Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 27 december 2013

Mike Quinsey - SaLuSa 27 december 2013

Här är vi nu i slutet på ännu ett år som har varit betydelsefullt på många sätt. Tiden har fortsatt att snabbas upp och en tydlig uppdelning kan ses som äger rum mellan det gamla och det nya. De Mörka tjänarna har inte gjort de framsteg som de skulle ha önskat, efter att de kände att de var på vippen att ta över kontrollen av världen. De räknade inte med den ökande mängden ljus som har grundats på Jorden, i en så stor omfattning att det nästan omärkligt har blivit den starkaste kraften för det goda. Det är avsett att vara ett medel för att få bort Det Mörka och det förloppet kan inte längre bli försenat.

Cykeln har avslutat sin kurs och Ljuset är nu den dominerande kraften på Jorden. Det skenbara kaoset är inget annat än ett tecken på den begränsade förmågan hos De Mörka tjänarna att fortsätta med sin frammarsch till världskontroll. Det har alltid varit planerat på det här sättet, så det spelar ingen roll hur mycket de försöker utvidga sin kontroll över folket så kommer de aldrig att uppnå fullständig kontroll. Cykeln har gjort sitt nu och en ny sådan har påbörjats som kommer att föra med sig total frid och lycka till alla själar. Det finns inte längre plats för De Mörka att utöva sin makt över den mänskliga rasen.

När du står fast, och inte blir påverkad av yttre händelser, så förstärker du Ljuset som växer sig ännu starkare. Lev i Ljuset, och du kan leva ditt liv på ett sätt som hjälper till att lyfta andra med dig. Det kommande nya året förebådar många nya förändringar som kommer att sända ut en stark signal att Ljuset medför att den Nya Tidsåldern är här. 2014 kommer att bli korsvägen som tillåter snabba framsteg och är signalen till den verkliga starten på Ljusets Tidsålder. Var och en av er har valts ut att vara här för ett sådant här tillfälle, och för många av er kommer livet plötsligt att erbjuda er de förändringar som ni har sökt efter. Som Ljusarbetare har var och en av er någonting att erbjuda som kommer att utnyttjas vid rätt tidpunkt. Så oroa dig inte eller känn att ditt bidrag är litet jämfört med andras, eftersom alla bidrag är viktiga för helheten.

Ni har alla kommit långt med era erfarenheter och ni är större på grund av dem än ni var när ni först startade er resa. Ingen erfarenhet är utan värde och det finns ingen anledning att göra jämförelser med andras för ni har alla er unika, individuella livsplan. Ingen är större eller mindre än någon annan själ. Du är en del av en stor familj som ser upp till den Fader/Moder Gud varifrån du kom. När ni alla kommer tillsammans som Ett så kommer ingen själ att anses bättre än någon annan, för alla vandrar på samma väg och är helt enkelt på olika stadier på den.

När du kan se dig själv i andra så kommer du att veta att ni är oförklarligt länkade och i verkligheten är Ett. Ändå, även om du gör framsteg i en sådan förståelse, så kommer du fortfarande att vara ett individuellt Ljus bland alla andra. När ni blir refererade till som ”Gudar” så är det ett tillstånd av Enhet som du upplever när du återvänder till Gudomen. För i brist på ett bättre uttryck så är det ditt Hem varifrån du kom, och när Gud önskar uppleva och erfare lite mer kommer alla själar att sändas ut igen av den anledningen.

Vid den här tidpunkten har ni svårigheter med att föreställa eller komma ihåg era högre tillstånd av varande, men snart kommer ni alla att vara på vägen mot fullt erkännande. Det kommer att ske stegvis, och först får du fullt medvetande. Av nödvändighet har du levat många liv i de lägre vibrationerna med ett begränsat medvetande. Din utmaning har varit att hitta vägen tillbaka till Gud genom din egen erfarenhet, vilket är orsaken till att varje själ färdas i sin egen takt och är på olika vägar. Kom också ihåg att under specifika inkarnationer är du ansluten till vissa energier som kommer att förbättra dina möjligheter att lyckas.

När du blir mer Ett med Ljuset så kommer du att bli mer vaken för sanningen om ditt verkliga jag. Du är inte din kropp och den tjänar dig bara för dina behov när du är på Jorden. Ja, du har också en eterisk kropp som förädlas för att tillåta existens i de högre vibrationerna, men du har mycket längre väg att gå. Slutligen kommer du att bli en sann Ljusvarelse, men du kan fortfarande skapa en ”kropp” för dig själv när ett sådant behov uppstår. Det är värt att notera att när du gör det för att möjliggöra att du kan röra dig i de lägre dimensionerna så kommer det att vara begränsande på andra sätt.

Kära ni, kasta bort varje känsla eller trötthet eller tvivel, för vibrationerna ökar och du blir föryngrad. Lyft dig själv ur tvivel och misstro och se rakt fram och vandra i Ljuset. Lämna dina bekymmer bakom dig och var säker på att allting är i perfekt ordning. Det kanske är svårt att göra, men du måste börja med att lossa lite på ditt ”bagage”, det som du inte kan ta med dig till de högre rikena. Tänk stort och positivt för du har gjort det svåra arbetet att ha nått fram till den här punkten i din utveckling. Tänk också på att du har många själar med dig på din resa som gör allt de kan för att vägleda dig till en säker och givande väg.

Jag är SaLuSa och kommer åter här för att försäkra er om att allt är bra och att vi är med er hela vägen. Vår Kärlek och våra Välsignelser följer er alla.

Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge