komfortabla liv kan bidra bättre till deras samhälle. Distributionen av tillgångar kommer att hanteras av de som är ärliga och sanna, och det kommer inte längre att föras in i privata bankkonton.

Med tiden kommer all kriminell verksamhet att upphöra, och de med benägenhet för brott kommer att frigöras från dessa tendenser. Ni måste inse Mina Kära att framtiden är av en sådan hög vibration att alla negativa sätt kommer att upphöra och bli oförmögna att manifestera. Harmoni och balans kommer att bli ett permanent tillstånd för existensen, och skönhet kommer att stråla ut från runt omkring er. Då kommer ni att förstå och njuta av perfektionen som finns och vilket är Skaparens hantverk. Även där kommer ni att gå vidare och förflytta er in i högre dimensioner med än högre tillstånd av perfektion. Evolutionen slutar aldrig förrån ni har nått Källan av Allt Som Är, och då kommer ni att sätta igång igen och skapa nya Universum som erbjuder er nya äventyr och utforskningar.

Vi vet att en del själar är rädda för förändringar, och tror att det på något sätt kommer att ta bort vad de för nuvarande åtnjuter. Vi säger till dem att med varje steg framåt så inträder ni i en högre nivå och med var och en så lämnar ni bakom er det som inte kan matcha vibrationerna som för in ett större tillstånd av perfektion. Skräpet och bagaget som hänger på er faller då åt sidan och också ni blir mer perfekta. Bara ett par steg kommer att förändra er fysiska kropp, så att den till slut inte kan korrumperas eller påverkas av de lägre vibrationerna. De mesta av vad vi nämner kommer nu inom en ganska kort period, och vår närvaro kommer att se till att ni är redo för Upplyftningen. Ja, vi har så många civilisationer med oss på detta uppdrag, att vi inte kommer att sakna något som behövs för att fullborda det. Många av dem kommer att presenteras för er så att ni blir bekanta med dem, och inse att de är Varelser av Ljuset. Vilka skulle kunna vara bättre för er att gå tillsammans med under de sista stegen som ni behöver göra.

Jag är SaLuSa från Sirius och välkomnar dessa möjligheter att förklara vad som kommer till er i framtiden. Vi ger er idéer och försöker att bygga en bild i era sinnen, så att ni har mycket att se fram emot. Det hjälper att ge er styrka för att hålla er centrerade när det hela blir tufft. Se regnbågen och kistan av guld, eftersom ni verkligen går in i en Gyllene Ålder som blir så vacker och upplyftande att vi knappt kan beskriva det med ord. Till och med i era vildaste drömmar så har ni inte nuddat vid de känslor från de underbara energierna som ni kommer att uppleva. De absolut genomtränger er med storslagen Kärlek och Ljus, och det är därifrån som ni en gång kom ifrån för mycket länge sedan. Det kan förefalla overkligt, men det är därför att ni har varit i de lägre vibrationerna under en så lång tid att ni finner det svårt att tänka er något annat.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge